Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği, alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler ve hasta yakınları tarafından 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Dernek, özellikle alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirme – eğitime yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütüdür. Aynı zamanda, alzheimer hastalığına sahip kişi ve/veya ailelerin yaşam kalitesinin arttırılmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla Türkiye genelinde 2023 yılı itibarıyla 15 şubesi ile ikisi İstanbul’un iki yakası ve Ankara, İzmir’de yer alan şubelerinin yanı sıra Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin ve Samsun’da yaklaşık 1500 üyesiyle faaliyet göstermektedir.

Dernek, Alzheimer olan hastaların teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve diğer sağlayıcı girişimlerde bulunmaktadır. TAD, hastalığın bilinirliğini artırmak amacıyla belediyeler, gönüllüleri, STK ve üniversiteler ile bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir.

Dernek son olarak, Okmeydanı’nda oluşturduğu model “Gündüz Yaşam Evi”ni hayata geçirmiştir. Böylelikle hastaların kısa ve uzun süreli kaliteli vakit geçirmeleri, bakımları için gündüz ve yatılı bakımevi ile rehabilitasyon merkezi oluşturmuştur. TAD, ayrıca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gündüz bakımevleri oluşturma çabası içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alzheimer Hastalığı konusunda uzman hekimleri ve gönüllülerin desteğiyle alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına her türlü sosyal destek ve eğitimler veren Alzheimer Derneği; hastalık sürecinde doğru ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla doktor, hemşire ve sağlık personellerini eğitmektedir. Ayrıca alzheimer hasta yakınlarına uzman psikologların yönetiminde psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlemektedir. Aynı zamanda alzheimer hastalığıyla ilgili özel dal merkezleri açan TAD; merkezler için alt yapı, tıbbi araç-gereç, cihaz, rehabilitasyon gereçleri ve personel temin etmektedir. Bununla birlikte açılan huzurevi/bakımevlerine kalite danışmanlığı vermektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği

Amaç ve Faaliyetleri

Türkiye Alzheimer Derneği, amaç ve faaliyetleriyle ilgili; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren diğer hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari teşkilatlarla yoğun işbirliği içinde çalışmalara yapmaktadır.

Türkiye Alzheimer Derneği, dünyada alzheimer ile mücadelede ADI – Alzheimer’s Disease International’ın diğer üyelerinden biridir. ADI Twinning Programme ile 2005 yılından itibaren üyeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla eşleştirmeler yapmaya başlamıştır. Twinning Programme çerçevesinde Türkiye Alzheimer Derneği, Almanya Alzheimer Derneği ile eşleşmiştir. Türkiye Alzheimer Derneği, demansın her türü hakkında farkındalık yaratmak amacıyla faaliyet gösteren Alzheimer Europe’ın üyesidir. Böylece Avrupa’da faaliyet gösteren Alzheimer dernekleriyle koordinasyon ve işbirliği çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Alzheimer Derneği, alzheimer hastalığının toplum tarafından tanınması, toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bunun dışında yoğun eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüren TAD; psikolojik destek, seminer ile sosyal, yasal haklar, bilgilendirme ve dayanışma toplantıları düzenlemektedir. Dernek, ayrıca faaliyetlerini broşür, dergi, kitap basımı ve radyo, televizyon yayınları ve bilgisayar ağları kullanarak güçlendirmektedir.

Hasta, yakınları ve bakıcıların bir araya getiren TAD, eğitimlerle sorunlara yönelik ortak çözüm zemini oluşturmaktadır. Böylelikle toplantı, seminer ve hasta yakınlarına psikolojik destek amaçlı grup toplantıları düzenlemektedir.

Bağış Yapın.Üye ve Gönüllü Olun

İletişim
Adres:
Telefon: 0 212 224 41 89
Faks: 0 212 296 05 79
E-Posta: alzdernek@alzheimerdernegi.org.tr
E-Posta: bilgimerkez@alzheimerdernegi.org.tr
Web: www.alzheimerdernegi.org.tr

Ulaşım

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve …

Bir yanıt yazın