Ana Sayfa / Laboratuvarlar / Simge Tıp Laboratuvarları

Simge Tıp Laboratuvarları

Simge Tıp Laboratuvarları; laboratuvar testleri ve laboratuvar hizmet alımlarını gerçekleştirmek amacıyla 2005 yılında Eskişehir‘de kurulmuştur.

Simge Tıp bilimsel olarak, kalite ve etik değerlerden ödün vermeden güvenilir ve doğru şekilde laboratuvar sonuçlarına ulaşmak için çalışmaktadır. Simge Tıp, bölgesinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarına laboratuvar testleri ile laboratuvar hizmet alımları da gerçekleştirmektedir. Eskişehir ve bölgesinde araştırma ve tez çalışmalarının da laboratuvar hizmetlerini üstlenmiştir.

Simge Tıp, uluslararası tıbbi laboratuvar standartlarını uygulayarak, bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak, kaliteyi ön planda tutan anlayışıyla, hasta hakları yönetmeliğine uygun ve hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir ve hızlı sonuçları sağlıklı yaşama katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiştir.

Simge Tıp, sağlık alanındaki gelişmeleri izleyerek bölgesindeki laboratuvar hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla, organizasyonlarda öncülük yaparak, sağlık sektöründe gereksinim duyulan laboratuvar testlerini bölgesinde çalışan referans laboratuvar olmayı kendine vizyon edinmiştir.

Simge Tıp Laboratuvarları Hizmetleri

Bireysel Hizmetler

Laboratuvar Hizmetleri

Biyokimya Testleri

 • Total Protein
 • Albümin
 • Protein Elektroforezi
 • Elektrolitler (Na, K, Cl)
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum

Karaciğer Fonksiyon Testleri

 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGT
 • Total Bilirübin
 • Direkt Bilirübin
 • Albumin

Lipid-Ateroskleroz Paneli

 • Total Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • Trigliserid
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Lipoprotein (a)
 • Homosistein

Böbrek Fonksiyon Testleri

 • BUN
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Kreatinin Klirensi

Hormonlar

 • Kortizol
 • Parathormon
 • Growth hormon
 • Epinefrin
 • Norepinefrin

Tiroid Hormonları

 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Anti-Tg
 • Anti-TPO
 • TSH Reseptör Antikoru

Üreme Hormonları

 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • Testosteron
 • DHEA-SO4

Tümör Belirteçleri

 • PSA (total)
 • PSA(serbest)
 • CEA
 • AFP
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CA 125

Romatizmal Hastalıklar ve Bağışıklık

 • Antinükleer antikor
 • Anti ds-DNA
 • ENA Profili
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • C-Reaktif Protein (CRP)
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Anti – CCP
 • Sedimantasyon Hızı
 • IgG total,subgruplar
 • IgA
 • IgM

Kan Sayımı

 • Hemogram
 • Lökosit sayımı
 • Retikülosit
 • Kan grubu

Anemi Paneli

 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik asit
 • Hemoglobin elektroforezi

Koagulasyon Testleri

 • Protrombin Zamanı (PT,INR)
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Fibrinojen
 • D-dimer

Hepatit Paneli

 • Anti HAV-IgM
 • Anti HAV-IgG (total)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total
 • HBe Ag
 • Anti HBe
 • Anti HCV
 • Anti HIV ½ + p24 antijeni (DUO test)

Serolojik ve TORCH Grubu Testler

 • Toksoplasma IgG
 • Toksoplasma IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM

Allerji Paneli

 • Total IgE
 • Inhalant alerjenler
 • Gıda Allerjen Paneli
 • Eozinofil katyonik protein
 • Spesifik IgE’ler…
 • Total Eozinofil

İlaç Analizleri

 • Fenitoin (Epdantoin)
 • Fenobarbital (Luminal)
 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Valproil asit (Depakin)
 • Digoksin
 • Lityum

Test Danışma

Test Sonucu Alma

Evden/İşyerinden Numune Alma

Check Up

İnfertilite

Kurumsal Hizmetler

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri

Laboratuvar İşletmeciliği

İletişim

Adres: Kırmızı Toprak Mh. Ali Fuat Güven Cd. No: 1/A – Eskişehir

Telefon: 0 222 225 44 66

Faks: 0 222 225 11 44

E-Posta: bilgi@simgelab.com

Web: www.simgelab.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

e-patoloji Laboratuvarı

e-patoloji Laboratuvarı

e-patoloji Laboratuvarı, sitoloji ve patoloji materyallerini incelemek amacıyla 2000 yılında Üsküdar’da kurulmuştur. Tam gün çalışan …