Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları

Sağlık Sendikaları

Sağlık Sendikaları; tıp ve sağlık alanında çalışanların sosyo-kültürel ve mesleki anlamda hak ve çıkarlarını gözetip, korumayı ve geliştirme amacı doğrultusunda kurulmuştur.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası – Sağlık – İş; Türkiye Sağlık İşçileri ve Personeli Sendikası adı ile 27 Mart 1962 tarihinde İstanbul‘da kurulmuştur. Sendika, 11 şube ile kuruluşunu gerçekleştirmesinin ardından; İstanbul Verem Savaş Derneği Erenköy Sanatoryumu ile işkolunun ilk işyeri toplu iş sözleşmesinin yanı sıra SSK Sağlık Bakanlığı, Denizcilik Bankası Hastaneleri, …

Oku »

Yurt Sağlık Sen

Yurt Sağlık Sen

Yurt Sağlık Sen veya Yurt – Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası; 2014 yılında Yozgat‘da kurulmuştur. Yurt-Sağlık Sen; Türkiye genelinde Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri alanında Sağlık Sendikaları arasında yerini alarak faaliyet göstermektedir. Yurt-Sağlık Sendikası kurmak istediği geleceği …

Oku »

Öz – Sağlık İş Sendikası

Öz - Sağlık İş Sendikası

Öz – Sağlık İş Sendikası veya Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası; 17 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda faaliyet göstermek üzere 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Öz – Sağlık İş Sendikası, 12 Nisan 2014 tarihinde ilk olağan Genel Kurulu Toplantısında; Yavuz Aksanoğlu‘nun genel başkanlığa, Mustafa Özüpek, …

Oku »

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası – Onur Sağlık Sen; 2015 yılında İzmit, Kocaeli’de kurulmuştur. Onur Sağlık Sen, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda belirtilen Sağlık Sosyal Hizmetleri kolunda kurulmuş olup; bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerleri ile bunların eklentileri ile sağlık hizmetlerine …

Oku »

Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası – Merkez Sağlık Sen; sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için 6 Ocak 2015 tarihinde Süleymanpaşa, Tekirdağ’da kurulmuştur. Merkez Sağlık Sen; Türkiye’de yürütülen sağlık politikaları ile birlikte sağlık çalışanları üzerinde bulunan siyasi düzenlerin ve oluşumlarından uzak olarak; üye ve destekçilerinin yönetim ve denetim süreçlerinde etkin …

Oku »

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası – AHESEN; aile hekimliği sisteminde karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla 2017 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Aile hekimliğinin işleyişindeki uygulamalar başta olmak üzere; çalışanlarındaki örgütlenme bilinci ile dernekler aracılığıyla, somut bir mücadeleye dönüşmesi ile birlikte AHESEN‘in faaliyet alanı; Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer alan sağlıkla …

Oku »

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – KESS; sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet göstermek amacıyla Ankara’da kurulmuştur. KESS, çalışma yaşamı başta olmak üzere hayatın her alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların demokratik, ekonomik, hukuksal, mesleki, özlük hakları, sosyo-kültürel ve çıkarlarının koruması ve geliştirmesini sağlamaktadır. Evrensel insan hakları normlarına dayanan …

Oku »

Genel Sağlık – İş

Genel Sağlık - İş

Genel Sağlık – İş – Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası; 14 Ekim 2010 tarihinde kamu sağlık iş kolunda çalışanların emek mücadelesini örgütlemek ve yürütmek amacıyla Ankara’da kurulmuştur. Genel Sağlık-İş, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5.maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetleri hizmet kolunda …

Oku »

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, kısa adı Sağlık Söz-Sen veya Söz-Sen olarak anılmakta olup; Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda 2009 yılında Sivas‘ta kurulmuştur. Sağlık Söz-Sen Faaliyet Alanı Söz-Sen, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen 3 sıra nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunda Sağlık …

Oku »

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, kısa adı Birlik ve Dayanışma Sendikası; 14 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer alan sendika faaliyet alanı olarak; sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre …

Oku »

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası – Sağlık-Sen; “Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası” adı ile 06 Haziran 1995 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası, 1999 yılında yaptığı tüzük değişikliği ile adını Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, kısa adı ile Sağlık-Sen olarak belirlenmiş olup; ilkeli, etkili duruş ve faaliyetleriyle sağlık …

Oku »

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – SES; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla 1 Ağustos 1996 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. SES‘in tüm Türkiye’deki örgütlülüğü, artan üye sayısı ve mücadele birikimiyle, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun etkin sendikası olarak; …

Oku »

Sağlık Söz-Sen

Sağlık Söz-Sen

Sağlık Söz-Sen, tam adı ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası; sağlık personelleri tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Sağlık Söz-Sen, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 657, 4924, 4/B, 4/C , vekil ebe ve hemşire statüsünde çalışan özlük hakları farklı; atama, eş durumu tayini, giyim yardımı, nöbet parası gibi …

Oku »

Türk Sağlık-Sen

Türk Sağlık-Sen

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, kısa adı Türk Sağlık-Sen; 12 Temmuz 2001 tarihinde Sağlık Sendikaları arasında yerini almak için Ankara‘da kurulmuştur. Türk Sağlık-Sen; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesi ve belirlenen 3 sıra nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda kurulmuştur. Sağlık ve …

Oku »

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası, kısa adı Sağlık Hak-Sen; sağlık ve sosyal hizmetler kolunda, sağlık sendikaları içinde yer almak amacıyla 2007 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Sağlık Hak-Sen; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda belirtilen hizmet kollarında sağlık ve sosyal hizmetler kolunda kurulmuş olup; kamu görevlilerinin çalıştığı sağlıkla ilgili kamu kurum ve …

Oku »

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kısa adı ile Tüm Sağlık-Sen 2009 yılında Ankara‘da kurularak Sağlık Sendikaları arasında yerini almıştır. Tüm Sağlık-Sen; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunununda belirlenen ”Sağlık ve sosyal hizmetler” hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolu kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yerleri ile bu …

Oku »

Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası

Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası

Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası, kısa adı ile Eksen Sağlık Bir-Sen; 2013 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Sendika Türkiye’de bulunan Sağlık Sendikaları içinde yerini almış, 81 ilde şubeleri bulunmaktadır. Eksen Sağlık Bir-Sen; çağdaş sendikacılığın genel olarak sendika üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiği inancını esas alarak; …

Oku »

Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, kısa adı ile Demokratik Sağlık-Sen 2011 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Demokratik Sağlık-Sen, sendikal haklar ve çalışma hayatı ile ilgilenmek üzere kurulan uluslararası kuruluşlar, sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet göstermektedir. Sendikanın Türkiye genelinde faaliyet alanları; sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer …

Oku »

Anadolu Sağlık-Sen

Anadolu Sağlık-Sen

Anadolu Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kısa adı Anadolu Sağlık-Sen; 12 Eylül 2011 tarihinde Ankara‘da kurulmuştur. Sendika, Demokratik Sendikalar Konfederasyon (DESK) üyesidir. Anadolu Sağlık-Sen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun; 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 3 sıra nolu “Sağlık ve sosyal hizmetler” hizmet kolunda kurulmuş Sağlık Sendikasıdır. Bu …

Oku »

Sağlık Sendikaları

Sağlık Sendikaları

Sağlık Sendikaları; sağlık alanında çalışanların sosyal, kültürel ve mesleki anlamda hak ve çıkarlarını gözetip, aynı zamanda koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda kurulmuşlardır. Kamu ve özel sektördeki sağlık hizmetlerinin vatandaş yararına verimli ve bununla birlikte düzenli bir şekilde uygulanması için gerekli araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca araştırma ve gözlemlere dayalı raporlar hazırlayıp; raporları …

Oku »

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası; 1964 yılında üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası; Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için çalışmalar yürütmektedir. Biyoteknoloji alanı olmak üzere Ar-Ge yetkinliğinin artırılması için öncü rol üstlenmektedir. Biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişimine …

Oku »