Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Tıbhane-i Âmire

Tıbhane-i Âmire

Tıbhane-i Âmire ve Cerrahhane-i Âmire Osmanlı Devletinde, orduda görevlendirilmek üzere, cerrah yetiştiren tıp okuludur. Tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Osmanlı döneminin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Sultan II. Mahmut‘un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi‘nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp okulu olan, Tıbhane-i Âmire ve Cerrahhane-i Âmire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı‘ndaki Tulumbacıbaşı Konağı‘nda kurulmuştur. Türk tıp tarihinde 14 Mart yerini almıştır. Aynı bina içinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimlerini ayrı ayrı yapıyordu. Tıp eğitimi o yıllar batıda olduğu gibi dört yıldır ve son sınıfta hocalar tarafından usta ve yetenekli olanlar tesbit edilerek sınava alınan ve başarılı olanlar askeri hastanelere veya ordunun tabur alaylarına muavin tabip unvanı ile tayin ediliyor. Tıp okulunda bir hekimin gözetiminde birkaç sene çalışıp deneyim kazandıktan sonra da serbest hekim yapılıyordu.

Tıphane-i Âmire 1827’den 1836 yılına kadar Şehzadebaşı‘ndaki Tulumbacıbaşı Konağında gündüz eğitimi yapıyordu. 1836 yılında Sarayburnu‘ndaki Askeri Kışla‘ya (Otlukçu Kışlası‘na) taşındı. Ayrı binada eğitim gören Cerrahhane de burada tıp eğitimi ile birleşip, eğitim yatılı hale getirilmiştir. Bu binanın yetersiz hale gelmesi ile Galatasaray‘daki Enderun ağaları okulu tekrar elden geçirilip düzenlenmiş ve Tıbbiye 1839 yılında Galatasaray‘a taşınmıştır. Bu okula Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adı verilmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bakanlar Kurulu kararı ile tıp eğitimi vermek amacıyla 25 Mayıs …