Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1974 yılında tıp fakültesi hastanesine dönüştürülmüş; Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim – öğretime başlanmıştır. Fakülte, 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985 yılında, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Ayrıca, altı yıllık tıp eğitimi süresi dışında bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması da bulunmaktadır.

Uludağ Üniversitesi’nin Avrupa’da uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratılmak üzere 2001 yılında başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, fakülte vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir.

Kredili Sistem Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 08 Haziran 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve 2001 – 2002 Eğitim ve Öğretim Yılında Tıp Fakültesinde, Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, yönetmeliğe uygun kredili sistem uygulamasına başlanmıştır.

2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Entegre Tıp Eğitimi Modeline geçmiştir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2002 Ekim ayında Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu tarafından değerlendirilerek uluslararası standartlarda eğitim veren bir eğitim kurumu olarak çok başarılı bulunmuştur. Fakülte 2003 yılında Avrupa Kurumsal Değerlendirme Sürecinden başarı ile geçmiştir. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu – UTEAK tarafından 2012 yılında Eğitim Programı Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanarak 01 Ocak 2018 tarihine kadar akredite edilmiştir. Bu süreç içerisinde 2015 yılında hazırlanan ara değerlendirme raporu da başarılı bulunmuştur. Re-akreditasyon için 11 Ocak 2017 tarihinde yeniden başvuru yapılmış ve özdeğerlendirme raporu hazırlanarak 05 Eylül 2017 tarihinde UTEAK’a gönderilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • İmmunoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri
 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı
İletişim

Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 16059 Görükle / Bursa

Telefon: 0 224 295 00 00

Faks: 0 224 295 00 19

E-Posta: tipdek@uludag.edu.tr

Web: tip.uludag.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulu kararı ile tıp eğitimi vermek amacıyla 25 Mayıs …