Ana Sayfa / Şifahaneler / Üsküdar Miskinler Tekkesi

Üsküdar Miskinler Tekkesi

Üsküdar Miskinler Tekkesi, Dedeler Mescidi veya Cüzzamhane olarak anılmakta olup; Yavuz Sultan Selim tarafından 1514 yılında Üsküdar‘da yaptırmıştır.

Üsküdar Miskinler Tekkesi

Mescit, günümüzde Karacaahmet İbrahimağa Bulvarı üzerinde olup; İbrahim Ağa Çayırı‘na giderken sol tarafta bulunan 1811 yılında inşa edilen İsa Ağa Çeşmesi‘nin arkasında inşa edilmiştir. Miskinler Tekkesi mescidi ve odalarından günümüzde yok olmuş olup; arka tarafında bir kaç kabir bulunmakta ve kabirlerin üzerine çimento ile sıvanarak “Miskin Baba” diye yazılmıştır.

1514 yılının Nisan ayında dokuzuncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim‘in Miskin Dede namıyla anılan zat’ı ziyarete gelip üç gün boyunca orada kalmış ve Miskin Dede’ye ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğunda; Miskin Dede, “Hayırlara karşı olunuz evladım! Benim bir ihtiyacım yoktur lakin etrafımda gördüğün şu miskinlerin tedavisi için bir dergâha ihtiyaç vardır” demiştir.

Cüzzamlıların tedavi edildiği miskinhanede o zamanın kimsesizlerin kimsesi Miskin Dede; erkek ve kadın miskinleri ayırmaksızın kabul etmiştir. Hastalar, halkın sadakaları ile yaşamlarını sürdürmüş; bulunduğu mevki itibariyle, şehrin uzağında kalan miskinhane yolculuğa çıkan veya dönenlerin civardaki sadaka taşlarına bağış yapılmıştır. Miskinhane, evkaf nezâreti bugünkü adıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsisat / fon ayrılmıştır. Miskinhanede hastalara iki çift ekmek ile Üsküdar‘da Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları olan imaretinden çorba, pilav ve et verilmiştir. Haftanın belli geceleri olmak üzere haftanın iki günü tatlı olarak pilav ile zerde verilmiştir. “Üsküdar Miskinler Tekkesi” bu şekilde şifahane olarak uzun yıllar hastalara hizmet vermiştir.

Miskinler Tekkesinde, sağlıklı olan kişiler de dahil olmak üzere; hastalıktan korunmak veya toplum içinde yaşama şansı olmayan cüzzamlıları barındırmak amacı ile kurulmuştur. Miskinler Tekkelerinin varolduğu dönemlerde cüzzamlılar tedavi edilmeyip, cüzzam hastalığına yakalanan kişiler ölmüş kabul edilmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi; Selçuklu emirlerinden Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 7 Ekim 1235 tarihinde Çankırı’da …