Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği

Dünya Tabipler Birliği; II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Medikal Birliği (BMA), bütün müttefik ülkelerin doktorlarının, zaman zaman tıbbi uygulamalar ve barış zamanlarının sorunlarını tartışmak üzere bir araya geldiği ve tıbbi hizmet ile tıp eğitiminin koşullarını karşılaştırmak için odak noktası olmuştu kendi ülkelerinde. 1945 yılında, çeşitli ülkelerden doktorların gayriresmi bir konferansı 1926 yılında kurulan ve daha sonra en fazla 23 üyeliğe ulaşan “Uluslararası Fransa Mesleki Meceneleri Derneği” (APIM) yerine uluslararası bir tıbbi organizasyon planı başlatmak üzere Londra‘da toplandı.

II. Dünya Savaşı‘nın gelişiyle operasyonları askıya almıştı. Buna göre, ikinci bir konferans 1946 yılında Londra‘da yapıldı. 31 ülkeden tıp dernekleri davet edildi ve bunların 29’u temsilcilerini gönderdi. Bir Anayasa taslağı hazırlamak ve Birinci Genel Kurul için bir plan hazırlamak üzere bir Organizasyon Komitesi atandı ve yönetildi. Bu Konferans, yeni organizasyonun adının “Dünya Tıp Birliği” olması gerektiğine ve eski Uluslararası Profesyonel İnternet Konseyi‘nden daha geniş faaliyet ve geniş üyeliğe sahip olması gerektiğine karar verdi. Konferansa katılan APIM yetkilileri, APIM‘i World Medical Association (WMA) lehine çözmeyi kabul etti ve geri kalan fonlarını WMA‘ya cömertçe devretti.

Organizasyon Komitesi

 • Dr F. de Court, Fransa
 • Dr Pierre Glorieux, Belçika
 • Dr Dag Knutson, İsveç
 • Dr John A. Pridham, Büyük Britanya
 • Dr T. Clarence Routley, Kanada (Başkan)
 • I. Shawki Bey, Mısır
 • Dr Lorenzo Garcia Tornel, İspanya
 • Dr. A. Zahor, Çekoslovakya
 • Louis H. Bauer, ABD
 • Elmer Henderson, ABD
 • Dr Otto Leuch, İsviçre
 • Charles Hill (İngiltere)
 • Dr. Paul Cibrie (Fransa)

Organizasyon Komitesi‘nin ikinci toplantısı 1946 yılında Paris‘te yapıldı. Anayasa ve Tüzükte ilerleme kaydedildi ve Amerikan Tabipler Birliğini Organizasyon Komitesinde görev almak üzere üyelerinden birini seçmeye davet edildi. Dünya Tabipler Birliği‘nin ilk Genel Sekreteri Dr. Louis H. Bauer, Amerikan Tabipler Birliği (AMA) tarafından Komiteye ve Dr. Elmer L. Anderson‘a alternatif olarak görev yapmak üzere aday gösterildi.

Anayasa ve Tüzüklerin nihai taslağı, 1947 yılında Londra‘da düzenlenen Organizasyon Komitesinin üçüncü toplantısında onaylandı ve Birinci Genel Kurulun 1947 yılında Paris‘te tutulması planlandı. Taslak set, 20 İsviçre santimetresi ile ulusal tıbbi birliğe üye 1.000 SFr minimum abonelik ve en çok 10.000.

Organizasyon Komitesinin dördüncü ve nihai toplantısı, Genel Kurulun toplanmasından bir önceki gün 1946 yılında Paris‘te (17-18 Eylül 1947) Paris‘te yapıldı. Önerilen Anayasa ve Tüzükler, ilk Meclis gününde ufak tefek değişikliklerle kabul edildi. Toplantı, WMA‘nın ilk Genel Kurulu oldu ve temsil edilen 27 ulusal tıp dernekleri kurucu üye dernekleri oldu.

Bu dernekler şunlardı:

 • Avustralya BMA Federal Konseyi
 • Osterreichische Arztekammer (Avusturya)
 • Fédération Médicale Belge
 • Kanada Tıp Birliği
 • Çin Tabipleri Birliği (1952’de düştü)
 • Ustredni Jednota Ceskych Lekaru (1948’de ortadan kalktı)
 • Den Almindelige Danske Laegeforening (Danimarka)
 • Eire Tıp Birliği (İrlanda Tıp Derneği olarak değiştirildi)
 • La Confédération des Syndicats Médicaux Français
 • İngiliz Tabipleri Birliği
 • Birlik Médicale Panhellenique (Yunanistan)
 • Laeknafelga Adaları (İzlanda)
 • Hint Tıp Birliği
 • Filistin Yahudi Tabipler Birliği (daha sonra 1949’da İsrail Tabipler Birliği’ne değiştirildi)
 • Medicina d’Italia’daki Ordini Madeni Yağlılar Federasyonu
 • Lüksemburg Médecins du Grand Duché’deki sendikalar
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (Hollanda)
 • Den Norske Laegeforening (Norveç)
 • Filistin Arap Tabipler Birliği (1949’da ortadan kalktı)
 • Naczelna Izby Lekarska (1949’da düştü)
 • Güney Afrika Tıp Birliği
 • Colegio Oficial de Médicos de Espana
 • Sveriges Lakarforbund (İsveç)
 • Médecins Suisses Fédération des Médecins
 • Türk Tabip Odası (daha sonra Türk Tabipler Birliği tarafından değiştirildi)
 • Amerikan Tabipler Birliği

Dünya Tıp Birliği Başlatıldı

Dünya Tabipler Birliği, Dr. Jar‘ın ilk Başkanı olarak Prof. Dr. Eugène Marquis, Fransa seçildi. Çekoslovakya‘da Stucklik, Başkan seçildi, İsviçre‘de Dr. Otto Leuch, Sayman olarak seçildi ve İngiltere‘de Dr. Charles Hill, geçici Fahri Sekreter olarak seçildi. 10 üyeden oluşan ilk Kurul seçildi ve Dünya Tıp Birliği tamamen başlatıldı.

Anayasa, kabul edilen haliyle, diğer şeylerin yanı sıra, kendi ülkelerindeki veya bölgelerindeki tıp mesleğini tam temsil eden ulusal tıbbi derneklere üyelik için, ancak her ülkeden yalnızca bir üye derneğin sağlanmasını sağlamıştır. Genel Kurul, politikaların ve dernek işlerinin genel kontrolü ve yılda bir kez farklı bir ülkede toplanması ile yükümlüdür. Yürütme organı Konsey, derneğin işlerini yönetmek üzere yönlendirildi ve her yıl Meclis’e rapor verdi. Konsey, seçilen üç subaydan ve Meclis tarafından seçilen on üyeden oluşturuldu.

Dünya Tabipler Birliği’nin resmi dili

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca derneğin resmi dilleri ilan edildi ve bir bülten veya dergi yayınlanacak ve Dünya Tabipler Birliği‘nin resmi organı olarak bilinecekti.

Para birliğinin pek çok ulusal hükümet tarafından kısıtlandığı bir dönemde üye birliklerinden maddi desteği sağlamak için İsviçre ve ABD, yeni birliğin Genel Sekreterliği için en avantajlı yerler olarak değerlendirildi. 1948 yılında Konsey olarak bilinen yönetim kurulu, Birleşmiş Milletler ve çeşitli ajanslarıyla yakın ilişki kurulması için New York‘ta Dünya Tabipler Birliği Sekretaryasını kurdu. Dr. Louis H. Bauer Genel Sekretere atandı. Dünya Tabipler Birliği Sekretaryası finansal nedenlerden dolayı ve Cenevre merkezli uluslararası örgütler (WHO, ILO, ICN, ISSA vb.) Çevresinde faaliyet göstermek için 1974 yılına kadar New York‘ta kaldı ve Ferney Voltaire, Fransa.

1964 yılında Dünya Tabipler Birliği, New York eyaleti yasaları uyarınca kâr amacı gütmeyen bir eğitim ve bilim kuruluşu olarak kuruldu. Bu Ortaklık, ABD‘de Dünya Tabipler Birliği‘nin hukuki ve mali durumunu belirledi ve seçilen Konsey üyeleri Derneğin Yönetim Kurulu olarak görev yapmaya başladı. Ayrıca, Dünya Tabipler Birliğine bağışlanan fonlar ve mali katkı sağlayan bağışçılar için vergiden muaf statü tanıma elde etmek mümkün olmuştur. Dünya Tabipler Birliği’nin Kuruluşu 1965 Londra, İngiltere‘de yapılan XIX. Dünya Tıp Meclisi’nde kabul edildi.

Delegelerin yıllık toplantısı, 1962 yılında, XVI. Genel Kurul’da Anayasa ve Tüzüklerin gözden geçirilmesinin ardından “Dünya Tıp Meclisi” ne değiştirildi.

Vakıf’tan 1974 yılına kadar Dünya Tabipler Birliği Genel Merkezi: New York City, ABD

1975 yılından günümüze: Ferney Voltaire, Fransa

Tıbbi Etik Üzerine Küresel Bir Fikir Geliştirme Platformu Olarak Dünya Tabipler Birliği

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ve kuruluşunun hemen ardından, Dünya Tabipler Birliği, genel olarak ve tüm dünyadaki tıp etiği durumu hakkında endişe gösterdi. Dünya Tabipler Birliği (WMA), dünya hekimleri için etik kurallar oluşturma sorumluluğunu üstlendi. Bu yıllarda, tıp okullarının mezun olduktan sonra doktorlarına yemin etmesi veya ilaç tecrübesi almak için lisans alması geleneği kullanılmaz hale gelmiş ya da yalnızca formalite haline gelmişti. WMA, mezuniyet ya da lisanslama töreninin bir parçası olarak uygulanacak uygun bir yeminin ya da rehinin oluşturulmasının, yeni nitelikli doktorlara tıbbın temel ahlakını etkilemesine yardımcı olacağı ve mesleki davranış standartlarının yükseltilmesine yardımcı olacağı görüşündedir .

Bu gerçekler WMA‘yı, dünyadaki her doktorun tıp fakültesini veya diplomasını aldıktan sonra yapacağı bir yemin veya söz olarak kabul edilebilecek bir “Tıp Şartını” hazırlamak için bir çalışma komitesi atamaya yönlendirdi. Bu amaca uygun olarak, üye derneklerden, tıp diploması veya diplomasının verildiği sırada ülkelerinin doktorları tarafından yapılan yemin veya sözlerin metnini göndermeleri istenmiştir. İki yıllık yemin çalışmaları yoğun olarak incelendi ve üye dernekler tarafından, 1948 yılında Cenevre‘deki II. Genel Kurulunu dikkate almak üzere gönderilen, Hipokrat‘ın antik yemini modernleştirilmiş bir metnin taslağını hazırlama sözü verildi. Tıbbi yemin kabul edildi ve Meclis Ona “Cenevre Bildirgesi” adını vermeyi kabul etti.

II. Genel Kurulunda alınan “Savaş Suçları ve İlaç” konulu bir rapor, Konsey’in Uluslararası Tıbbi Etik Kodu hazırlamak için bir Çalışma Komitesi daha atamasını sağlamıştır. Taslak orta yılın 1949 Konsey Oturumu’na sunuldu. Konsey, Taslak Yasanın “Cenevre Bildirgesi” metni eklenmedikçe tamamlanacağına inanıyordu. Bu yapıldı ve değiştirilen taslak, maddenin detaylı olarak ele alındığı III. Genel Kurulundaki delege gönderildi. Genel Kurul tarafından yapılan küçük değişikliklerle Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları kabul edildi.

Tıbbi Ahlak

Bu iki belgenin kabulü ile Dünya Tabipler Birliği, tıp mesleğinin karşılaştığı diğer etik sorunları üstlenmek üzereydi. 1949-1952 yılları arasında tıp etiği ihlalleri ve savaş anında doktorlar tarafından işlenen suçlar WMA tarafından kınanmıştı. İnsan denemelerinde önlemlerin uygulanması ihtiyacı WMA‘nın dikkatine sunulmuştur. Aynı zamanda, yetersiz teşkilatlar tarafından tıp etiği ve tıbbi hukuk alanında tanıtılan çeşitli etkinliklerle ilgili haberler WMA‘ya ulaşıyordu. Bu bilgi, Konsey’in Tıbbi Ahlak üzerine kalıcı bir komite oluşturmasına neden olmuştur (1952).

1952 yılında bir daimi komite olarak kurulduğu günden bu yana, Tıbbi Etik Komitesi, dikkatini çektiği düzinelerce etik meseleyi kabul etme, düşünme, tartışma, kabul etme veya reddetme konusunda muazzam bir iş çıkardı. Bazıları WMA‘nın beyanları veya ifadeleri olarak kabul edildi ve bunların çoğu tıp bilimlerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak tutuldu. Bazıları şu anda üzerinde çalışılıyor ve şüphesiz başkaları, olgun yansımadan sonra, yeni koşullar dikte edince, derhal ilerleyecek.

Bu belgelerin hepsi dünya çapında dağıtım ve uygulama almıştır. Tıp etiği alanında sağlam başarılar sergileyen WMA, kendisine organize tıbbın uluslararası sesi olma hakkını elde etti. Ancak tıp etiği, beyanlar hazırlama veya kod taslakları hazırlama konusunda basit değildir. WMA, kodların ihlal edilmesi konusunda uyanık olmalı ve bu ihlallere karşı koymak için hızlı bir eylem hazırlamalıdır. Böylece, WMA, etik uygulamaların uygulanmasında engellenen hekimler adına yardım ve etkisini genişletmeye devam etmektedir.

İletişim

Adres: 13, ch. du Levant CIB – Bâtiment A 01210 Ferney-Voltaire Fransa

Telefon: +33 4 50 40 75 75

Faks: +33 4 50 40 59 37

E-Posta: wma@wma.net

Web: www.wma.net

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı olarak 21 …