Ana Sayfa / Laboratuvarlar / Derman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Derman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Derman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı; tıbbi laboratuvar hizmetleri vermek amacıyla 2000 yılında Selçuklu, Konya’da kurulmuştur.

Laboratuvar, Türkiye’nin birçok bölgesinden hastane ve laboratuvarlar başta olmak üzere; tıp merkezleri, diyaliz merkezleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerine hizmet vermektedir.

Laboratuvarda hastalara ait bilgiler ve tetkikler laboratuvar otomasyon programına hasta kayıt kabul kısmından girilerek kendi içinde koruma sistemi ile korunmaktadır. Hasta bilgileri ve test istekleri LBS’e kaydı yapıldıktan sonra kan örnekleri için tüplere, İdrar ve gaita testleri için kaplar verilmektedir. Laboratuvarda hizmet alan sağlık kurumları barkod usulüne uygun olarak numune ve test istem formuna ya da LBS’ine kaydetmektedir. Kargo ile numune transport çantaları ile laboratuvara ulaştırmaktadır. Konya’da bulunan kurumlardan numune alımı transport kuryeler tarafından alınan numuneler uygun şartlarda laboratuvara ulaştırılmaktadır.

Derman Laboratuvarı; meslek hastalıkları yönünden tarama ve takip gerektiren tetkikler yapmakta olup; iş yerlerinin çalışma alanlarına göre değişmektedir. Kan ve idrarda kurşun analizi, Fenol, Bakır, Çinko gibi metal tetkiklerin yanı sıra; akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, odyometri, göz muayenesi gibi meslek hastalıklarında önemi olabilecek muayene ve tetkikler toplu taramalar şeklinde laboratuvarda yapılabilmektedir.

Derman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Tahlil ve Mikrobiyoloji Testler
Tahlil Listesi
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Albümin
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • Aliminyum (Atomik absorbsiyon)
 • Alkalen fosfataz
 • Amilaz
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • Beta-hCG
 • Bilirubin (total,direkt)
 • Çinko
 • CK-MB
 • Civa (Atomik absorbsiyon)
 • Demir (serum)
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Dışkıda hHb (monoklonal)
 • Protrombin zamanı (koagülometre)
 • Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
 • Fibrinojen
 • Estradiol
 • Ferritin
 • Folat
 • Fosfor (P)
 • FSH
 • Gebelik testi (idrarda)
 • GGT
 • Glikozile hemoglobin (Hb A1C) Otomatize sistem
 • Glukoz
 • HDL kolesterol
 • İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)
 • İnsülin
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Klor (Cl)
 • Kolesterol
 • Kortizol
 • Kreatin
 • Kreatin kinaz (CK)
 • Kurşun (Atomik absorbsiyon)
 • Krom (Atomik absorbsiyon)
 • Kadmiyum (Atomik absorbsiyon)
 • Kreatinin klerens testi
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • LDL kolesterol
 • Lipaz
 • Lityum
 • Lüteinleştiren hormon (LH)
 • Magnezyum
 • Mikroalbumin
 • Nikel (Atomik absorbsiyon)
 • Parathormon (PTH)
 • Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
 • Potasyum
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)
 • Protein kantitatif (idrarda)
 • Protein ve albümin (ikisi birlikte)
 • PSA (Serbest)
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Total CO2 veya Bikarbonat
 • Total lipid
 • Total testesteron
 • Trigliserid
 • Troponin I
 • TSH
 • Üre klerensi
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • APTT
 • Alüminyum
Mikrobiyoloji Testleri
 • ASO (Türbidimetrik)
 • Tam Kan (Hemogram)
 • Hücre sayımı (vücut sıvıları)
 • Lökosit sayımı (manuel)
 • Nazal sekresyon incelenmesi
 • Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 • Spermiyogram
 • Antibiyotik duyarlılık testi
 • Boğaz kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Gaita kültürü
 • Kulak kültürü
 • Yara kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Vagen cerviks
 • Burun kültürü
 • Meni kültürü
 • Konjunktiva kültürü
 • Bakteri tanımlanması (manuel)
 • Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
 • Boyasız direkt mikroskobik inceleme
 • Direkt parazit incelenmesi (manuel)
 • Gaitada amib-giardia aranması
 • Kan kültürü (aerob-anaerob)
 • Leishmania (Kan yayması)
 • VDRL-RPR
 • Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
 • Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
 • Brucella tüp aglütinasyonu
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Helicobacter pylori direk antijen
 • CRP (Türbidimetrik)
 • Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
 • Rotavirus antijeni
 • Periferik yayma
 • Kan grubu
 • Cross mach
 • Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)
İletişim

Adres: Ferhuniye Mah. Darüşşifa Sokak Zirve İş Merkezi No: 1/201 Kat: 2 Selçuklu / Konya

Tefefon: 0 332 352 64 20

Mobil: 0 505 342 86 35

E-Posta: info@dermanlab.com

Web: www.dermanlab.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

e-patoloji Laboratuvarı

e-patoloji Laboratuvarı

e-patoloji Laboratuvarı, sitoloji ve patoloji materyallerini incelemek amacıyla 2000 yılında Üsküdar’da kurulmuştur. Tam gün çalışan …