Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet SempozyumuUÇEDS; Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Ulusal Diyabet Çalışma Grubu tarafından ilk olarak 02-05 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun hedefleri doğrultusunda etkinlikler ve bilimsel ana başlıkları ile diyabetli çocuk ve ergenin yaşamına dokunan; aile, okul, sosyal yaşam, psikolojik, bilgi ve tutumlar başta olmak üzere tüm bileşenleri ile konuşulup tartışılması amaçlanmaktadır.

Sempozyum amacı doğrultusunda; çocuk-ergen diyabetliler, aileleri ile iki farklı çalıştay yapılarak raporlandırılması ve raporların diyabet ekiplerine sunulmaktadır. Türkiye’de okul çağı diyabetli çocukların erken tanı almaları ve okuldaki yaşam kaliteleri artırılması hedeflenmekte olup; özellikle Okulda Diyabet Programı’na Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu içerisinde yer verilmektedir.

Diyabete bütüncül, multidisipliner ekip anlayışı ile yaklaşımı güçlendirecek olan UÇEDS; bilimsel ana başlıklar, teknolojik ve psikososyal güncel gelişmelerin diyabet ekiplerine kazandırılarak, konferans ve panellerle sunulmaktadır. Ayrıca çocuk ve ergenin yaşadığı tüm çevrelere dokunan Diyabet Sempozyumu; çocuk ve ergenin değişen psikososyal durumlarını değerlendirmeleri ve sorunlarına çözüm üretilmektedir.

Çocukluk çağı diyabetinin yönetimindeki paydaşlar; çocuk endokrinolojisi hekimleri, diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyenler, psikologlar, aileler, öğretmenler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bilimsel ve sosyal yönden zengin bir sempozyum oluşturulmaktadır.

Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumları

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Diyabet Çalışma Grubu tarafından ikincisi düzenlenecek olan Sempozyum; 23-25 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Diyabetli çocuk ve adolesanların bireysel, ailesel, toplumsal ve okul ortamındaki sorunların analiz edileceği sempozyum öncesi; özellikle diyabetliler, aileleri, öğretmenleri ile istişare edilerek sonuç ve önerilerin diyabet ekipleriyle paylaşılacağı çalıştaylar yapılacaktır. Böylelikle Gençlik, Aile ve Öğretmen çalıştayları deneyimli moderatörler tarafından gerçekleştirilecek ve sonuç raporları UÇEDS‘ye sunulacaktır. Bunlara ek olarak, ilk kez “diyabet elçiliği” kavramının gelişmesi için bir çalıştay düzenlenecektir.

Bununla birlikte, üç gün sürecek olan 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu; dolayısıyla, diyabetin tüm yönleriyle konuşulup tartışılacağı bilimsel düzeyi yüksek bir program ile sözlü ve poster bildirimleri sunulacaktır.

Bilimsel Program.Online Kayıt.Çalıştaylar.İletişim

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 2020 yılında Kıbrıs’ta …

Bir cevap yazın