Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi; Selçuk Üniversitesi bünyesinde 1982 – 1983 eğitim – öğretim yılında Konya ilinin ilk Tıp Fakültesi olarak eğitime başlamıştır.

Meram Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak Konya Üniversitesi bünyesine bağlanarak kurulmuştur. Konya Üniversitesi‘nin adı 11 Nisan 2012 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilerek fakülte varlığını üniversitede devam ettirmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde Temel Tıp Bilimler, Dahili Tıp Bilimler ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere toplam 3 bölüm bulunmaktadır.

Meram Tıp Fakültesi hekimlik sanatında üst düzeyde bilgi birikim ve beceriye sahip, etik ve ahlaki değerler çerçevesinde; bilinçli, mesleki yetkinlik ve başarılı, bilgiye ulaşım yollarını ve gelişmeleri takip ederek, ekip çalışmalarını benimsemiş ve liderlik özelliği kazanmış hekimler yetiştirmeyi, evrensel ilkeler doğrultusunda kaliteli eğitim-öğretim verebilen, rol model özelliğini koruyan, tıbbi bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası alanda kabul gören akademisyenler yetişmesini sağlayarak, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığını korumayı ilke olarak benimseyerek sağlık hizmeti sunmayı kendine misyon edinmiştir.

Meram Tıp Fakültesi eğitim, araştırma ve uygulama açısından çağdaş anlamda, ulusal ve uluslararası alanda bilimin gelişimine katkıda bulunarak, insanlığın ortak geleceği olan tıp bilimine yönelik çalışmalarla Türkiye’de tıp bilimi ile diğer bilimlerin işbirliği sağlayarak, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarla, iyileştirme ve öğrenci merkezli eğitim ile öğrenciler ve hekimlerin bilim insanı ve entelektüel düzeyde özellik kazandıran, Türkiye ve dünyada referans noktası olmayı hedefleyen bir fakülte olmayı kendine vizyon edinmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Bölümleri

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı
İletişim

Adres : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi PK: 42080 Akyokuş, Meram / Konya

Telefon : 0 332 223 65 000510

Faks: 0 332 223 61 81

E-Posta: mtip@konya.edu.tr

Web: www.erbakan.edu.tr/meramtip

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulu kararı ile tıp eğitimi vermek amacıyla 25 Mayıs …