Ana Sayfa / Sağlık Günleri / Ebeler Haftası

Ebeler Haftası

Ebeler Haftası, Türkiye‘de bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum servislerinde hizmet veren ebelerin; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaptıkları hizmetler ile sağlıklı toplumların oluşmasındaki katkılarından dolayı her yıl 21 – 28 Nisan haftasında çeşitli etkiliklerle kutlanmaktadır.

Ebeler Haftası

Ebeler Haftası

Toplumun sağlık danışmanları olarak görülen Ebeler; doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olup, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunmaktadır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için Türkiye’de ve belirli ülkelerde her yıl 21 – 28 Nisan Ebeler Haftası olarak çeşitli etkinlikler ile Ebelik mesleğine farkındalık sağlanmaktadır.

Ebelik eğitim programına girmeye hak kazanılması sonrasında, programı başarıyla tamamlayanlar ebelik mesleğini yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya da kendisine yasal olarak izin verilen kişilerdir. Ebeler; doğum öncesi takipleri, gebelik sürecinde ya da doğum esnasında gelişebilecek anormalliklerin tespiti ile Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleri ve doğumdan sonra Anne-Bebek Sağlığı için sağlık görevlisi ve eğitimci olarak hizmet vermektedir. Özellikle Türkiye’de Ebeler verdiği hizmet açısından önemli bir yere sahiptir. Ebeler; bu duygu ve düşünce ile 21 – 28 Nisan Ebeler Haftası önem taşımaktadır.

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan Ebelik; doğuran kadına yardımcı olan kadın anlamına gelmektedir. Ebe, batı dilinde karşılığı “MidwifeAnglo-Saxon dilinden gelmektedir. Eski çağda ilk önce Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleğine ait kayıtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda hekimlik kadar eski olan ebelik, Türk topraklarında uzun yıllar anadan kızına geçmiştir. Ebelik, Türk topraklarında genellikle görgü ve deneyime dayanan bir meslek olarak görülmüştür.

Türkiye’de Ebe Okulu

Türkiye’de ilk olarak ebeliği ayrı bir meslek dalı olarak değerlendiren Prof.Dr.Besim Ömer Akalın; olmuştur. Dolayısıyla Prof.Akalın, ebelik eğitiminde adeta yeni bir çağ açarak Ebe Okulu‘nu çağdaş bir özelliğe kavuşturmuştur. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın; 1895 yılında Ebe Okulu‘na öğretmen olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Prof. Akalın, Ebelik alanında ilk kitaplara imza atmıştır. İlk kitapları arasında “Doğurduktan sonra“, “Ebe hanımlara öğütlerim” ve “Ebelik” isimli kitaplarını bulunmaktadır. Bu çalışmalarıyla ülkemizde çağdaş ebeliğin kurucusu olmuştur. Yazdığı bilimsel eserleri yanında halkı eğitmek içinde kitaplar yazmıştır. Besim Paşa, açtığı ilk doğum kliniği ile kadınların hekimler tarafından muayenesini sağlamıştır. Prof. Dr. Besim Ömer AkalınEbelerin Ebesi” olarak anılmaktadır.

Referans

Referans

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Dünya Kanser Günü

Dünya Kanser Günü

Dünya Kanser Günü, Union for International Cancer Control (UICC) – Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü  önderliğinde üyeler …