Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği; çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavilerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinleri kazandırmak amacıyla 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Dernek, kuruluş amacına uygun olarak çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili Türkiye’de hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle topluma sağlıklı erişkinler kazandırmayı amaçlamaktadır. Çocuk Nefroloji Derneği, amacını gerçekleştirmek için sürdürülmekte olan çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile belirlenmiştir.

ÇND; Türkiye’de yaşayan çocuklarının üriner sistem hastalıkları ile ilgili problemleri genel koruyucu ve tedavi protokolleri hazırlamaktadır. Ayrıca hazırlanan protokoller doğrultusunda; hastalara sağlık hizmeti vermesinin yanında hastalara maddi ve manevi destekler sağlamaktadır. Bununla birlikte yönetim kurulunun öngördüğü zamanlarda; panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve ek olarak kongre gibi bilimsel faaliyetler düzenlemektedir.

Çocuk Nefroloji Derneği

Aynı zamanda yayın organları ile Türkiye genelinde çağdaş nefroloji bilgilerini yayan Çocuk Nefroloji Derneği; yurt içinde ve yurt dışında amacı doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ortak üyeli kurumlar oluşturmaktadır. Dernek, nefroloji alanında çalışanlara eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamakta olup; uzmanlık eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak, sürekli eğitim etkinlikleri düzenlemek ve eğitimi değerlendirmek amacıyla sınavlar yapmaktır.

Çocuk Nefroloji Derneği‘nin kuruluşu sonrasında; pediatrik nefroloji eğitiminin standardizasyonu ve kurumsallaşması sağlanması ile bilimsel çalışma ve araştırmalar ivme kazanmıştır. Günümüzde, yaklaşık 200 uzmanı, araştırma ve yayın yeteneği olan ÇND; bilimsel yayınlarda dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan bir camia olarak Türkiye’yi çocuk nefroloji alanında daha ileriye taşımaktadır.

Dernek, Türkiye’de çocukları böbrek hastalıklarından korumak amacıyla toplumun gereksinimlerini belirleyerek; tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirme, bilimsel ve etik değerleri gözeterek sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca toplumu bilgilendirme, çocuk nefroloji alanında bilgi üretme, hizmet veren sağlık çalışanlarının eğitiminin kalite ve standardizasyonunun artırılmasını sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Dernek, hedefi doğrultusunda; Türkiye’de her çocuğu önlenebilen böbrek hastalıklarından koruma, her çocuğun iyi çalışan bir böbreği olmasını sağlama ve dünyaya pediatrik nefroloji alanında önder olup, danışmanlık yapmayı kendine vizyon edinmiştir.

İletişim

Adres: Karşıyaka Mah. Kayı Cad. No: 29/7 PK: 06291 Keçiören / Ankara

Telefon: 0 312 447 90 19

E-Posta: info@cocuknefroloji.org

Web: www.cocuknefroloji.org

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Türk Neonatoloji Derneği; yenidoğan bebek döneminde hastalıkların teşhis ve tedavilerin uygulanması amacıyla 12 Aralık 1989 …

Bir cevap yazın