Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), üyelerinin iç hastalıkları bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlama ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunma amaçları ile 1995 yılında Ankara‘da kurulmuştur.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği; İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir. Bu hekimler, erişkinlerin sağlıklarını koruyan ve hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin kurucu üyeleri arasında Dr. Dinçer Fırat, Dr. H. Erdal Akalın, Dr. Emin Kansu, Dr. Figen Batman, Dr. N. Sema Akalın, Dr. Gürbüz Erdoğan, Dr. Fikri İçli, Dr. Serhat Ünal, Dr. Murat Akova, Dr. Lütfi Çöplü, Dr. Lale Tokgözoğlu ve Dr. İbrahim Güllü yer almaktadırlar.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği misyonu; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve Türkiye‘de erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, öncelikli vizyon olarak, iç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak istemektedir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği öngördüğü vizyonu 

İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum olmak.”

Değerleri
 • Liderlik: Sağlık hizmeti sunumunda, kalite iyileştirme, topluma yararlı olma konularında liderlik,
 • Profesyonellik: Mükemmeliyetçi, hesap verebilir, ulaşılabilir, dürüst ve eşitlik ilkesine sahip profesyonel,
 • Hasta bakımında uzmanlık: Hasta merkezli, sürekli ve ayrıntılı hasta bakımı,
 • Yaşam boyu bilgi edinme ve paylaşma: Geniş ve ayrıntılı bilgi edinme, kanıta dayalı tıp uygulaması, edinilen bilgileri birlikte çalışılanlar, hasta ve hasta yakınları ve toplumla paylaşma.
Hedefler ve Stratejiler
 • İç hastalıkları uzmanı kimliğinin yeniden belirlenmesi ve tanıtılması: “İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!”
 • İç hastalıkları uzmanlarının eğitiminde, eğitim kurumlarının akreditasyonunda belirleyici, standart koyucu, eğiticileri de eğiten, klinik standartlar ve etik değerleri belirleyen ve uygulayan bir kurum olmak için strateji geliştirilmesi,
 • İç hastalıkları uzmanlarının tek çatı altında toplanması ve üye sayısının her yıl artırılması,
 • Üyelerin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi (performans sistemi dahil),
 • İç hastalıkları ve yan dallarının tek ses haline gelmesi için uzmanlık dernekleri arasında yakın işbirliğinin sağlanması,
 • İç hastalıkları uzmanları ile ilgili araştırma projelerinin desteklenmesi,
 • Dernek ile kamu, akademik ve özel sektör kurumları arasında saygın bir ilişkinin sürekliliğinin sağlanması.
İletişim

Adres: Cemal Nadir Sok. No: 12/6 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 441 98 23

Faks: 0 312 441 99 83

E-Posta: tihudernek@gmail.com

Web: www.tihud.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve …