Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Enstitüsü adı ile Türkiye Cumhuriyetinin ilk Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak; halkın sağlığının korunması ve temel laboratuvar hizmetleri yürütmek amacıyla 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. İstanbul’daki Bakteriyolojihane-i Şahane kurumsal kimliğini kaybetmesi üzerine tüm birimleri Hıfzısıhha Enstitüsüne nakledilmesiyle birlikte Ankara’da ulusal referans laboratuvarı olmuştur.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele, vücut yüzeyinde bulunan; çevresinde yerleşmiş, yalnız bir türe özgü laboratuvarlar olarak kurulmaya başlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması başlatılarak; 16 ilde bölgesel düzeyde hizmet vermek amacıyla şubeler açılmıştır.

Dünyada Türkiye’de 1960’lı yıllarda büyük epidemiler neticesinde; İran ve Irak’ta ortaya çıkan kolera salgını sonrasında, epidemileri önlemeye yönelik olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Teşkilat ve Memurları Kanunu; Kanun Hükmünde Kararname ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Halk Sağlığı Laboratuvarları Kuruluşu Hakkında Genelge” doğrultusunda 1967 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

RSHM ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 14 Aralık 1983 tarihinde olmuştur. Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararname ile kurumun adı; Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Hıfzıssıhha, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde altı bölümden biri olarak hizmet vermiştir.

refik saydam hıfzıssıhhaRefik Saydam Hıfzıssıhha Bina Mimarisi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın ikamet ettiği bina Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlık tarihinde oldukça öneme sahiptir. Binanın inşa edildiği dönemde yeterince kalifiye yerli mimar bulunmadığı için Ankara’daki birçok resmi kuruluş binası gibi, bu yapı da yabancı mimarlara yaptırılmıştı.

Theodor Jost tarafından tasarlanmış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerindeki sağlık hizmetleri konusunda ilk kayda değer girişimlerden birisi olması bağlamında önemlidir. Theodor Jost’un tasarladığı bakteriyolojikimyahane yani aşı üretim bölümü ve Robert Oerley’in tasarladığı Hıfzıssıhha Okulu ve merkez binası Rockefeller Vakfı’nın da yardımıyla inşa edilmiştir. Yapının girişinde bulunan demir ızgara ve giriş üzerindeki kadın sporcu rölyefi, 1930’lu yılların modernizm stiline iyi bir örnektir.

Kanun Hükmünde Kararname

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı; 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı kararname ile kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) devredilmiştir.

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü …