Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nörootoloji DerneğiONODER veya Otology Neurotology Society; Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanları ile Otoloji, Otonöroloji ve Kafa Kaidesi Cerrahisi ile uğraşan hekimleri ve Odyoloji uzmanlarını bünyesinde toplamak ve çalışmalara yapmak amacıyla 14 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

ONODER, kuruluş amacı doğrultusunda; Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanları arasında kulak hastalıklarının tedavileri ve kafa kaidesi cerrahisiyle ile uğraşan ve bu konularda çalışmalar yapan hekimleri ve odyoloji uzmanlarını bir araya getirmek ve teşvik etmek amacıyla çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları belirlenmiştir.

Otoloji Nörootoloji Derneği, sağlık alanında çalışma konuları ile biçimlerini faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi için araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemesi ve bunun yanında her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmaktadır.

Otoloji Nörootoloji Derneği

Otoloji Nöro-otoloji Derneği; otoloji ve nöro‐otoloji sahasındaki bilimsel gelişmelerine ek olarak, kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde onları desteklemektedir. Aynı zamanda, çağdaş gelişmeleri yaygınlaştırmak, bilimsel, teknik çalışmaların pratik uygulamasını sağlayarak halk sağlığı hizmeti vermektedir. Dernek üyelerinin mesleki becerilerinin artırılması, teşviki ve üyeler arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, otologların sürekli eğitimi, ulusal-uluslararası bilimsel toplantı, kongre, sempozyum, kurs ve sosyal toplantılar yapmaktadır. Araştırma programlarını destekleme, koordinesi, kulak hastalıklarının tedavisi, rehabilitasyonu, önlenmesi ile ilgili disiplinin gelişmesini teşvik etmektedir.

Ayrıca, üyelerinin mesleki problemlerine çözüm aramak için; girişimde bulunma, bilimsel gelişmelerini sağlayabilme, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında eğitim görmelerine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte kulak hastalıkları ile ilgili araştırma, eğitim ve klinik incelemelerin bulunduğu kurumlara katkıda bulunmaktadır.

İletişim

Web: www.onoder.org

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği; tıp ve sağlık bilişimi ilgili çalışmalar yapmak amacıyla bir grup hekim tarafından …

Bir cevap yazın