Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi adı ile Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Mektebi; halkın sağlığının korunması ve temel laboratuvar hizmetleri yürütmek amacıyla 17 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kurulmuştur.

İstanbul’daki Bakteriyolojihane-i Şahane kurumsal kimliğini kaybetmesi üzerine tüm birimleri Hıfzısıhha Enstitüsüne nakledilmesiyle birlikte Ankara’da ulusal referans laboratuvarı olmuştur.

Hıfzıssıhha Enstitüsü, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele, vücut yüzeyinde bulunan; çevresinde yerleşmiş, yalnız bir türe özgü laboratuvarlar olarak kurulmaya başlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması başlatılarak; 16 ilde bölgesel düzeyde hizmet vermek amacıyla şubeler açılmıştır.

Hıfzıssıhha Mektebi günümüzdeki Sağlık Bakanlığı olan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine bağlı olarak, düzenlediği program çerçevesinde; doktor, eczacı, kimyager ve sağlık memurlarına genel veya bireysel olarak sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümü ile memur olanların genel, kişisel ve idari görevlerine ait; uygulamalı ve kurumsal olgunlaşma öğretimi yapmak ve bütünlüğü belirlemeden bilimsel konulara ait konferanslar düzenleyerek ve yayınlar yapmak amacıyla hizmete girmiştir.

Dünyada Türkiye’de 1960’lı yıllarda büyük epidemiler neticesinde, İran ve Irak’ta ortaya çıkan kolera salgını sonrasında, epidemileri önlemeye yönelik olarak; Halk Sağlığı Laboratuvarları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Teşkilat ve Memurları Kanunu; Kanun Hükmünde Kararname ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Halk Sağlığı Laboratuvarları Kuruluşu Hakkında Genelge” doğrultusunda 1967 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

Refik Saydam Hıfzıssıhha ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 14 Aralık 1983 tarihinde olmuştur. Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararname ile kurumun adı; Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Hıfzıssıhha, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde altı bölümden biri olarak hizmet vermiştir.

Hıfzıssıhha Enstitüsü İlk Hizmetleri
 • 1931 Yılında: Bacillus Calmette-GuerinBCG veya Verem Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1932 Yılında: Hıffisıhha Enstitüsü, serum üretiminde Türkiye ihtiyaçlarını karşılaması ile birlikte Serum ithali durdurulmuştur.
 • 1933 Yılında: Kuduz Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1934 Yılında: Hıffisıhha Enstitüsü, İstanbul Aşıhanesini bünyesine katmıştır.
 • 1934 Yılında: Türkiye ihtiyaçlarını karşılayacak Çiçek Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1942 Yılında: Tifüs Aşısı ile Akrep Serumu üretimi başlamıştır.
 • 1948 Yılında: Boğmaca Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1948 Yılında: İnfluenza Virüsü ve New-Castle Virüsü ile birlikte Tavuk Vebası araştırmaları başlamıştır.
 • 1950 Yılında: İnfluenza Laboratuvarı‘nda İnfluenza Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1950 Yılında: Dünya Sağlık Örgütü, İnfluenza LaboratuvarıUluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanınmıştır.
 • 1958 Yılında: Bel SoğukluğuFrengi, Enstitü bünyesinde modern yöntemlerle teşhisi başlamıştır.
 • 1965 Yılında: Kuru Çiçek Aşısının üretimi başlamıştır.
 • 1970 Yılında: Kan Proteinleri olan Fibrinojen, Albumin ve Gamma Globulin Serumu üretimi başlamıştır
 • 1983 Yılında: Bacillus Calmette-Guerin – BCG veya Kuru Verem Aşısı üretimi başlamıştır.
 • 1987 Yılında: Enstitü bünyesinde AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezi açılmıştır.
 • 1992 Yılında: Enstitü bünyesinde Kan Ürünlerinin Viral İnaktivasyonu başlamıştır.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Bina Mimarisi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın ikamet ettiği bina Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlık tarihinde oldukça öneme sahiptir. Binanın inşa edildiği dönemde; yeterince kalifiye yerli mimar bulunmadığı için Ankara’daki birçok resmi kuruluş binası gibi, bu yapı da yabancı mimarlara yaptırılmıştı.

Yenişehir ile Dikimevi arasına 30 Nisan 1927 tarihinde inşaatına başlanan Hıfzıssıhha Enstitüsü; Theodor Jost tarafından tasarlanmış Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerindeki sağlık hizmetleri konusunda ilk kayda değer girişimlerden birisi olması bağlamında önemli bir yeri bulunmaktadır. Theodor Jost’un tasarladığı bakteriyolojikimyahane yani aşı üretim bölümü ve Robert Oerley’in tasarladığı Hıfzıssıhha Okulu ve merkez binası Rockefeller Vakfı’nın da yardımıyla inşa edilmiştir. Yapının girişinde bulunan demir ızgara ve giriş üzerindeki kadın sporcu rölyefi, 1930’lu yılların modernizm stiline iyi bir örnektir.

Kanun Hükmünde Kararname

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı; 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı kararname ile kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) devredilerek Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı olarak 21 …