Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Ulusal Romatoloji Kongresi

Ulusal Romatoloji Kongresi

Ulusal Romatoloji Kongresi; ilk olarak Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği, İstanbul Romatizma Cemiyeti ile birlikte 1996 yılında Pamukkale, Denizli’de gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Romatoloji Kongreleri sonraki yıllarda Türk Romatoloji Derneği adı ile iki yılda bir yapılmakta olup; 2004 yılından itibaren artan talep üzerine her yıl yapılmaya başlanmıştır. Kongrede romatoloji alanındaki bilimsel yenilikler, güncel klinik yaklaşımlar ve uygulamalara yer verilmekte olup; konusunda yetkin yerli ve yabancı hekimlerin katkılarıyla, tüm romatologların yararlandığı toplantılar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıkların takip ve tedavisinde görev alan; tüm hekimler, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları kongreyi yakından takip etmektedir.

Ulusal Romatoloji Kongresi’nde özellikle yurtdışından ve yurtiçinden katılan konusunda uzman bilim insanları romatizmal hastalıklar konusunda; panel, konferans ve sempozyumlarla bir çok konuda yeni gelişmeleri katılımcılarla paylaşmaktadır. Türk Romatoloji Derneği ve Kongre Düzenleme Komitesi; romatolojik hastalıklar hakkında ortak bilimsel çalışmaları özendirmek, planlamak ve desteklemek için kongreyi düzenlenmektedir. Uluslararası katılımcılarla konferanslar, interaktif oturumlar ve farklı bakış açısı sağlayan panellerle romatoloji hekimlerinin bilgilerini tazelemelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Aynı zamanda kongrede, Türk Romatoloji Derneği her yıl bilimsel araştırmalara verdiği ödüller yer almaktadır.

Bununla birlikte günlük romatoloji pratiğinde karşılaşılan sorunların uzman kişilerle tartışılmasını sağlayabilmek amacıyla “uzmanına danış” toplantıları ile pediatrik romatoloji oturumları ve buna ek olarak farklı ilgi alanlarına yanıt vermek üzere paralel kurslar düzenlenmektedir.

Ulusal Romatoloji Kongresi

XXI. Ulusal Romatoloji Kongresi

Yirmi birinci Ulusal Romatoloji Kongresi 29 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihlerinde Gloria Golf Resort, Belek / Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Ulusal Romatoloji Kongresi; özellikle güncel konuların tartışıldığı konferanslar, paneller, “Uzmanına Danış” toplantıları ve sözlü/poster bildiri oturumları oluşturulacaktır. Türkiye’den ve diğer ülkelerden kendi alanlarında başarılı konuşmacılar, romatizmal hastalıklardaki patogenez, klinik tanı ve tedavi konularında son gelişmelerin yer aldığı sunumlarını ilgiyle dinleyip, özellikle genç romatologların sunacağı çalışmalara yer verilecektir. Özgün konularda eğitimi amaçlayan kurslar ve atölye çalışmaları ile; klinik pratik uygulamalar ve araştırma konularında destek sağlayacak bilgi ve becerilerin kazanılması sağlanacaktır. Ayrıca uydu sempozyumlarda, yeni tedavi ajanlarıyla tanışabilme, önceden bilinen ilgili yeni verilerin öğrenilme fırsatı oluşturulacaktır.

Bilimsel Program

Bilimsel Program

Kayıt & Konaklama.Kurullar.İletişim

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çocuk Nefroloji Kongresi

Çocuk Nefroloji Kongresi

Çocuk Nefroloji Kongresi, ilk olarak Çocuk Nefroloji Derneği tarafından 29 – 31 Mayıs 1996 tarihleri …

Bir cevap yazın