Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği, ebelik mesleğinin eğitim ve gelişim çalışmalarını yapmak amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Dernek, ilk olarak Haseki Hastanesi‘nin Başhemşiresi Ebe Sekine Arcan başkanlığında; Şeküre Akyüz, Hadiye Serdengeçti, Reşide Tezok, Nuriye Angın, Mebrure Öncel tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulmuştur.

Dernek kurulduğu ilk yıl ICMİnternational Confederation of MidwivesUluslararası Ebelik Konfederasyonu’na üye olmuştur. Bununla birlikte Dünya Ebelik konsey toplantılarında Türkiye’yi temsil etmektedir. Ayrıca EMA – European Midwives AssociationAvrupa Ebeler Birliği’ne üye olan Dernek, Avrupa Ebelik Konsey toplantılarında Türkiye’yi temsil etmektedir. Dolayısıyla dernek, ebelik mesleğinin eğitim ve gelişim çalışmalarını sürdürmektedir.

Dernek kuruluş hedefleri doğrultusunda, profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla; kadın, yenidoğan, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Köklü mesleki bir dernek olan TED, Türkiye’de ebelik mesleğinin gelişim ve eğitim çalışmalarında etkin rol oynamaktadır.

Dernek 2007 yılında Türkiye’de bir ilk olarak, İstanbul Harbiye Askeri Müze’de Ulusal Ebelik Kongresi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla TED, 2007 yılından itibaren sayısız kongre, sempozyum, konferans, çalıştay ve kurslar düzenlemektedir. Bunlara ek olarak; yürüyüş, konser ve halk eğitimi çalışmaları ile bürokratik düzeyde toplantılar gerçekleştirmektedir. Ayrıca mesleki temsil ve lobi çalışmaları yürütmektedir. Ebelik mesleğinin sesi ve/veya temsilcisi niteliğinde olan Türk Ebeler Derneği, Türkiye’deki Ebelik Dernekleri arasında bulunmaktadır. Dernek, Türkiye’de giderek artan üye sayısı, ulusal ve uluslararası temsil gücüyle büyümekte, gelişmekte ve güçlenmektedir.

Sağlıklı toplumlara giden yolda temel taşlardan biri olan ebeliğin güçlendirilmesinin toplumun güçlendirilmesi anlamını taşıdığı bilinci ile çalışan Türk Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri; ebelik mesleğinin çağdaş ölçütlere uygun, bilimsel bir platforma taşınması, ebelerin mesleki hak ve sorumluluklarının korunması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Ebeler Derneği

Vizyon, Misyon ve İlkeleri

Ebeler Derneği; Türkiye’de mesleki, sosyal, ekonomik ve yasal yönden güçlü kadın-aile-toplum sağlığı konusunda politika ve/veya kararlarda söz sahibi, ulusal ve uluslararası düzeyde lider ve saygın bir ebelik mesleği oluşturmayı kendine vizyon edinmiştir.

Ebeler Derneği; profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla kadın, yenidoğan, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve/veya iyileştirilmesini sağlanmasını kendine misyon edinmiştir.

İlkeleri

 • İnsan odaklı olmak
 • Savunuculuk
 • Eşitlikçi, adil ve dürüst olmak
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Bilimsel, etik ve mesleki değerlere bağlı olmak
 • Çevreye duyarlılık
 • Hoşgörülü olmak
 • Yenilikçilik
 • Uygulamalarında kanıt temelli yaklaşımın ışığında mükemmeli aramak
 • Yaşam boyu öğrenmeye inanmak
 • Sorun çözmede bilimsel sistematiği uygulamak
 • Yapıcı eleştirileri gelişme fırsatı olarak görmek
 • Ekip çalışmasına inanmak
 • Sağlıkla ilgili toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümü için sorumluluk hissetmek

Adres: Talatpaşa Bulvarı Gevher Nesibe İş Merkezi No: 113/15 Hamamönü, Altındağ / Ankara

Telefon: 0 530 649 50 74

E-Posta: info@turkebelerdernegi.org

Web: www.turkebelerdernegi.org

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kontinans Derneği

Kontinans Derneği

Kontinans Derneği, işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi’ni Türkiye’de geliştirmek amacıyla 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dernek …

Bir cevap yazın