Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıSES; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla 1 Ağustos 1996 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur.

SES‘in tüm Türkiye’deki örgütlülüğü, artan üye sayısı ve mücadele birikimiyle, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun etkin sendikası olarak; 80’li yılların sonlarına doğru başlayan kamu emekçileri sendikalaşma mücadelesinin birleşik güçlerinden biri olarak gösterilmektedir. Sendika, 1990’lı yılların başlarında kurulan Tüm Sağlık – Sen, Genel Sağlık – İş, Sağlık – Sen ve Sosyal Hizmet – Sen adlı sağlık sendikalarının birleşmesi ile kurulmuştur.

SES din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep, dinsel inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, felsefi görüş, engellilik, siyasal düşünce ve felsefi görüş bakılmaksızın tüm emekçilerin birliği için mücadele etmektedir. Sendika; demokratik olarak bağımsızlığı ile üyelerinin karar ve faaliyet süreçlerine katılımlarını esas alan iş kolunun demokratik sağlık sendikası olarak; meslek, özlük hakları ve hukuksal alanda yaptığı çalışmalar ve mücadele ile bir çok kazanıma imza atmıştır.

SES; karar alma süreçleri içerisinde üyelerinin organlar aracılığı ile iradesinin katılımını, kararlarının uygulanmasında ise disiplini öngören demokratik merkeziyetçiliği esas almaktadır. Sendika, tüm çalışanlarının ve örgütlerinin siyaset yapma hakkını savunmakta olup; örgütsel işleyiş ve karar alma süreçleri devlet, sermaye, siyasal parti, örgüt ve oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. SES, her türlü sosyal, demokratik mücadelede emekçiler lehine tavır almaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü bir sendika olup; görev yapan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında gösterilen başta Tabip, Diş Tabibi, Hemşire, Eczacı, Ebe, Sağlık Memuru, Yardımcı Hizmetli, Genel İdare Hizmetli, Teknik Personel, Laborant, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist, Öğretmen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog, Kimyager ve Odyometrist gibi meslek gruplarında olanlar sendikaya üye olabilmektedir.

SES, Kamu Emekçileri Sendikaları KonfederasyonuKESK‘in Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikaları FederasyonuPSI üyesidir. KESK, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ile birlikte Dünya Özgür İşçi Sendikaları KonfederasyonuICFTU ve Avrupa Sendikalar KonfederasyonuETUC üyesidir.

İletişim

Adres: Necatibey Caddesi No: 82/4 PK: 06540 Kızılay, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 232 61 22

GSM: 0 533 570 87 5152

Faks: 0 312 230 21 93

E-Posta: ses@ses.org.tr

Web: ses.org.tr/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, kısa adı Sağlık Söz-Sen veya Söz-Sen olarak anılmakta …