Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen organ ve bölgelerin; göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusuna ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır.

Göğüs Cerrahisi; M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir tarihçesi mevcuttur. Eski insanlar, göğsün ciddi torasik yaraların hayati organları ölümcül olduğunu fark etti. M.Ö 13. yüzyılda solunum ve nabız Şamanlar tarafından yaşamın temelini oluşturdu. Cerrahi tedavi ile ilgili yazılı kaynaklar M.Ö 400 yıllarında Hipokrat döneminde görülmektedir. Hipokrat döneminde akciğer ve göğüs duvarı arasında görülen iltihaplı sıvı birikimi (ampiyem) tedavisi ile ilgili sıvının boşaltılması (açık drenaj) yöntemleri denenmiştir.

Göğüs Cerrahisi ‘nde 1882 yılına kadar farklı cerrahi teknikler uygulanmıştır. İtalyan doktor Carlo Forlanini tarafından ilk defa göğüs tüpü (tüp torakostomi) yöntemi yapılmıştır. Ancak akciğer ile ilgili başarı hastalıklı parçanın kesip çıkarma işlemi (rezeksiyon) yakın günümüze dayanmaktadır.

1930 yıllında Alman cerrah Rudolf Nissen tarafından ilk defa iyi huylu (benign) akciğer hastalığında akciğerin yerinden tamamen çıkarılmasını (pnömonektomi) gerçekleştirmiştir. 1931 yılında ABD’li cerrah Edward Delos Churchill ilk defa akciğer kanserli olguda ilk tek aşamalı soluk borusunun akciğerlere giriş bölgesinin bağlanması (hiler ligasyon) ve pnömonektomiyi gerçekleştirmiş ve bu cerrahi yöntem ile akciğer kanserinde cerrahi iyileştirici (küratif) bir yöntem olabileceği fikrini ortaya atmıştır.

Özellikle 90 yıllardan itibaren gelişen endoskopik cerrahi (VATS) ile açık cerrahi yöntemlerden uzaklaşılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise gelişen cerrahi teknikler ve teknoloji ile göğüs cerrahisindeki başarı oranı artmıştır.

Göğüs Cerrahisi Uyguladığı Operasyonlar

Akciğer

 • Akciğer kanseri ameliyatları
 • Karsinoid Tümör ameliyatları
 • Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatları
 • Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik ameliyatları
 • Hacim küçültücü akciğer rezeksiyonları
 • Pnömotoraks sebebiyle büllektomi vs.

Mediasten

 • Mediastinal kitle ameliyatları
 • VATS timektomi (Kapalı timektomi, Miyasthenia Gravis ameliyatı)
 • Tanısal girişimler

Trakea

 • Nefes borusu ameliyatları
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Stent, yakma, nefes borusu genişletme

Plevra

 • Akciğer zarı biyopsileri
 • Mezotelyoma ameliyatları
 • Medikal torakoskopi (Lokal anesteziyle akciğer zarı ve sıvı biyopsisi)

Göğüs Duvarı

 • Göğüs duvarı ameliyatları
 • Torasik Outlet Sendromu cerrahisi
 • Akciğer absesi ameliyatları
 • Göğüs çöküklüğü (kunduracı göğsü) ve çıkıklığı ameliyatları (Nuss, Abramson)

Diyafram Cerrahisi

 • Kapalı el terlemesi ameliyatı (ETS)
 • Akciğer zarı ameliyatları
 • Hiperhidroz için torakoskopik sempatikotomi (ETS)
 • Perikard cerrahisi
 • Özofagus benign tümör rezeksiyonları

Torakoskopik İşlemler (Endoskopik Ameliyatlar)

 • VATS Lobektomi, bilobektomi, wedge rezeksiyonlar
 • VATS Timektomi, mediastinal kitle rezeksiyonları
 • VATS plevra biyopsisi, plevrektomi/dekortikasyon, büllektomi
 • VATS lenf nodu biyopsileri, akciğer biyopsileri
 • VATS Diyafram plikasyonu, herni tamiri
 • MIRPE (Nuss, Abramson)

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Viroloji

Tıbbi Viroloji; insan vücudunda virüslerin neden olduğu hastalıkların; laboratuvar tanısı ile yönetiminde yer alan, tıbbi …