Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Tıp Tarihi Kurumu

Türk Tıp Tarihi Kurumu

Türk Tıp Tarihi Kurumu, tıp tarihi ile ilgili alanlarda eğitim, araştırma ve yayın yapan kişi ve kurumlara destek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla; üyeleri tıp tarihi üzerinde yayınları ve çalışmaları olan araştırıcılardır.

Türk Tıp Tarihi Kurumu
Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucu üyeleri (6 Ekim 1938, İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü. Ön sıra soldan Prof. Fuat Kâmil Beksan, Prof. Hakkı Üzel
(Rusçuklu ), Prof. Besim Ömer Akalın, Prof. Akil Muhtar Özden; ayaktakiler soldan Dr. Metine Belger, Prof. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Ahmet Süheyl Ünver, Dr. İhsan Ünal)

Türk Tıp Tarihi Kurumu Tarihçesi

Türk Tıp Tarihi Kurumu, 1938 yılında Yugoslavya‘da yapılan 11. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresinde oluşan Türk Komitesi, daha sonra Türkiye’de Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver‘in çağırmasıyla 6 Ekim 1938 yılında İstanbul’da ilk toplantısını yaptı ve yapılan seçimde birinci başkanlığa Prof. Dr. Besim Ömer Akalın seçildi. Ancak 19 Mart 1940’da Prof. Dr. Besim Ömer Akalın‘ın vefatıyla yerine Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden başkan oldu. Savaş yıllarında kurum toplanamadı. 9 Şubat 1945 yılında ise kurum yeniden toplanarak düzenli bir şekilde çalışmaya başladı.

Derneğin adı 1938 yılındaki ilk toplantıda Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver tarafından kullanıldı. Ancak 1975 yılında Bakanlar Kurulu‘nun izniyle Tıp Tarihi Kurumunun adının başına Türk kelimesinin getirilmesine izin verildi.

Türk Tıp Tarihi Kurumunun ilk tüzüğünün adı “Tıp Tarihi Kurumu Nizamnamesi“dir. Bu tüzük 1940 yılında yürürlüğe girdi, 1952 yılında ise ilk tüzük yeni eklerle değiştirildi. Daha sonra yeniden değiştirilerek 1973 yılında “Tıp Tarihi Kurumu Tüzüğü” adıyla çıkarıldı ve 1978 yılında yeniden düzenlenerek bugünkü şeklini aldı.

Türk Tıp Tarihi Kurumunun Amaç ve Faaliyetleri

Türk Tıp Tarihi ve onu ilgilendiren Bilim Tarihi konuları ile uğraşmaktır. Türk Tıp Tarihi Kurumu; bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve toplantılar yapmak, yayınlar ve temaslarla Türk Tıp Tarihinin esaslarını uluslararası bilim alanına tanıtmaktır. Bu maksatla çalışanlara, kurum dışında iseler, üyeler tarafından yapılacak önerilere göre fahri üyelik vermektir. Türk Tıp Tarihinin büyük kişileri için gerekli gördükçe törenler düzenlemek; harap olan Türk büyüklerinin mezarlarını restore etmek ve ettirmek, kuruma çalışma olanakları sağlamaktır.

Türk Tıp Tarihi Kurumunun merkezi 1940 ve 1952 tüzüklerinde “İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü” olarak belirtilmiş; 1973 tüzüğünde “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü” olarak belirtilmiştir. 1984 tüzüğünde ise “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Bilim Dalı’nda A-431 numaralı oda”dır. Bu şekilde ilk defa Tıp Tarih Kurumu bir odaya yerleşmiş ve kapısına da bunu gösteren levha asılmıştır. 2004 tüzüğünde ise adres “Fındıkzade, Akkoyunlu Sk., No: 16, Kat 1, Fatih” olarak değiştirilmiştir.

İletişim

Adres: Fındıkzade, Akkoyunlu Sk., No: 16, Kat 1, Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 529 03 64

E-Posta: info@turktiptarihikurumu.org.tr

Web: www.tttk.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı

Alzheimer Vakfı, toplumu alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirmek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Alzheimer Hastalığı ve …