Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Perider Kongresi

Perider Kongresi

Perider Kongresi, Perinatoloji ve Riskli Gebelikler DerneğiPERİDER tarafından ilk kez 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Perider Kongresi, Perinatoloji ve Riskli Gebelikler camiasına yeni adım atan genç perinatologlar başta olmak üzere, tüm perinatologlar için faydalı bir bilimsel program olmasını hedeflemiştir.

Perider Kongresi

Perider Kongresi Kurulları

Perider Kongresi Kurulları

Yönetim Kurulu

Perider Kongresi ve PERİDER Yönetim Kurulu Başkanı
 • S. Cansun Demir
Başkan Yardımcısı
 • İbrahim Polat
Genel Sekreter
 • Dilek Şahin
Sayman
 • Ali Gedikbaşı
Üyeler
 • Çağrı Gülümser
 • Deniz Cemgil Arıkan
 • Hakan Timur

Perider Kongresi

Bilimsel Programı

 • 09 Eylül 2023
 • 10 Eylül 2023
09.00-09.30

AÇILIŞ OTURUMU

PERİDER GENEL SEKRETERİ
Dilek Şahin

PERİDER 2. BAŞKANI
İbrahim Polat

PERİDER BAŞKANI
S. Cansun Demir

TJOD BAŞKANI
Bülent Tıraş

09.30-10.45 1. OTURUM – OBSTETRİK ACİLLER
Oturum Başkanları: S. Cansun Demir, İbrahim Polat
09.30-09.45 Postpartum Kanamanın Tanı ve Yönetimi
Mertihan Kurtoğlu
09.45-10.00 Beklenmeyen PAS Vakalarını Nasıl Yönetelim?
Atakan Tanaçan
10.00-10.15 Plasenta Dekolmanının Yönetimi
Nihal Çallıoğlu
10.15-10.30 Balon Tamponad Uygulamalarına Farklı Bir Bakış, Yeni Ne Var?
Burçin Kavak
10.30-10.35 Dekolman Plasenta Hastalarında Kompozit Olumsuz Sonuçları Öngörmede Yeni Bir Marker; Dekolman Şiddet İndeksi (Dşi)
Refaettin Şahin
10.35-10.40 Plasenta Accreata Spektrum (Pas) Olgularında Pas Skoru Yüksek Hastaların Pas Skoru Düşük Hastalarla Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Hakkı Şerbetçi
10.40-10.45

Tartışma

10.45-11.15 Kahve Arası
11.15-12.00 UYDU OTURUMU – ABBOTT
Moderatör: S. Cansun Demir
Düşük Tehdidi ve Tekrarlayan Düşük Tedavisinde Didrogesteronun Yeri
Hakan Timur
12.00-13.20 2. OTURUM – 1. TRİMESTER
Oturum Başkanları: Dilek Şahin, Banu Dane
12.00-12.15 İlk Trimesterde Yapısal/Kromozomal Anomali Taraması
Barış Boza
12.15-12.30 Artmış NT Olgularının Yönetimi Nasıl Olmalı?
Selcan Sınacı
12.30-12.45 cff-DNA Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Ali Gedikbaşı
12.45-13.00 Ülkemizde İlk Trimesterda Hangi Enfeksiyonları Taramalıyız?  
Ali Taner Anuk
13.00-13.15 Prenatal Anormal Bulgu Varlığında Hastaya Bilgi Nasil Verilmeli?
Alper Tanrıverdi
13.15-13.20

Tartışma

13.20-14.00 Öğle Yemeği
14.00-14.45 UYDU OTURUMU – FERRING
Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Karbetosinin Yeri
Dilek Şahin
14.45-16.00 3. OTURUM – 2. TRİMESTER
Oturum Başkanları: Ayhan Coşkun, Recep Yıldızhan
14.45-15.00 İkinci Trimesterde Yapısal/Kromozomal Anomali Taraması
Masum Kayapınar
15.00-15.15 Gestasyonel Diyabet Taraması ve Yönetimi
Mete Sucu
15.15-15.30 Pregestasyonel DM Yönetimi
Özge Kömürcü
15.30-15.45 Skar Gebelik Tanı ve Yönetimi
Ayşegül Atalay
15.45-15.50 Gestasyonel Diyabetes Mellituslu Hastalarda Polihidramniyosu Öngörmede İnflamatuar İndekslerin Rolü
Göksun İpek
15.50-15.55 Pregestasyonel Tip 1 Diyabet Tanılı Gebelerde Doğum Öncesi Hemograma Ait Platelet İlişkili İnflamatuvar Parametrelerin (Plr, Pmr Ve Pnr) Ve Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi
Gülcan Okutucu
15.55-16.00

Tartışma

16.00-16.30 HANDS ON ULTRASONOGRAFİ 
Konuşmacılar: Çağrı Gülümser, Hakan Timur, Özgür Kara, Mete Sucu, Atakan Tanaçan, Selvi Şenel Aydın
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.45 4. OTURUM – PRETERM EYLEM VE DOĞUM
Oturum Başkanları: Tolga Güler, Selahattin Mısırlıoğlu
16.30-16.45 Preterm Eylemin Öngörüsü ve Önlenmesi için Yapılabilecekler
Deniz Cemgil Arıkan
16.45-17.00 Servikal Yetmezlik Tanısı ve Yönetimi (Serklaj, Pesser, Progesteron)
Sema Çaypınar
17.00-17.15 PPROM Antibiyoterapi, Hospitalizasyon, Doğum Zamanlaması
Çiğdem Akçabay
17.15-17.30 Tekrarlayan Gebelik Kaybında Güncel Tedavi Yöntemleri
Nevin Sağsöz
17.30-17.35 Pretermeylem Tehdidi Nedeni ile Başvuran Gebelerde Servikal Hunileşme Uzunluğu Ve Açısı İle Serviks Uzunluğunun Doğumu Öngörmedeki Yeri
Bedri Sakcak
17.35-17.40 Erken Membran Rüptürü (Emr) Hastalarında Yenidoğan Yoğun Bakım Gerektiren Ve Gerektirmeyen Hastalar Arasında Emr İndeks Skorunun Karşılaştırılması
Murat Haksever
17.40-17.45

Tartışma

17.45-19.00 5.OTURUM – GEBELİĞİN HİPERTANSİF HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: And Yavuz, Emre Ekmekçi
17.45-18.00 Preeklampsi Öngörüsünde Güncel Durum
Zafer Bütün
18.00-18.15 Erken ve Geç Başlangıçlı Preeklampsinin Tanısı ve Yönetimi
Filiz Halıcı Öztürk
18.15-18.30 Kronik Hipertansiyon ve Gestasyonel Hipertansiyonun Yönetimindeki Yenilikler
Gülenay Gençosmanoğlu
18.30-18.45 Acil Hipertansif Krizin Çözümü
Murat Akbaş
18.45-18.50 Şiddetli Preeklampsili Gebelere Aisi‘nin Fetal ve Neonatal Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi
Ayşe Gülçin Baştemur
18.50-18.55 Preeklampsi İle Komplike Gebeliklerde Serebral-Plasental-Uterin Oranın Perinatal Sonuçlar İle İlişkisi: Vaka-Kontrol Çalışması
Derya Uyan Hendem
18.55-19.00

Tartışma

09.00-10.15 6.OTURUM – 3. TRİMESTER
Oturum Başkanları: Çağrı Gülümser, Rauf Melekoğlu
09.00-09.15 FGR Öngörüsü, Tipleri ve Yönetimi
Rauf Melekoğlu
09.15-09.30 Yapay Plasenta ve Fetal Cerrahi Tarihçesi, Dünyada Güncel Durum
Çağrı Gülümser
09.30-09.45 Gebelik Kolestazının Yönetiminde Güncel Durum
Kübra Kurt Bilirer
09.45-10.00 Gebelikte Aşılama
S. Cansun Demir
10.00-10.05 Erken Ve Geç Başlangıçlı Fetal Büyüme Kısıtlılığı Olan Gebelerde Doppler Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Ramazan Denizli
10.05-10.10 İntrahepatik Gebelik Kolestazında Proteinüri Ve Hastalığın Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Merve Öztürk Ağaoğlu
10.10-10.15

Tartışma

10.15-10.45 Kahve Arası
10.45-12.00 7.OTURUM – FETAL KALP
Oturum Başkanları: Hakan Timur, Petek Feriha Uzuner
10.45-11.00 Fetal Kalp: Normal Anatomi, Planlar ve Konjenital Kalp Hastalıkları Açısından İpuçları
Melih Atahan Güven
11.00-11.15 Fetal Konotrunkal Anomaliler
Hakan Timur
11.15-11.30 Fetal Aritmiler
Halis Özdemir
11.45-11.50 Sağ Kalp Anomalilerive Sol Kalp Anomalileri
Mekin Sezik
11.45-11.50 Prenatal Dönemde Tanı Konulan Sağ ve Çift Aortik Ark Vakalarının Analizi: Tersiyer Merkez Sonuçları
Fatma Didem Yücel Yetişkin
11.50-11.55 Prenatal Dönemde Komplet Atriyoventriküler Septal Defekt Tanısı Alan Gebeliklerin Obstetrik Sonuçları
Mustafa Fırat Aydın
11.55-12.00

Tartışma

12.00-13.00 HANDS ON ULTRASONOGRAFİ 
Konuşmacılar: Çağrı Gülümser, Hakan Timur, Özgür Kara, Mete Sucu, Atakan Tanaçan, Selvi Şenel Aydın
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.30 8. OTURUM – FETAL KONJENİTAL ANOMALİLERİN PRENATAL TANISI
Oturum Başkanları: Ali Çetin, Cihan Çetin
13.00-13.15 Fetal Santral Sinir Sistemi
Doğa Öcal
13.15-13.30 Fetal Toraks Anomalileri
Okan Özkaya
13.30-13.45 Fetal Genitoüriner Sistem Anomalileri
Canan Ünal
13.45-14.00 Fetal GİS Anomalileri
Cihan Çetin
14.00-14.15 Fetal İskelet Sistemi Anomalileri
Murat Işıkalan
14.15-14.30

Tartışma

14.30-15.00 Kahve Arası
15.00-16.20 9. OTURUM – MATERNAL HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Kazım Gezginç, Ali Ekiz
15.00-15.15 Maternal Kardiyak Hastalıkların Yönetimi
Merve Ötürk Ağaoğlu
15.15-15.30 Antenatal Kortikosteroid Uygulamasında Güncel Durum
Kazım Gezginç
15.30-15.45 Maternal Tiroit Hastalıkları
Orkun Çetin
15.45-16.00 Maternal Epilepsinin Yönetimi
Selvi Şenel
16.00-16.15 Beyin Koruyucu Etkisi için Magnezyum Sülfat Kullanımı
Berhan Besimoğlu
16.15-16.20

Tartışma

16.20-17.35 10. OTURUM – ÇOĞUL GEBELİKLER
Oturum Başkanları: Özgür Kara, Emine Aydın
16.20-16.35 Monokoryonik İkiz Gebeliklerin Yönetimi (TTTS, TAPS, sFGR)
Özgür Kara
16.35-16.50 Selektif Fetal Redüksiyon
Gökçen Örgül
16.50-17.05 Monokoryonik-Monoamniyotik Gebeliklerin Yönetimi
Eda Özden Tokalıoğlu
17.05-17.20 Çoğul Gebeliklerde Kromozomal/Yapısal Nomali Taraması ve Yönetimi
Seyit Ahmet Erol
17.20-17.25 Omfalo-İskiofagus Tipi Yapışık İkizin Prenatal İlk Trimester Tanısı: Olgu Sunumu
Mehmet Çok
17.25-17.30 Üçüz Gebeliklerin Perinatal Sonuçlarının Analizi: Tersiyer Merkez Deneyimi
Buğra Tunç
17.30-17.35

Tartışma

17.35-17.50 Akılcı İlaç Kullanımı
Aslıhan Kurt

Kayıt & Konaklama

İletişim
 • Bilimsel Sekreterya
 • Organizasyon Sekreteryası
Perinatoloji ve Ri̇skli̇ Gebelikler Derneği
Adres: Çetin Emeç Blv. Hürriyet Cad. Harbiye Mah. No: 1/13 Öveçler / Ankara
Telefon: +90 312 481 06 06
Faks: +90 312 481 28 28
E-Posta: info@perider.com
Web: perider.com

 

Opteamist Turizm & Organizasyon
Adres: Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: 64 No: 34718 Kadıköy / İstanbul
Telefon: +90 216 414 11 11
Faks: +90 216 414 65 44
E-Posta: perider@opteamist.com
Web: www.opteamist.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi

Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi

Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi – PPPA, Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Derneği tarafından ilk kez 2012 yılında …

Bir cevap yazın