Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / L Tıp Terimleri

L Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, L Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan L ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

Tıbbi Terimler Sözlüğü bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek aynı zamanda herkese açık dizin kaynağına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun yanında taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

L Tıp Terimleri

L Tıp Terimleri

LA – Left Atrium: Sol atriyum veya sol kulakçık.

LAA – Left Atrial Appendix – Sol Atriyal Apandiks: Sol kulakçık kör eki.

LAD – Left Anterior Descending Artery – Sol Anterior Desandan Arter: Sol öne inen atardamar.

La Belle İndifference: Güzel aldırmazlık veya hastanın hastalığına karşı umursamazlık hali.

Lab – Laboratory – Laboratuvar: Deney odası veya deneylik.

Labi-: Dudak ile ilişkili.

Labiyoplasti: Dudak düzeltimi.

Labial: Dudak ile ilgili.

LabilLabile: Değişken veya çabuk değişen ya da kararsız veyahut oynak.

LabiliteLability: Değişkenlik veya kararsızlık veyahut oynaklık.

LabirentLabyrinth: Dolambaç.

LabiyumLabium: Dudak.

LabiyonazalLabionasal: Dudak – Burun ile ilgili.

Labrum: Dudağımsı olan.

Lakri– – Lacri-: Gözyaşı.

LakrimalLacrimal: Gözyaşı ile ilgili.

LakrimasyonLacrimation: Göz yaşarması.

LaksatifLaxative : Yumuşatıcı veya ishal yapıcı ya da dışkı yumuşatır.

LaktasyonLactation: Emzirme veya süt gelmesi ya da sütlenim.

Lakt-oLact-o: Süt.

LaktogenezLactogenesis: Süt yapımı.

LaktojenLactogen: Süt yaptırıcı veya süt salgılatıcı ya da sütlendirici.

Laktojenik – Lactogenic: Sütlendiren.

Lakün-a: Boşluk veya çukur ya da girinti.

Laküner Amnezi – Lacunar Amnesia: Boşluklu bellek yitimi.

Lal-o- -lali -lalia: Konuşma

Lalopleji: – Laloplegia: Konuşma kasları felci.

Laliyatri – Laliatry: Konuşma bozuklukları araştırması ve tedavisi.

Lamina – Lamine: Kat veya katman, yaprak ya da ince tabaka.

Laminer – Laminary: Katmanlı veya ince tabakalı ya da tek yönlü akım.

Laminer Kabin – Laminary Flow Cabinet: Çeker ocak.

Lanse Etmek: Tanıtmak veya sunmak.

Lanset – Lancet: Deleç veya deri delici iğne.

L Tıp Terimleri

Lansman: Tanıtım.

Laparotomi: Karın Açımı.

Larenks: Gırtlak.

Laringeal: Gırtlak ile ilgili.

Laringofarinks: Alt yutak.

Laringotomi: Gırtlak Açımı.

Larva: Kurtçuk.

Larva Migrans: Gezici Kurtçuk.

Larvisid: Kurtçuk kıran.

Laserasyon: Yırtılma veya yırtık.

Lasere: Yırtık veya yırtılmış.

Latans – Latens: Gizlilik veya durgunluk ya da gecikme.

Latent: Gizli.

Lateral: Dış yan veya yan ya da yanal.

Lateral Dekübitus: Yan yatar.

Lateralizasyon: Bir yana yönelme veya bir yanı tutma.

Lavaj – Lavage: Yıkama.

Layn – Line: Çizgi veya yol.

Leaflet: Yaprakçık.

Leak: Sızma.

Legal: Yasal.

-lemma: … zarı.

Lenf: Akkan.

Lenfoid: Akkan ile ilgili.

Lens: Mercek.

Lentiküler: Merceksi.

Lepra: Cüzzam.

Letal – Lethal: Ölümcül veya öldürücü.

Letarji: Uyuklama.

Letarjik: Uykulu.

Levator: Kaldırıcı.

Lezbiyen: Sevici.

Lezbiyenizm: Sevicilik.

Leze Olmak: Örselenmek veya berelenmek ya da yaralanmak.

Lezyon: Yara veya doku bozukluğu.

Liyezon: İşbirliği.

Libido: Cinsel istek veya yaşama gücü.

L Tıp Terimleri

Life-span: Ömür veya ömür uzunluğu.

Lifting: Gerdirme veya kaldırma.

LigamanLigament: Bağ.

Ligasyon: Bağlama veya bağlanma.

Ligatür: Bağlama veya bağlantı.

Likefaksiyon: Sıvılaşma veya sıvılaştırma.

Likefiye Olmak: Sıvılaşmak veya erimek.

Likid-t: Sıvı veya akışkan.

Likidite: Akışkanlık.

Likör: Sıvı.

Limit: Sınır.

Limitasyon: Sınırlama veya kısıtlama.

Lineer: Çizgisel veya doğrusal.

Linkage: Bağlantı.

Lipid: Yağ.

Lipoid: Yağsı veya yağımsı ya da yağlı.

Lipom: Yağ uru.

Lisans: Yetki belgesi veya izin.

Literatür: Yazın veya basılı yapıt.

Litiyasis: Taş oluşumu.

litiyasis: … taşı.

Litotom: Taşkıran.

LitotomiLitotripsi: Taş kırma.

Liyofilize: Suyu alınmış.

Lizis: Dağılma veya erime ya da çözüşüm.

lizis: … erimesi, veya … çözüşümü.

Lizojeni: Kaynaşma.

Lobül: Lopçuk.

Lobülasyon: Lopçuklaşma.

Lobüle: Lopçuklu.

Loj: Yerleşim veya bölge.

Lokal: Yerel.

Lokalizasyon: Yerleşim veya yerini belirleme.

Lokalize: Sınırlı veya yerleşik.

Lokalize Etmek: Sınırlamak veya yerini belirlemek.

Lokus: Konum veya yer.

Loküle: Odacıklı.

Lombalji: Bel ağrısı.

Lomber: Bel ile ilgili.

Lomber Disk Hernisi: Bel fıtığı.

Lomber-Lordozis: Bel kamburluğu.

Lomber Ponksiyon: Bel delimi.

Longitüdinal: Uzunlamasına veya boyuna.

Loşi: Doğum sonrası akıntısı.

Lökokori: Beyaz göz bebeği.

Lökopeni: Akyuvar azlığı.

Lökopoez: Akyuvar yapımı.

Lökosit: Akyuvar.

Lökositoz: Akyuvar artımı.

Lökoz: Kan kanseri.

Lösemi: Kan kanseri.

Lubrikant: Kayganlaştırıcı.

Luksasyon: Çıkık.

LumbagoLumbalji: Bel ağrısı.

Lumbar: Bel ile ilgili.

Lup: Büyüteç.

LupLoop: Kangal.

Lümen: İç boşluk.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

J Tıp Terimleri

J Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, J Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer …

Bir cevap yazın