Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Günleri / Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü; akılcı antibiyotik kullanımı konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla 2008 yılından itibaren 18 Kasım günü etkinliklerle Avrupa ülkelerinde duyarlılığı artırıcı kampanyalar düzenlemektedir.

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü; antibiyotiklerin ihtiyatlı kullanımına yönelik ulusal kampanyalar için bir platform ve destek sağlayan, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol MerkeziECDC tarafından koordine edilen bir Avrupa sağlık girişimidir. Her yıl 18 Kasım günü ve haftasında ulusal kampanyalarla; ihtiyatlı kullanım ile ihtiyaç duyulduğunda antibiyotiklerin doğru doz ve belli doz aralıkları ile kullanılması konusunda Avrupa Toplumları bilinçlendirilmektedir.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından, 18 Kasım Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla, etkinliklerle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – TİTCK, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile dernek temsilcilerin katılımıyla antibiyotik kullanım sıklığına ilişkin verilerle birlikte antibiyotiklerin hekim tarafından reçete edilmeden kullanılmaması gerektiği, gereksiz ya da doğru tedavi planlaması yapılmadan tüketilen antibiyotiklerin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği ve bakterilerin söz konusu antibiyotiklere karşı direnç kazandığı anlatılmaktadır.

Antibiyotiğin sık kullanılması tüm dünya ülkeleri için ciddi bir risk olmasının yanı sıra; Türkiye’de antibiyotik kullanımı ile ilgili Avrupa’da en sık antibiyotik kullanan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Antibiyotik kullanımı konusunda bilincin artırılması, farkındalık yaratılabilmesi için “Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı” hazırlayan Sağlık Bakanlığı; hekimler, ilaç sektörü, eczacı, yardımcı personel ve halk ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de eğitim ve tanıtımın yanı sıra izleme ve değerlendirmelerle birlikte; yeni mevzuatlarla çok çeşitli çalışmalar yapılarak, antibiyotik kullanımının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılından itibaren 18 – 24 Kasım tarihleri ​​arasında Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası düzenleyerek; küresel antimikrobiyal direnç farkındalığını artırmayı ve ilaca dirençli enfeksiyonların daha fazla ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek için genel halk, sağlık çalışanları ve politika yapıcılar arasında en iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hafta boyunca antimikrobiyal direncin bakteri, virüs, mantar ve parazitler ilaçların etkilerine direndiğinde ortaya çıkması ile birlikte; yaygın enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmasının yanı sıra hastalığın yayılması, ciddi hastalık ve ölüm riskini artırdığı belirtilmektedir. Antimikrobiyallerin, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalıklarla savaşmak için kritik araçlar olan ve antibiyotik, antiviral, antifungal ve antiprotozoal ilaçları içeren ajanlar olduğu vurgulanmasının yanında; insanlarda, hayvancılıkta ve tarımda ilaçların aşırı kullanımı ile temiz suya, sanitasyona ve hijyene yetersiz erişim dahil olmak üzere birçok faktör, dünya çapında antimikrobiyal direnç tehdidini hızlandırdığı vurgulanmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Nadir Hastalıklar Günü

Nadir Hastalıklar Günü; Avrupa Nadir Hastalıklar Örgütü Rare Diseases Europe – EURORDIS tarafından nadir hastalıklara …

Bir cevap yazın