Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Diş Hekimliği Fakülteleri / İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı, Dişçi ve Kabile Mektepleri adı ile 1909 yılında Eczacı, Dişçi, Ebe (Kabile) ve Hastabakıcı mekteplerine, Kadırga‘da günümüzde yerinde Kadırga İlkokulu olarak kullanılan Menemenlizade Konağı‘nın mektebe tahsis edilmesi ile eğitim hayatına başlamıştır.

Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı, Dişçi ve Kabile Mekteplerinin, Dişçi Mektebi Müdürlüğüne Dr. Mehmet Halit Şazi Bey getirilmiştir. Dişçi Tababeti Mektebi’ne ataması yapılan, Terziyen Efendi, Leon Efendi, Hüseyin Talat Bey ve Hristo Yuvenidis Efendi; 28 Ekim 1909 tarihinde Dişçi Mektebi Muallimler Meclisi toplanarak, ilk ders programı hazırlanmış ve öğrenci kaydına başlanması kararı meclis tarafından alınmıştır.

Fakülte 1925 yılında Cumhuriyet döneminin ilk “Dişçi Tababeti Mektebi MüdürüProf. Dr. Server Hilmi’nin; Menemenlizade Konağı‘ndan Beyazıt‘ta günümüzde yerinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren binaya taşınmıştır. Binanın iç kısmı yeniden yapılıp laboratuvar ve klinikler eklenerek birçok yeni malzeme alınmış ve yeni asistanlarında alınması ile çalışma şartları iyileştirilerek eğitim vermeye devam etmiştir. Bu dönemde Modern Diş Hekimliği Okulu ve Fakültenin öğretim kadrosunun alt yapısı oluşturulmuştur.

Üniversite Reformu

Dişçi Tababeti Mektebi; 1933 yılında Cenevre’de Diş Hekimliği eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Kazım Esat Devrim, üniversite reformu ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda kısa süre için göreve başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Darülfünunu, 31 Mayıs 1933 tarihinde çıkarılan bir kanunla 1 Ağustos 1933 tarihinde lağvedilerek, 2 Ağustos 1933 tarihinde “İstanbul Üniversitesi” adı ile yeniden kurulmuş ve Eczacı ve Dişçi Okullarının kadroları birbirinden ayrılmıştır. Dişçi Tababeti Mektebi adı “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu” olarak değiştirilerek, eğitim süresi 4 yıla çıkartılmıştır.

1948 yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu‘nun Diş Hekimliği Doktorası (Dr. Med. Dent.) diploması verilmesi kararlaştırılmıştır. 1949 yılında “Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kürsüsü“, 1956 yılında “Çocuk Dişleri Servisi” ve “Periodontoloji Servisi” kurulmuştur. 1953 yılında “Ortodonti” ve “Mektep Çocukları Diş Hekimliği” ihtisas dalı olarak kabul edilmiştir. 11 Temmuz 1964 tarihinde Diş Hekimliği Yüksek Okulu, İstanbul Tıp Fakültesinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adı ile eğitim süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi, 1965 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin C bloğuna taşınmış ve faaliyetlerini 1969 yılına kadar Eczacılık Fakültesi ile aynı binada sürdürmüştür. 31 Ocak 1969 tarihinde alınan kararla mesleki ders kürsülerine ek olarak Temel Tıp Bilimleri kürsüleri kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nin de içinde bulunduğu Çapa’da olan yerleşkesinde kendi binasına taşınmıştır.

İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi; 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle, 1970 yılında taşındığı Çapa yerleşkesinden, 01 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, binanın fiziki şartlardan kaynaklı önemli hasar bulunduğunu tespit etmiş ve binaların tahliyesine karar vermiştir.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bölümleri
 • Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
 • Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 • Kuron-Köprü Protezleri Birimi
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 • Total-Parsiyel Protezler Birimi
 • Periodontoloji Anabilim Dalı
 • Pedodonti Anabilim Dalı
 • Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
 • Endodonti Anabilim Dalı
 • Ortodonti Anabilim Dalı
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 • Çene-Yüz Protezleri Birimi
 • Ağız Hastalıkları Birimi
İletişim

Adres: Turgut Özal Caddesi (Millet Cd.), PK. 34390 Topkapı, Fatih / İstanbul

Telefon: 0 212 414 20 20 / 30417

Faks: 0 212 531 22 30

E-Posta: dishek_dekan@istanbul.edu.tr

Web: dishekimligi.istanbul.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 Kasım 2010 tarihinde eğitim …