Ana Sayfa / Sağlık Müzeleri / Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi; öğrencilerin eczacılık tarihi ve bilinci ile yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla 22 Eylül 2006 tarihinde İstanbul’da ziyarete açılmıştır.

Müze, iki kuşak eczacı tarafından ilk önce Ecz. Mehmet Hidayet Derman’ın Safranbolu’da bir Rum eczacıdan devraldığı daha sonra 1951 yılında Karabük’e taşınan Karabük Eczanesi’nin, son sahibi Türkiye’nin ilk kadın eczacılarından Ecz. Hikmet Derman Şeyhoğlu tarafından müze olmak şartıyla Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne bağışlanmıştır.

Müzede Safranbolu’dan devralınan Rum eczanesine ait 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar gelen döneme ait Latince, Fransızca ve Osmanlıca kitaplar, reçeteler, çeşitli belge ve fotoğraflar, ilaç kavanoz ve şişeleri, 1920’li yıllar ile 1960’lı yıllar arasında kullanılan müstahzarlar ve çeşitli laboratuvar araç gereçleri sergilenmektedir. Müzede, ayrıca objelerle beraber, 1950’li yıllardan günümüze kadar Türk toplumunun kullanmakta olduğu çok çeşitli kitaplar, malzemeler, preparat, müstahzarlar ve orijinal reçetelerin yanı sıra özgün majistral formüller yer almaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin öğrencilerinden Şekibe Güven ve Sema Bayraktar; müze’deki ilaç şişelerinin envanterini çıkarmış, daha sonra, 2007 yılında, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi adıyla kitaplaştırılmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi

Türkiye için alışılmamış bir oluşum olduğuna inanılan Eczacılık Müzesi; özellikle önemi üç nesil eczacı ve eczaneye ait hatıraların aynı mekanda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ecz.Hikmet Şeyhoğlu’nun titizliği sayesinde korunan Karabük Eczanesi, sonrasında aynı titizlikle Yeditepe Üniversitesine taşınarak geleceğe emanet edilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesi, kuruluş misyonu doğrultusunda; öğrencilerin eczacılık tarihi ve bilinci ile yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin Eczacı Hikmet Derman Şeyhoğlu gibi mesleğini seven, çalışkan ve bilimsel gelişme ve ilerlemelerin takipçisi birer eczacı olabilmeleri için, eğitimlerine katkı sağlayan bir kültür ve eğitim merkezi olmayı hedeflemektir. Günümüze gelene kadar ayakta kalabilen eczane; eczacılık tarihine ışık tutması ile gelecek nesillere bilgi ve belge bırakmak adına müze haline dönüştürülmüştür.

İletişim
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi – Mühendislik Binası

Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 326/A PK: 34755 Ataşehir – İstanbul

Telefon: 0 216 578 00 66

E-posta: pharmacy@yeditepe.edu.tr

Web: eczacilik.yeditepe.edu.tr/muze-eczane

Ulaşım

Kaynak & Referans

Kaynak & Referans

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi – Müze Eczane

https://eczacilik.yeditepe.edu.tr/muze-eczane

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Türkiye’deki Eczacılık Tarihi Müzeleri – Afife Mat & Halil Tekiner

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13416

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Pauls Stradins Tıp Tarihi Müzesi

Pauls Stradins Tıp Tarihi Müzesi

Pauls Stradins Tıp Tarihi Müzesi; dünyanın en büyük üç tıp tarihi müzelerinden biri olarak 1 …

Bir yanıt yazın