Ana Sayfa / 2023

Yıllık Arşivler

Fosfor

Fosfor

Fosfor veya PO4, Fosfat, sembolü P, atom numarası 15 olan ve insan vücudunun üretemediği, dışarıdan alınması gereken inorganik, kalsiyum ile birlikte yüksek miktarda bulunan kimyasal elementtir. Temel bir mineral olan fosforun kemik, diş, DNA ve RNA’nın yanı sıra fosfolipit formundaki fosforun hücre zarı yapısının ve vücudun temel enerji kaynağı olan …

Oku »

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, sağlık hizmeti vermek amacıyla 1968 yılında Balıkesir’de hizmet vermeye başlamıştır. Hastane ilk önce 110 yatak kapasitesi ile Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra 2005 yılından itibaren 510 yatak kapasitesine yükseltilen hastane, bölge halkına hizmet vermeye devam etmiştir. Son olarak hastanenin fiziki yapısı …

Oku »

Doğuş Medikal

Doğuş Medikal

Doğuş Medikal, tıbbi cihaz ve işitme cihazı sektöründe hizmet vermek amacıyla 1984 yılında Samsun’da kurulmuştur. Firma tıbbi cihaz sektöründeki tecrübe ve deneyimini, 2009 yılında Avrupa Birliği CE1014 normlarına uygun olarak ürettiği LORECa marka işitme cihazı, Odyometre, Timpanometre cihazlarının üretimi, 2011 yılında dünya pazarının en büyük üretici firmaları ile OEM ve …

Oku »

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık bilimleri alanında lisans ve ön-lisans eğitim-öğretimi vermek amacıyla 29 Haziran 2021 tarihinde Kırklareli’nde kurulmuştur. KLÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk önce Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında 10 Kasım 1992 tarihinde yapılan protokol uyarınca “Trakya Üniversitesi Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” olarak kurulmuştur. Trakya Üniversitesi …

Oku »

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Ağustos 2015 tarihinde Mersin’de kurulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk önce 2017-2018 eğitim öğretim yılında lisans öğrencilerini alarak başlayan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi; Temel Tıp Bilimleri binasında bulunan derslik ve eğitim laboratuvarı ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir. Açılışının ilk yılında henüz kuruluş sürecinde …

Oku »

İlko İlaç

İlko İlaç

İlko İlaç, tıbbi müstahzarat ve kimyevi maddeler, gıda, kozmetik, baytar ve zirai müstahzarlar ile sıhhi malzemelerin imalatı, ithalatı, ihracını yapmak amacıyla 9 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. İlk önce Selçuklu Holding’in sektördeki mirasını zirveye taşımak için 2009 yılında AR&GE alanında faaliyetlerine Hacettepe Üniversitesine ait Beykent Teknoparkı içinde İlko Araştırma ve …

Oku »

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek amacıyla 21 Kasım 2005 tarihinde Efeler, Aydın’da kurulmuştur. Aydın ADSM, ilk önce 2005 yılında 7544 m² arsa üzerinde 2078 m² kapalı alana sahip olarak 20 diş ünitesi kapasitesi ile hizmete açılmıştır. Açıldığı günden itibaren hem kent merkezi hem …

Oku »

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan 25 Ağustos 2017 tarihindeki …

Oku »

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği – TÜMRAD-DER; Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanında çalışanlar ile eğitim almış veya almakta olan kişileri ortak bir çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. TÜMRAD-DER; hastalığı araştırma, teşhis ve tedavi aşamalarında birinci derecede öncelikli unsur konumunda tabip ve diğer sağlık personeli ile …

Oku »

Biyolojik Güvenlik Kabini

Biyolojik Güvenlik Kabini

Biyolojik Güvenlik Kabini, Biyogüvenlik Kabini – BSC veya Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini; belirli bir biyogüvenlik seviyesi gerektiren mikroorganizmalar ve patojenlerle kontamine adı verilen saflığı kalmamış olan ve bulaşan materyallerle güvenli bir şekilde çalışmak için kapalı, havalandırılmış çalışma alanı yaratan laboratuvar aletleridir. Biyogüvenlik Kabinleri, patojenik biyolojik örneklerin işlenmesi veya steril bir çalışma …

Oku »

Osteoartrit

Osteoartrit

Osteoartrit (OA) veya Osteoartroz halk arasında Kireçlenme olarak bilinmektedir. Dünyada sık rastlanılan sağlık sorunlarından biri olup, ileri yaşa bağlı görülme oranı artmaktadır. Tüm dünyada engelliliğin dördüncü önde gelen nedeni olarak gösterilen kireçlenme; eklem kıkırdağı ve altındaki kemiğin yıkımından kaynaklanan bozulma, yıpranma, aşınma ile karakterize olan dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Bir …

Oku »

Tıbbi Asepsi

Tıbbi Asepsi

Tıbbi Asepsi diğer adıyla temiz teknik, hastalık yapan mikroorganizmaların sayısını azaltmaya ve bir kimse veya yerden engellemeye yarayan uygulamalardır. Tıbbi asepsi; antisepsi, dezenfeksiyon ve sanitasyonu içermektedir. ANTİSEPTİK Antiseptikler, cilt ve cansız nesneler üzerinde mikroorganizmaların yok edilmesi veya büyümesinin sınırlanması sürecidir. Antiseptik olarak adlandırılan kimyasallar ve el dezenfeksiyonları kesik, yara ve yanıkların …

Oku »

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, ilk kez 2019 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmalar ile yeni gelişmelerin akademik ortamda paylaşılması ve tartışılması amacıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle yurt içi ve yurt dışından tıp bilim insanları bir araya gelerek bilginin gelişim …

Oku »

Şırnak Diyaliz Merkezleri

Şırnak Diyaliz Merkezleri

Şırnak Diyaliz Merkezleri, akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan bireylerin tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla diyaliz yolu ile böbrek nakline hazırlanmaları ve gerekli olan tıbbi durumlara diyaliz yöntemlerini uygulamaktadır. Diyaliz yöntemleri, Şırnak devlet hastanelerinde diyaliz hizmeti sunmak amacıyla açılan diyaliz ünitelerinde gerçekleştirilmektedir. Diyaliz hizmeti ile ilgili diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini …

Oku »

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal/Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi; ilk toplantısını “Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu” adı ile halk sağlığı bilimine ve halkın sağlına katkı sunmak amacıyla Bursa, Kirazlıyayla’da 20-23 Haziran 1979 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İlk önce Halk Sağlığı Kongresi adı ile 1988 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile Antalya Tabip Odasının öncülüğünde …

Oku »

Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi

Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi

Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Tüm Kamu Eczacıları Derneği tarafından ilk kez 2012 yılında Antalya’da gerçekleşmiştir. Tüm Kamu Eczacıları Derneği’nin her yıl düzenlediği ve giderek artan sayıda katılımcısı ile gerçekleşen Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Türkiye’de Kamu ve Hastane Eczacılığı alanında düzenlenen ve eczacıların katılımıyla zenginleşen bir ortam …

Oku »

Dermatoloji Kış Okulu

Dermatoloji Kış Okulu

Dermatoloji Kış Okulu, Türk Dermatoloji Derneği Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından ilk kez 2008 yılında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. İlk önce amacı, çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde yer alan Dermatoloji Kış Okulu, sık karşılaşılan hastalıklarda olgu yönetiminin kazandırılmaktadır Dolayısıyla Kış Okulunun öğrenim hedefleri; klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı …

Oku »

Ulusal Nöroloji Kongresi

Ulusal Nöroloji Kongresi

Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöro-Psikiyatri Cemiyeti ve Türk Akıl Hıfzıssıhası Cemiyeti tarafından ilk kez 1964 yılında Ankara’da gerçekleşmiştir. Özellikle mezuniyet sonrası nöroloji eğitiminin en bütüncül aktivitesi olan Ulusal Nöroloji Kongre, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu ve Bilimsel Çalışma Grupları tarafından hazırlanmaktadır. Türkiye’den ve yurt dışından konuşmacılar bilimsel araştırmalarını ve deneyimlerini …

Oku »

Prof. Dr. Bahar Güntekin

Prof. Dr. Bahar Güntekin

Prof.Dr.Bahar Güntekin, 01 Mayıs 1977 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Fizyoterapist, Biyofizik Profesörü ve Tıp Bilim İnsanıdır. Bahar Güntekin, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından 1995-1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan lisans, 1999-2002 yılları arasında Muskuloskeletal Fizyoterapi anabilim dalında yüksek lisans derecesini almıştır. İzmir Buca SSK ve …

Oku »

Konya Diyaliz Merkezleri

Konya Diyaliz Merkezleri

Konya Diyaliz Merkezleri, akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan bireylerin tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla diyaliz yolu ile böbrek nakline hazırlanmaları ve gerekli olan tıbbi durumlara diyaliz yöntemlerini uygulamaktadır. Diyaliz yöntemleri, Konya devlet hastanelerinde diyaliz hizmeti sunmak amacıyla açılan diyaliz ünitelerinde gerçekleştirilmektedir. Diyaliz hizmeti ile ilgili diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini …

Oku »

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından ilk kez 2007 yılında gerçekleşmiştir. Kongrede konularında uzman değerli hocalar ile pratikte sıklıkla karşılaşılan sorunlara yaklaşımlar güncel bilgiler ile konuşma ve tartışma fırsatı sağlanmaktadır. Yüz plastik cerrahisi ile ilgili konularda oturum ve panellerin yanı sıra kurslar ve canlı cerrahiler …

Oku »

Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı

Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı

Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı – ICDAH, Holistence Academy tarafından ilk kez 2020 yılında online olarak gerçekleşmiştir. Konferans online olarak verilen linkler üzerinden dinlemek ya da sunum yapmak isteyen katılımcılar kolayca katılabilmektedir. Konferans dili İngilizce ve Türkçe olup, daha önce belirlenen temaları ile ilgilenen tüm akademisyenler, araştırmacılar, sağlıkçılar, sivil toplum …

Oku »

Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Cerrahpaşa Pediatri Günleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği tarafından ilk kez 2021 yılında online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında olgu bazlı ve semptomlardan hareket ederek tanıya varmayı hedeflemektedir. Bir toplantı formatında düzenlenecek olan Cerrahpaşa Pediatri Günleri, sahada çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının gündelik uygulamalarına çözümler …

Oku »

HIV-AIDS Kongresi

HIV/AIDS Kongresi

HIV-AIDS Kongresi; Türkiye HIV/AIDS Platformu tarafından HIV enfeksiyonunun istenilen hedeflere ulaştırılması amacıyla ilk olarak 2017 yılında Antalya’da gerçekleşmiştir. Kongre, 5 uzmanlık derneği olan HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, HIV Enfeksiyonu Derneği, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve …

Oku »

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi – UROK, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları tarafından ilk kez 1994 yılında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi – UROK; radyasyon onkolojisindeki yenilikler, klinik yansımalar ve diğer …

Oku »

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği – OHSAD tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen OHSAD Kurultayı – Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu üst …

Oku »

Türk Osteoporoz Dergisi

Türk Osteoporoz Dergisi

Türk Osteoporoz Dergisi – Turk J Osteoporos, Osteoporoz Dünyasından Dergisi adı ile Türkiye Osteoporoz Derneği’nin süreli bilimsel yayın organı olarak 1995 yılında yayın hayatına başlamıştır. Turk J Osteoporos, osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları içerikli olarak yayın yapmaktadır. Türkçe ve İngilizce yayın dili ile bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkelerine dayanan uluslararası …

Oku »

Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik kapsamında hazırlanan 25 Ağustos 2017 tarihindeki Halk Sağlığı …

Oku »

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp ve Sağlık Bilimleriyle ilgili lisansüstü eğitim vermek amacıyla 17 Mart 2006 tarihinde Balıkesir’de kurulmuştur. İlk olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi gereğince 10 Şubat 2011 tarihinde kurullarını oluşturarak yapılanmasını tamamlayan BAÜN Sağlık Bilimleri Enstitüsü, daha sonra Anabilim Dalları program hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Sonrasında …

Oku »

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 21 Temmuz 2010 tarihinde Erzurum’da kurulmuştur. TBMM tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 Sayılı Kanun’un Ek 131 inci …

Oku »

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın katkılarıyla ilk kez 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında Akra Hotel – Antalya’da gerçekleşecektir. Sempozyumda diffüz parankimal akciğer hastalıkları ve pulmoner hipertansiyon konuları üzerine güncel gelişmelerin takip edilmesi planlanan sempozyumda; ayırıcı tanı süreçleri ile tedavi …

Oku »

SBÜ Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

SBÜ Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

SBÜ Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği işbirliği ile ilk önce 2021 yılında Hibrit Kongre olarak Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ilk sağlık temalı üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumun Anesteziyoloji ve Reanimasyon …

Oku »

Vajinal Spekulum

Vajinal spekulum

Vajinal Spekulum, hekimlerin vajina gibi vücudun içi boş kısımlarını görebilmesini kolaylaştıran medikal ürünlerdir. Vajina ve rahim ağzının incelenebilmesi için vajinal duvarların genişletilmesini sağlayan vajinal spekulum, yaygın olarak pelvik muayene ile birlikte kadınların rahim ağzı kanseri ya da prekanser taramasında kullanılan pap smear testi ile birlikte kullanılmasının yanı sıra diğer birçok …

Oku »

Şahin Medikal

Şahin Medikal

Şahin Medikal, medikal sektörde ürün tanıtımı ve satışı yapmak amacıyla 2014 yılında Yüreğir, Adana’da kurulmuştur. Adana Medikal Firmalar alanında sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Şahin Medikal, Medikal Cihazlar, Hasta Bakım Ürünleri, Ortopedik Ürünler, Tansiyon Aletleri, Tekerlekli Sandalyeler ve diğer farklı ürün tanıtımları ve satışı ile çeşitli ürün yelpazesine yenilerini …

Oku »

Intertek Test Hizmetleri

Intertek Test Hizmetleri

Intertek Test Hizmetleri, kozmetik, güzellik ve kişisel bakım ürünleri için yenilikçi denetim, test, danışmanlık, eğitim ve kalite güvence çözümleri sunmak amacıyla 1995 yılından itibaren Türkiye’de faaliyete başlamıştır. Intertek, dünya genelindeki şirketler, ürünlerinin, süreçlerinin ve sistemlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1885 yılından itibaren hizmet vermektedir. Sonrasında günümüze gelene kadar 100’ün …

Oku »

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Sempozyumu

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Sempozyumu

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Sempozyumu, Türk Tıbbi Rehabilitasyon Derneği tarafından ilk kez 2018 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türk Tıbbi Rehabilitasyon Derneği’nin dördüncüsünü düzenlediği Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Sempozyumu, Bölgesel Ağrılarda Güncellemeler ana temasıyla 26 Kasım 2023 Pazar günü Divan Hotel Ankara’da gerçekleştirilecektir. İletişim

Oku »

Uluslararası Değişen Dünyada Tıp Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Değişen Dünyada Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Değişen Dünyada Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Hipofosfatazya Hastalığı ile Mücadele Derneği ve Uluslararası Bilim, Kültür ve Gençlik Çalışmaları Derneği ev sahipliğinde Amerika merkezli Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü – RDSI, ICONSOS Uluslararası Akademi Ağı, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi katılımcı ortaklığında Ağustos 2021 tarihlerinde online ve yüz yüze …

Oku »

Palandöken Anestezi Günleri

Palandöken Anestezi Günleri

Palandöken Anestezi Günleri, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde A.Ü. Araştırma Hastanesi ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından ilk kez Erzurum’da gerçekleşmiştir. Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Palandöken Anestezi Günleri sempozyumunda; ana başlıkla ilgili temel, güncel ve tartışmalı konular ile konusunda uzman konuşmacılar yer almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktor …

Oku »

FTA Fonksiyonel Tıp Kongresi

FTA Fonksiyonel Tıp Kongresi

FTA Fonksiyonel Tıp Kongresi, Fonksiyonel Tıp Akademisi tarafından ilk kez 24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Titanic Deluxe Lara, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Kongre, Fonksiyonel Tıp Akademisi’nin 2017 yılı başında Türkiye’de “Fonksiyonel Tıp” kitabı ile birlikte, aradan geçen birkaç yılda ana akım tıp dünyasının yanı sıra diğer yaklaşımlarda hitap ettiği kitleleri bir araya …

Oku »

Uluslararası Kedi Hekimliği Derneği Kongresi

Uluslararası Kedi Hekimliği Derneği Kongresi

Uluslararası Kedi Hekimliği Derneği Kongresi, Kedi Hekimliği Derneği tarafından ilk kez 2018 yılında İstanbul’da gerçekleşmiştir. Kongre bilim ve kedi hekimliği arasında bilgi alışverişinde bulunulması, bilimsel başarılara imza atılması, yeni iş birlikler kurulması ve gelecekteki ilişkileri güçlendirilmesini hedeflemektedir. Kongrenin ana teması üzerine oturumlar başta olmak üzere güncel gelişmeleri kapsayan bilimsel programı …

Oku »

Ulusal Medikal Estetik ve Kurslar Kongresi

Ulusal Medikal Estetik ve Kurslar Kongresi

Ulusal Medikal Estetik ve Kurslar Kongresi, Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından ilk kez 2016 yılında Antalya’da gerçekleşmiştir. Medikal Estetik Tıp Derneği’nin küresel bilimsel misyonuna uygun şekilde konusunda deneyimli konuşmacılar kongrede yer almaktadır. Kongrede tüm dünyadan bilgi ve birikimlerini paylaşmak üzere bir araya gelen konuşmacıların yer almaktadır. Kongre, medikal estetik alanında …

Oku »

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Onkoloji Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Onkoloji Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Onkoloji Sempozyumu, ilk kez 2005 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Hacettepe Kanser Enstitüsü, Sürekli Mezuniyet Sonrası Eğitim’e verdiği önem çerçevesinde 2005 yılından itibaren onkoloji disiplinlerindeki yeniliklerin tartışıldığı “Onkoloji Sempozyumları” düzenlemektedir. Ayrıca kanser alanında yeni ilaçlar ve yeni araştırma yöntemleri tartışılmaktadır. Bununla birlikte uluslararası kongrelerde yer alan güncel ve …

Oku »

Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından ilk kez 2004 yılında Edirne’de gerçekleşmiştir. Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin her yıl düzenlediği Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun …

Oku »

Onkoloji Hemşireliği Kongresi

Onkoloji Hemşireliği Kongresi

Onkoloji Hemşireliği Kongresi, S.B.Ü. Gülhane Hemşirelik Fakültesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliği ile 2018 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kongre; son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği iş birliği ile …

Oku »

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu olan HIMSS – Healthcare Information and Management Systems Society tarafından ilk kez 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Özellikle 2014 yılından günümüze gerçekleşen HIMSS Türkiye EMRAM Eğitim Konferansı ile Sağlık Bilişimi Fuarı ve …

Oku »

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, Sosyal Pediatri Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir. Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumları her iki yılda bir Türkiye’nin farklı illerinde ile belirli bir ana tema konuları üzerinde yapılmaktadır. Sosyal Pediatri Sempozyumu, ana tema konularının ağırlıklı olarak konuşulup tartışıldığı toplantılarda Türkiye’deki çocukların temel sorunlarının çözümü için yeni ufuklar açmaktadır. Her biri kendi …

Oku »

Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi, Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ilk kez 2022 yılında online olarak gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma …

Oku »

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü – İKSAD tarafından Toros Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez 21-22 Kasım 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecektir. İletişim

Oku »

Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Ulusal Gastroenteroloji Haftası – UGH, ilk olarak Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 1983 yılında düzenlenmiştir. Türk Gastroenteroloji Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Gastroenteroloji Haftası; kongre düzenleme kurulu tarafından gastroenterolojinin bilimsel açıdan üst düzeyde güncel bilgiler ve konuların yanında temel konular ele alınmaktadır. Oturumlarda konularında söz sahibi olan birçok bilim insanının yer …

Oku »

Ulusal Radyoloji Kongresi

Ulusal Radyoloji Kongresi

Ulusal Radyoloji Kongresi – TURKRAD, Türk Radyoloji Derneği tarafından Milli Türk Radyoloji Kongresi adıyla ilk kez 1966 yılında Çapa Tevfik Sağlam Anfisi – Fatih, İstanbul’da gerçekleşmiştir. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi; yıllık olarak üyelerine en kapsamlı bilimsel, eğitimsel, mesleki ve sosyal birlikteliği sağlamaktadır. Kongre Bilimsel Kurulu tarafından hazırlanan programda …

Oku »