Ana Sayfa / Hastaneler / Balıklı Rum Hastanesi

Balıklı Rum Hastanesi

Balıklı Rum Hastanesi, Rum Cematine bağlı Yedikule Hastanesi adıyla 1753 yılında Zeytinburnu, İstanbul’da kurulmuştur.

Rum Cemaatine bağlı bakkallar esnafının loncası tarafından günümüzde Avrupa Lisesinin bahçesinde küçük ahşap bir bina olarak inşa edilmiştir. Galata’da Gemicilerin Hastanesi ve Beyoğlu’nda Veba Hastanesi ile birlikte Yedikule Hastanesi adı ile üç hastaneden biri olarak veba epidemilerinde hastalanan rum vatandaşların tedavisini gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Hastane 1790 yılında çıkan yangın sonrasında Patrik 7. Neofitos’un maddi imkanları ve Bab- ı Ali tercümanı Yorgi Muruzi’nin himayeleri ile daha büyük olarak yeniden inşa edilmiştir. Daha sonra 1794 yılında 3 hastanenin tek bir yönetim altında birleştirilmesi ile hastaneler grubunu idare edecek olan yönetim kurulu, meslek loncaları temsilcileri tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte Yedikule Hastanesi kronik hastalıkları olan hastalar ile sokaklarda yaşayanlar ve dilencileri kabul etmeye başlamıştır. Bunun üzerine hastaneye gelir temin etmek amacıyla Balıklı Meryem Ana Kilisesi yönetimi Hastaneler Grubuna verilmiştir. Sonrasında psikiatri hastalarının tedavi edildiği Eğrikapıdaki Meryem Ana Kilisesi de 1816 yılında Hastanene Grubuna bağlanmıştır.

Balıklı Rum Hastanesi

Yedikule Rum Hastanesinin Yedikule kapısına bağlayan yol yakınlarında olan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi‘nde hastaların veba hastalığı ile karşı karşıya geldiği için Sultan Mahmut Han’ın 1834 yılındaki fermanıyla Balıklı Rum Hastanesi kurulmasına karar verilmiştir. Böylelikle Sultan Mahmut Han, hastanenin yolun uzağına nakledilmesi için arazi tahsis etmiştir. Hastane inşaatı 24 Temmuz 1836 yılında başlayarak, 1838 yılının sonlarına doğru zamanın şartlarına göre çok büyük olarak inşa edilmiştir. Hastanenin açılması ile Galata, Taksim ve Eğrikapı Meryem Ana Kiliselerinin müştemilatında tedavi gören hastalar 14 Şubat 1839 yılında yeni hastane binasına nakledilmiştir.

İstanbul’da 1894 yılında yaşanan büyük deprem sonrasında hastane büyük hasara uğramıştır. Depremden sonra rum vatandaşların gayretleri ile zarar gören binalar zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden inşa edilmiştir. Sadece 1886 yılında inşa edilen Kadın – Erkek Psikiatri Klinikleri ile Huzurevi ve Anatolia 2 binası dışından günümüzde mevcut olan binalardır.

Bir çoğu 20. yüzyılın başlarında Rum vatandaşların bağış ve katkılarıyla hastane yönetimi tarafından 1902 yılında itibaren yeni cerrahi klinikleri ve ameliyathaneyi barındıran H şeklinde olan bina inşa etmiştir. Günümüzde yapı poliklinik, dahiliye ve cerrahi klinikleri ile Geriatri A bölümü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hastane yönetimi, daha sonra 1907 yılında ışın tedevisi ve elektroterapi laboratuvarı, 1910 yılında eczane, kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları olarak kurulan yapıların büyük bir kısmı farklı amaçlı halen kullanılmaktadır. Bununla beraber, hemşire okulu tesis edilmesi ile çeşitli bölümlerde çalışan genç kızların yanı sıra öksüz ve yetim kızlara hastane doktorları tarafından tedavi teknikleri ve uygulamalarının yanı sıra hastaların bakımı gibi konularda ders verilmiştir.

Genellikle Rum vatandaşların bağış ve katkıları ile 1912 yılında 128 yatak erkek ve 64 yatak kadınlar için günümüzde ihtiyarhane olarak kullanılan dahiliye kliniği ile günümüzde Anatolia 1 olarak kullanılan oftalmoloji kliniği inşa edilmişler. Ayrıca günümüzde Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi içinde yer alan tüberküloz hastaları için beş tane klinik inşa edilmiştir.

I. Dünya Savaşı ve Sonrası

I. Dünya Savaşı sırasında Balıklı Hastanesi Türkiye’nin bir çok yerinden gelen hastaları tedavi etmesinin yanı sıra özellikle yetim ve öksüzleri barındırmıştır. Bunun ardından 1939 yılında dönemin hükümeti tarafından azınlık vakıflarının yönetimini tek bir kişiye vermiştir. Ne var ki, 1949 yılında Patrik Atenagoras’ın aracılık etmesi ve hükümetin onayı ile hastaneye 5 kişi idare heyeti atanmıştır. Vakfın 1950 yılında yapılan seçimleri sonrasında, 15 kişi yönetim kuruluna seçilmiştir.

Vakıf, 1991 seçimlerinin ardından yeni yönetim kadrosu ile hastaneyi reorganize etme kararı almıştır. Dolayısıyla mevcut binalar restore edilerek modern bir görüntüye kavuşturulmuştur. Böylece Anatolia, Geriatriler ve Fizik Tedavi gibi yeni servislerin tesis edilmesi ile birlikte hastane kısa sürede hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere modern cihazlara sahip olmuştur.

Hastanede hekim, hemşire ve diğer sağlık personelleri, idari ve yardımcı personeller ile servislerinde muayene ve tedaviler uygulanmaktadır. Son olarak, hastaneye ait gayrimenkuller ile yeni servisler ve bir çok hayırsever insan ve kuruluşların katkıları ile günümüzde Balıklı Rum Hastanesi modern görünümü ve kaliteli hizmet anlayışı ile hizmetlerine devam etmektedir.

Tıbbi Birimleri.Doktorları.Laboratuvar Sonuçları

İletişim
Adres: Belgrad Kapı Yolu No: 2 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon: 0 212 547 16 00
Telefon: 0 212 664 21 90
Faks: 0 212 510 20 75
E-Posta: info@baliklirum.com
Web: www.baliklirum.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Türkerler – Astaldi Konsorsiyumu Kamu Özel Ortaklığı modeli ile 28 Eylül …

Bir yanıt yazın