Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği

Tıp Bilişimi Derneği; tıp ve sağlık bilişimi ilgili çalışmalar yapmak amacıyla bir grup hekim tarafından 1999 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Derneğin kuruluş amacı; devlet, sivil toplum kuruluşları ve bununla birlikte ticari kurumların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplama, bu bilgileri erişilebilir hale getirmektir.

Aynı zamanda sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili tüm profesyonellerin çağdaş bilgi ve beceri düzeyine ulaşmasını teşvik etmenin yanı sıra iletişimi ve bilgi paylaşımı için zemin hazırlama, multidisipliner çalışmalara destek olmaktadır. Bunun yanında sorunları saptama, çözüm önerme, projelerin hayata geçirilmesi için diğer kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; sağlık hizmeti veren veya alan tarafların tıp ve sağlık bilişimi hakkındaki bilgisini geliştirme, kamuoyunu şekillendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmaktadır. Ayrıca karar veren ve yöneten pozisyondaki kişi veya kurumları; tıp bilişimi ile ilgili konularda bilgilendirme, bu kişilerin konuya hassasiyet göstermesini sağlamanın yanı sıra harekete geçirmektedir.

Tıp Bilişimi Derneği

Dernek, sağlık alanında bilişim uygulamalarının bilimsel kurallara ve uluslararası standartlara uygun şekilde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bununla beraber sağlık bilişimi ile ilgilenen tüm kişi ve kuruluşları; Tıp Bilişimi Derneği çatısı altında çalışmalarında rol alması için çalışmalara yapmaktadır. Derneğin bünyesinde tıp bilişimi profesyonelleri, sağlık profesyonelleri, sağlık alanında çalışan bilişim profesyonelleri yanı sıra; sağlık yönetimi, sağlık sigortacılığı,  sağlıkta kalite – bilgi yönetimi ve benzeri alanlarda çalışan üyesi bulunmaktadır.

Tıp Bilişimi Derneği, web sitesinde haber listeleri ile sağlık bilişimi alanındaki gelişmeleri yansıtmaya çalışmakta olup; düzenli toplantı ve kongrelerle tarafları bir araya getirerek bilgi alış-verişi ve işbirliği zeminleri yaratmaktadır. Ayrıca çalışma grupları ile sağlık bilişiminin Türkiye için öncelik taşıyan alanlarında; fikir ve kaynak üretilmesinin yanında işbirliği sağlanmasına çalışmaktadır. Dernek ilk olarak 2001 yılında gerçekleştirdiği Türk Tıp Bilişimi Kongresi’nin ardından; ulusal ve uluslararası kongreler ile sempozyum ve kurslar düzenlemiştir.

Üyelikleri

Tıp Bilişimi Derneği; 2000 yılında Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği International Medical Informatics Association – IMIA, 2006 yılında Avrupa Tıbbi Bilişim Federasyonu European Federation for Medical Informatics – EFMI üyesi olmuştur.

İletişim

Adres: Bayraktar Mah. Bayraklı Sok. No: 39/2 PK: 06670 Büyükesat / Ankara

Telefon: 0 312 467 26 12

Web: turkmia.net

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – İMUD; iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı …

Bir cevap yazın