Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / A Tıp Terimleri

A Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, A Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan A ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

A Tıp Terimleri

A Tıp Terimleri

Abductor / Abduktor: Dışa doğru uzaklaştıran, çeken kas.

Abrasion / Abrazyon: Cilt ya da süperfisyel mukozadan küçük bir parçanın kazınması ya da çıkarılması.

Asetabular / Acetabular: Asetabulum ile ilgili.

Achalasia / Akalazya: Sfinkterlerin gevşemesinde bozukluk, Özafagus alt sfinkteri.

Achondroplasia / Akondroplazi: Parrot hastalığı, Bebeklerin kalıtsal letal osteokondrodisplazi şekli. Kıkırdakların gelişme bozukluğu

Acne / Akne: Yağ bezlerinin iltihabı, sivilce.

Acromegaly / Akromegali: Dev adam hastalığı, uçlarda anormal büyüme.

Acromi / o / Akromiyo Skapular: çıkıntı üstünde uzanan yassı kemik çıkıntısı, omuz çıkıntısı.

Acromioclavicular Eklem / Akromioklavikular Eklem: Köprücük kemiği ve omuz çıkıntısını birleştiren eklem

Adductor / Adduktör: Orta hatta yaklaştırıcı kas kütlesi

Adenohypophysis / Adenohipofiz: Hipofiz ön lobu.

Adenoidectomy / Adenoidektomi: Bezin cerrahi olarak kesilip çıkarılması.

Adenoma / Adenom: Normal bez hücresini andırır şekilde bir salgı bezinde gelişen iyi huylu tümör, bez tümörü

Adipocele / Adiposel: Yağ dokusunun sarkması, fıtıklaşması

Adipose / Adipoz: Yağlı, yağ ile ilgili, şişman.

Adrenalectomy / Adrenalektomi: Adrenal bezin cerrahi olarak kesilip çıkarılması.

Adrenocortical / Adrenokortikal: Adrenal bezin periferik kısmı.

Adrenocorticotrophichormone / Adrenokortikotrofik Hormon: Hipofiz ön lobundan salgılanan kortikotrop (kortikostimülan) hormon.

Agronulocytosis / Agronülositoz: Agronülositlerin sayısında artış.

Albinism / Albinizm: Deriyi renklendiren maddenin doğuştan eksikliği.

Alopecia / Alopesi: Saçların dökülmesi, kellik.

Alveolar / Alveolar: Alveol ile ilgili.

Alveolitis / Alveolit: Alveollerin enfeksiyonu.

Ambliyopia / Ambliyopi: Görme keskinliğinin azalması.

Amenorrhea / Amenore: Adet kanamasının ya da aybaşı, regl olmaması.

Amniocentesis / Amniyosentez: Amnion sıvısının incelenmesi.

Anal sphincter / Anal Sifinkter: Anuste yer alan sifinkter ile ilgili.

Analgesia / Analjezi: Ağrı duyusunu kaybetme.

Androgen / Androjen: Erkek cinsiyet özellikleri gösteren steroid hormon.

Androgenic / Androjenik: Erkeklik hormonuyla ilgili olan.

Anemia / Anemi: Kanda eritrosit ve ya hemoglobin eksikliği, kansızlık.

Anesthesia / Anestezi: Duyu kaybı.

Angiectasis / Anjiyektaz: Kan damarlarında genişleme.

Angiography / Anjiyografi: Damar içine radyo opak bir madde enjekte edilerek damarların radyografisinin çekilmesi.

A Tıp Terimleri

Angioneurotic Edema / Anjiyonörotik Ödem: Yumuşak dokuların şişmesi.

Angioplasty / Anjiyoplasti: Damar plastik ameliyatı.

Angiospasm / Anjiyos Pazm: Kan damarlarında ani ve istemsiz kasılma.

Anhidrosis / Anhidroz: Terlemenin azalması ya da ortadan kalkması.

Anisocoria / Anizokori: Pupillaların farklı büyüklükte olması.

Ankylosis / Ankiloz: Bir hastalık sonucu eklemlerde oluşan çarpıklık, eğrilik sonucu eklemin bükülememesi.

Anorectal / Anorektal: Rektum ve anuse ait.

Anorexia / Anoreksi: İştahsızlık.

Anoxia / Anoksi: Vücudun oksijensiz kalması durumu.

Anteflexion / Antefleksiyon: Uterusun gövdesi öne eğilmiş, kollumu normal pozisyonda olduğu uterus deviasyonu.

Antepartum / Antepartum: Doğum öncesi.

Anteversion / Anteversiyon: Öne eğilme ya da sarkma.

Antidiuretic Hormone / Antidiüretik Hormon: Hipofiz arka lobundan salgılanan hipotalamus orijinli hormon. Böbrekte distal tubulusu etkileyip suyun geri emilimini artırarak idrar hacmini ve konsantrasyonunu azaltır.

Anuria / Anüri: İdrar yokluğu.

Aortostenosis / Aortostenoz: Aortada daralma.

Aphagia / Afaji: Yutamama.

Aphakia / Afaki: Göz merceğinin travma ya da operasyon sonucu yok olması.

Aphasia / Afazi: Konuşamama, konuşma zorluğu.

Aphonia / Afoni: Ses kaybı.

Apnea / Apne: Solunumun durması.

Appendectomy / Apendektomi: Apendiksin kesilip çıkarılması.

Appendicitis / Apendisit: Apendiksin iltihabı.

Aqueous Humor / Aköz Humor: Vücut boşluklarında bulunan su ile ilgili.

Arrhythmia / Aritmi: Normal kalp ritminden sapma.

Arteriography / Arteriyografi: Atar damar içine radyo opak bir madde enjekte edildikten sonra arterlerin radyografisinin çekilmesi.

A Tıp Terimleri

Arteriole / Arteriyol: Küçük atardamar.

Arteriosclerosis / Arteriyoskleroz: Atar damarların yapılarında sertleşme, damarın elastikiyetini kaybetmesi.

Arthralgia / Artralji: Eklem ağrısı.

Arthritis / Artrit: Eklem enflamasyonu, enfeksiyonu.

Arthrocentesis / Artrosentez: Eklem boşluğundaki sıvının cerrahi olarak boşaltılması.

Arthrodesis / Artrodez: Eklemin cerrahi olarak tespit edilmesi.

Arthropathy / Artropati: Eklem hastalığı.

Arthroplasty / Artroplasti: Eklemin plastik ameliyatı.

Arthroscopy / Artroskopi: Eklemin artroskop ile incelenmesi.

Arthrotomy / Artrotomi: Eklemin cerrahi olarak kesilmesi.

Articular Cartilage / Artiküler Kartilaj: Uzun bir kemiğin her iki ucunda oluşan kıkırdak yapı.

Aspermatogenesis / Aspermatogenez: Sperm hücrelerinin üretilememesi.

Ataxia / Ataksi: İstemli hareketlerde düzensizlik görülmesi, dengesizlik.

Atheroma / Atherom: Yağdan oluşmuş bir kitle.

Atherosclerosis / Ateroskleroz: Atardamar yapısı içinde yağlı bir kütlenin birikmesi.

Atonic / Atonik: Gevşemiş, tonüsünü yitirmiş, doğal gerilimini yitirmiş kas.

Atopic Skin Disorders / Atopik Skin Dizorders: Alerjik deri hastalıkları.

Atopic / Atopik: Alerjik durumla ilgili.

Atresia / Atrezi: Darlık, tıkanıklık.

Atrophy / Atrofi: Organ ve dokuların beslenme yetersizlikleri sonucu hacimlerinde ve ağırlıklarında azalmayla karakterize hastalık tablosu.

Audiogram / Odyogram: Bir kişinin işitme gücünü ya da derecesini odyometre aracılığı ile yazdırma sonucu elde edilen çıktı, sonuç.

Audiometry / Odyometri: İşitme gücünü ya da derecesini ölçmeye yarayan teknikler ya da yöntemler.

Auditory / Oditori: İşitsel, işitme ile ilgili.

Aural / Aural: Kulakla ilgili.

Autoimmune Disease / Otoimmün Disease: Vücudun kendi komponentlerine karşı immun toleransın kaybolmasıyla (otoimmunizasyon) belirli bölgelere karşı otoantikorlar ve immun yanıt oluşmasıyla otoimmunite meydana gelen hastalık tablosu.

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Protein

Protein, yaşamın dört temel taşından biridir. Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş …