Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü (World Health OrganizationWHO), Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.

1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika’lı Prof. Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York’da düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü anayasasını oluşturmuşlardır.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü işlevlerini yerine getirecek bir Ara Komisyon seçilmiştir. Bu Ara Komisyon iki yıl süreyle Dünya Sağlık Örgütü’nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948 yılında gerçekleşmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nun 24 Haziran 1948 tarihinde toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı ve Genel Kurul bir aylık çalışması için İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplandı. Genel Kurul bir aylık çalışmasını tamamladığında üye sayısı 55’e çıkmıştır. Genel Kurul sırasında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğüne Kanada’lı Dr. Brock Chisholm seçilmiş, Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık programı, personeli ve bütçesi onaylanmış, İcrâ Kurulu’nu oluşturan 18 üye belirlenmiştir.

İlk Genel Kurul’da ayrıca, bölgesel örgütlenme de tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisleri

Bölge Ofislerinin başlıca amaçlarından biri de Dünya Sağlık Örgütü ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütüne, Mayıs 2000 itibarıyla 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye durumundadır. 150’den fazla ülkeden 7000’den fazla kişi, 150’den fazla Dünya Sağlık Örgütü ülke bürosunda, 6 bölge bürosunda, Malezya‘daki Global Service Center‘da ve İsviçre‘nin Cenevre‘deki genel merkezinde organizasyon için çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Görevleri

Örgütün amaçları vardır ve bu amaçları yerine getirmek için uygulanan görevleri

 • Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek
 • Birleşmiş Milletler, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir iş birliği kurmak ve sürdürmek.
 • Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
 • Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak
 • Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında iş birliğini kolaylaştırmak.
 • Anne ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, anne ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak.
 • Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
 • Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
 • Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
 • Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
 • Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
 • Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.
 • Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.
İletişim

E-Posta: info@who.int – erecruit@who.int

Web: www.who.int

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve …