Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi; ilk toplantısını “Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu” adı ile halk sağlığı bilimine ve halkın sağlına katkı sunmak amacıyla Bursa, Kirazlıyayla’da 20-23 Haziran 1979 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İlk önce Halk Sağlığı Kongresi adı ile 1988 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile Antalya Tabip Odasının öncülüğünde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Sonraki yıllarda bir yıl “Halk Sağlığı Günleri” bir yıl “Halk Sağlığı Kongresi” olarak düzenlenmiştir.

Halk sağlığının diğer mesleklerini kongreye katmak hedefi olan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği; özellikle halk sağlığı kongrelerini coşkulu, büyük katılımların olduğu ve çok ses getiren kongrelere dönüştürmesi hedeflenmektedir. Kongrelerin gelişmesi ve sürekliliği açısından, halk sağlığı uzmanları açısından kongrelerinin standardının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Dolayısıyla, bilimsel kirliliğe yol açmayacak şekilde, bildiri değerlendirme ve kabul süreçlerine ilişkin standartları olan Kongrelerde; panel ve oturumlarda temel ilkelere ek olarak yöntemler kullanılmaktadır.

Temel özelliği demokratik oluşu olan, her türlü düşünce ve fikir çeşitliliği ile kendini ifade eden Kongrede; olumlu ve düzeyli bir ortamda karşılıklı saygı çerçevesinde herkes düşüncesini özgürce savunabilmektedir. Halk sağlığı bilimi, halkın sağlığı ve halk sağlığı uzmanlarının sorunlarının çözümüne katkı sunan Kongreler; sunulan bildirilerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Özellikle Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişerek varlığını sürdürmesine sağlayan Kongre; böylelikle meslek etiği, bilimsel bilgi ve beceriler üzerinden halkın sağlığına katkılarla bilim alanında gelişmesini sağlamaktadır. Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi; sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir Türkiye ve Dünya için sorunların azalmasına katkı sunmaktır.

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongreleri

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; halk sağlığı alanında çalışan tüm uzmanları, akademisyenleri ve öğrencileri ile halk sağlığı bilimine ve halkın sağlına katkı sunmak amacıyla 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Konferanslar, paneller, anahtar konuşmacılar, bildiri sunumları ve çeşitli kurslardan oluşan Kongre; bilimsel ortamda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmasının yanı sıra çalışmalar ve deneyimler paylaşılmaktadır.

Bilimsel Program.Kongre Konuları.Online Kayıt.İletişim

Diğer Kongreler

Bilimsel Sekretarya

Kongre Bilimsel Sekreteri

Doç. Dr. Derya Çamur

E-Posta: kongresekreteri@hasuder.org.tr

Web: uhsk.org/2021/tr/

Organizasyon Sekretaryası

Ömer Altay

Moment Beştepe

Telefon: 0 532 600 26 66

E-Posta: uhsk2021@pinkongre.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 2020 yılında Kıbrıs’ta …

Bir cevap yazın