Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / Ö Tıp Terimleri

Ö Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, Ö Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan Ö ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

Tıbbi Terimler Sözlüğü bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek aynı zamanda herkese açık dizin kaynağına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun yanında taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Ö Tıp Terimleri

Ö Tıp Terimleri

Ö- – Eu-: İyi, sağlıklı veya normal.

Ödem – Edema – Oedema: Şişki veya şişlik; vücudun herhangi bir yerinde toplanan sulu madde ya da su toplaması.

Öfori – Euphoria: Aşırı mutluluk veya coşu ya da coşkunun dışarı taşma hali; aşırı zinde ve halinden çok memnun hissetme.

Ödematöz – Edematous: Ödemli, ödemden ileri gelen veya ödemle belirgin olan.

Ödipus Kompleksi – Oidipus – Oedipus Complex: Çocuğun karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme veya dürtü, düşünce, beslediği duygu ve fantezilerin toplamı.

Ökaryot – Eukaryote: Çekirdekli veya zar ile çevrili gerçek organelleri bulunan hücreler ya da hücrelerden oluşan organizma.

Ökromatik – Ortokromatik – Euchromatic: Normal olarak hücre veya doku.

Ökromatik Çekirdek – Euchromatic Nucleus:

Ökromatin – Euchromatin: Genetikte aktif madde içeren kromozom parçası veya yeğni kalıt kuşağı; çekirdek içinde çoğu zaman açık renkli görülebilen,kromozomların aktif genleri taşıdığı düşünülen bölgesi.

Ökromatopsi – Euchromatopsy: Normal renk görüşü.

Ö Tıp Terimleri

Ön Çapraz Bağ – ÖÇB – Anterior Cruciate Ligament: Diz ekleminin içinde ve ortasında yer alan ve birbirini ön ve arka çaprazlayan iki bağdan biridir.

Öpepsi – Eupepsia: İyi ve normal sindirim veya kolay normal hazım ya da hazım kolaylığı.

Öploid – Euploid: Temel haploid şemaya göre dengeli kromozom sayısı olan hücreler.

Öploidi – Euploidy: Bir hücre ya da organizmada oluşturduğu türün temel kromozom sayısının tam katlan kadar kromozomu olma durumu.

Örtücü Epiteli – Covering Epithelia: Vücudun iç boşlukları ile dış yüzeylerini kaplayan epitel hücreleri sıkıca yan yana gelerek düzgün ve devamlı oluşturduğu doku tabakaları.

Östaki Borusu – Eustachian&Eustachi Tube – Tuba Auditiva: Orta kulakla yutak arasındaki boru veya gırtlağın üst kısmından orta kulağa hava sevkeden yol.

Östrojen – Oestrogen – Estrogen: Dişi cinsiyet özelliklerinin korunması ve gelişmesinde önemli rol oynayan cinsiyet hormonu. Özellikle yumurtalıklardan salgılanan ve buna bağlı cinsel karakterlerin gelişmesini sağlayan hormon.

Ötenazi – Euthanasia: Ölüm ya da ölme hakkı veya acızsız ölüm; tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, yaşamdan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir şekilde ölümüne izin verilmesi.

Ötimi – Euthymia: Dengeli veya normal duygu durumu.

Ötiroidi – Euthyroid: Tiroid işlevinin normal olarak doğru veya düzgün çalışması.

-Öz – -Euse: Henüz oluşmamış olan.

Özofageal – Oesophageal – Esophageal – Eusophageal: Yemek borusu ile ilgili.

Özofago- – Esophago- Eusophago-: Yemek borusu.

Ö Tıp Terimleri

Özofagoduodenostomi – Özofagoduedonestomi – Esophagoduodenostomy: Yemek borusu ve on iki parmak bağırsağı arasında midenin çıkarılmasıyla veya alınmadan cerrahi olarak doğrudan bağlantısının oluşturulması veya anastomoz edilmesi.

Özofagoenterostomi – Esophagoenterostomy: Yemek borusu ile ince bağırsak arasında midenin çıkanlmasının ardından cerrahi olarak doğrudan bağlantısının oluşturulması için ağız ağıza dikilmesi.

Özofagogastrik Bileşim – Esophagogastric Junction: Yemek borusu ve mide doku tabakası arasındaki bağlantı noktası.

Özofagogastroduodenal – Esophagogastroduodena: Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağını içeren bölüm ile ilgili olan.

Özofagogastroduodenoskop – Esophagogastroduodenoscope – EGD: Ağız yoluyla uygulanan yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsak göreci veya gastroskop adı da verilen gözle görülmesini sağlayan endoskopik aygıt.

Ö Tıp Terimleri

Özofagogastroduodenoskopi – Esophagogastroduodenoscopy: Ağız yoluyla yemek borusu mide ve onikiparmak bağırsak göreçleme veya endoskopi aracılığıyla muayenesi.

Özofagogastroplasti – Esophagogastroplasty: Midenin kardiyak kanalını açıp kapadığı kas halkasının cerrahi onarımı.

Özofagogastrostomi – Esophagogastrostomy: Yemek borusu ile midenin ağız ağıza dikilmesi, geçit oluşturulması veya ağızlaştırma ameliyatı.

Özofagojejunostomi – Esophagojejunostomy: Yemek borusu ile on iki parmak bağırsağından sonra gelen ince bağırsak bölümünün ağız ağıza dikilmesi, geçit oluşturulması veya ağızlaştırma ameliyatı.

Özofagomiyotomi – Özofagomyotomi – Esophagomyotomy: Yemek borusundaki daralmaların cerrahi olarak düzeltilmesi.

Özofagoplasti – Esophagoplasty: Yemek borusundaki daralmayı uzunlamasına kesilmesinin ardından enine dikilmesi ile genişleme sağlanması; yemek borusu onarımı.

Özofagoplikasyon – Esophagoplication: Genişlemiş yemek borusu duvarına uzunlamasına girintiler yapılarak daraltılması.

Özofagoptoz – Esophagoptasis: Yemek borusu duvarının gevşeyerek aşağıya doğru düşmesi veya sarkması.

Özofagorespiratorik Fistül – Esophagorespiratory Fistula: Yemek borusu ile soluk borusu veya bronşlar arasında oluşan mukozayla döşeli dar tüp şeklinde uzanan kısa bağ dokusundan oluşan normal olmayan kanal.

Özofagosel – Esophagocele: Yemek borusu mukoza zarının kas tabakasından yırtılma yoluyla dışarı çıkması veya çıkıntısı; Özofagus fıtığı.

Özofagoskop – Esophagoscope: Yemek borusunu incelemeye yarayan aygıt veya özofagus göreci.

Özofagoskopi – Esophagoscopy: Yemek borusu içerisinin endoskopik aygıtla görülerek incelenmesi veya özofagus göreçleme; endoskopik aygıtla biyopsi materyali alınması.

Özofagostomi – Esophagostomy: Yemek borusuna tüp aracılığıyla doğrudan dışarıya ağızlaştırılması; Yemek borusundan dışarıya açılan delik yoluyla yapılan ameliyat.

Özofagus – Özefagus – Oesophagus – Esophagus: Yemek borusu veya ağız boşluğunu mideye bağlayan, düz kas yapısında tüp.

Özofajit – Esophagitis: Yemek borusu inflamasyonu, iltihabı reaksiyon veya yemek borusu tahrişi.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

J Tıp Terimleri

J Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, J Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer …

Bir cevap yazın