Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi; Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 26 Ağustos 2014 tarihinde Konya’da kurulmuştur.

Eğitim dili Türkçe olan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan eğitim; entegre-hibrit eğitim sistem temelli probleme dayalı öğrenme ile destekli interaktif eğitim etkinlikleriyle eğitim programı uygulanmaktadır. Fakültede öğrencilerin eğitim ve öğretimi mesleki ve bireysel gelişimi esas almıştır.

Fakültenin temel amacı; yeterli bilgi, beceri ve davranışa sahip etik değerlere saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim kurabilen, toplum tarafından saygı duyulan ve örnek olan, mesleğinde başarılı, ileri görüşlü ve bilimsel araştırmalara odaklı, kaliteli sağlık hizmeti verebilecek yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

Entegre Sistem

Dönem I-II-III’de ders konuları arasında bağlantı sağlamak amacıyla entegre sistem uygulayan KTO Karatay Tıp Fakültesi; anabilim/bilim dalları tarafından organ sistemleri temelinde farklı saatlerde aynı ders kurulu içinde benzer konuların koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, entegre sistem içerisinde hekimliğe uyum programları kapsamında “Probleme Dayalı Öğrenim” yapılmaktadır.

Fakülte, öğrencilerine birinci dönemde; temel hücre ve doku bilgisi, fizyoloji, biyokimya, iskelet, kas ve eklem anatomisi, mikroorganizmaların genel özellikleri, canlılığın fiziksel kanunlarla ve yasalarla açıklanması, toplum sağlığı sorunları ve temel kavramları ile genetiğin temelleri eğitimleri vermektedir.

İkinci dönemde organizmada organların embriyonik gelişimleri, anatomik ve histolojik yapıları ve işlevleri tanımlama, organizma fizyolojisi eğitimleri veren Tıp Fakültesi; diğer biyofiziksel anlamlar, metabolik olaylar ve enerji kazanımı, metabolik hastalıkların laboratuvar tanısı bilgileri verilmektedir. Ayrıca fakültenin ikinci döneminde; hastalıkların etyopatogenezi, morfolojik ve klinik ilişkisi, hücre zedelenmesi, adaptasyon ve iltihabın patolojisi, bağışıklık sisteminin çalışması ve fonksiyonlarının kavranması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda ilaçların absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması, temel etki mekanizmaları, direnç ve etkileşimleri olmak üzere ilaçlar hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Üçüncü dönemde hastalıkların etyopatogenezi, farmakoloji, mikrobiyoloji, klinik radyolojik ve laboratuvar bulguları ile tanı ve tedavi yöntem eğitimleri veren KTO Tıp; halk sağlığı uygulamaları ve yaklaşımı ile ilgili güncel – temel bilgi, beceri ve tutumları edindirme amaçlanmaktadır.

Dönem I-II-III’de kurul dersleri için akademik yıl içinde kurul sınavları, akademik dönem sonunda yıl sonu ve bütünleme sınavları gerçekleştiren Fakülte; tıp dışı zorunlu dersler ve seçmeli derslerde bir ara sınav, dönem sonunda yıl sonu ve bütünleme sınavları yapmaktadır.

Dönem IV ve V, klinik stajlara ayıran KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi; öğrencilerine farklı klinik eğitimleriyle teorik ve pratik uygulamalar ile desteklemektedir.

Altıncı dönemde mezuniyet öncesi “intörnlük” ile öğrenciler; öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde farklı sorumluluklar alarak kendilerini hekimliğe hazırlamaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Afiliasyon Protokolü

Tıbbi alanda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık hizmetlerini karşılamak ve desteklemek üzere; 2015 yılında Özel Medicana Konya Hastanesi ile afiliasyon protokolü imzalanmıştır. Uzman Hekim, Akademik Kadro, Pratisyen Hekim, Psikolog, Diyetisyen olmak üzere hekim kadrosu bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyonu

Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı hekimler yetiştiren KTO Tıp; alanında yetkin, başarılı, meslektaşları ve hastalarla doğru iletişim veya empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmektedir. Böylece, öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik veren Fakülte; teorik ve pratiğin harmanlandığı, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahiptir. Bununla beraber, özgün bilimsel araştırma yapabilen akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Sağlık hizmeti alanında çevresi ile uyum içinde, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten Fakülte; koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, hasta-hekim memnuniyeti sağlayabilen, güler yüzlü, deontolojik kuralları gözeten, bilimsel ve ileri teknoloji ile desteklenen sağlık hizmeti sunmayı kendine misyon edinmiştir.

Böylelikle, eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran KTO Tıp; mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile ayrıca bilim insanı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlamayı kendine vizyon edinmiştir. Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi görüş ve araştırmalara açık olan KTO Karatay Tıp; bilgi üreten, yenilenen ve yeniliklere öncü olmayı gelenek haline getiren yapısı ile önde gelen, ulusal ve uluslararası merkezler tarafından iş birliği yapılan bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir. Özellikle birey ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi odaklı, kaliteli sağlık hizmeti veren KTO Tıp; sağlık hizmeti sunumunda bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, saygınlığı olan ve tercih edilmeyi kendine vizyon edinmiştir.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akademik Kadro.Akademik Takvim.Ders Programı.Öğrenci Bilgi Sistemi

Kontenjan ve Ücretler

Özel Medicana Konya Hastanesi

İletişim

Adres: Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 PK: 42020 Karatay / Konya

Telefon: 444 12 51

Whatsapp: 0 549 551 12 51

Faks: 0 332 202 00 44

E-Posta: bilgi@karatay.edu.tr

KEP Adresi: ktokaratayuniversitesi@hs01.kep.tr

Web: www.karatay.edu.tr/TIP

KTO Karatay Kampüsü

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi; Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2014 yılında Topkapı – Zeytinburnu, İstanbul’da kurulmuştur. …

Bir yanıt yazın