Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yetebilmeleri için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması ve bu konudaki bilimsel çalışmaların artırılması ve desteklenmesi amacı ile 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği kuruluş aşamasında Prof. Dr. Feridun Denktaş, Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş, Prof. Dr. Sibel Özekmekçi, Prof. Dr. Güneş Kızıltan, Prof. Dr. Hülya Apaydın, Prof. Dr. Ayşın Dervent, Prof. Dr. Baki Göksan, Prof.Dr. Sabahattin Saip, Prof. Dr. Hakan Kaynak ve Ecz. Mehmet Avcıgil kurucular arasındadır.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği aşağıdaki ilkeleri temel almaktadır
  • Parkinson hastalığının toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi, özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  • Parkinson hastalığının hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, seminer, kurs ve benzer toplantıları düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Parkinson hastalığının tedavisi konusunda gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek.
  • Parkinson tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla hastaların tıbbi fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözümlemeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğince tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, merkezler kurmak, gerekli personel ve araçlar temin etmek.
  • Parkinson hastaları ve aileleri arasında ilişki kurmasını sağlamak, hasta ve ailelerine gerekli danışmanlığı götürmek.
  • Parkinson hastalığı bununla ilgili konularda çalışan hekimler arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, buna yönelik ve eğitim geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek, bir bilgi bankası kurmak.
  • Parkinson hastalığı konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslararası konferanslara, kurslara, seminerlere, benzeri bilimsel toplantılara katılımı sağlamak, hükümetlerin yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Bakanlar kurulundan gerekli izni alarak Parkinson hastalığı ile ilgili uluslararası ve başka ülkelerin ulusal dernekleriyle ilişkiye geçmek.
  • Başka illerde şubeler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek; Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarda çalışan başka derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonların çalışmalarını güçlendirmeyi baz alarak yola çıkmıştır.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’nin Ankara’da bir  şubesi ve İzmir, Eskişehir, Samsun, Adana illerinde temsilcilikleri mevcuttur.

İletişim

Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No: 22 K:1 D:6 Şişli / İstanbul

Telefon: 0 212 220 36 18 

GSM: 0 531 425 82 86

Faks: 0 212 296 05 79

E-Posta: iletisim@parkinsondernegi.com

Web: parkinsondernegi.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve …