Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Dergiler / Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Zeynep Kamil Tıp Bülteni; Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmi yayın organı olarak 1969 yılında yayın hayatına başlamıştır.

ZKTB hakemli bir dergi olup; Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri ve Pediatrik cerrahi alanlarında klinik araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, kısa iletişimler ve editöre mektupları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlamaktadır. Dergi, üç ayda bir Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt etmekte olup; editoryal kurulu World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors tarafından belirtilen editoryal politikayı takip etmektedir. ZKTB, International Committee of Medical Journal Editors tarafından biyomedikal dergilere gönderilen taslakların şartlarına uymaktadır.

Zeynep Kamil Tıp Bültenine gönderilen tüm taslaklar bilimsel katkı, orijinal içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenmektedir. Yazarlar yazdıkları verilerin doğruluğu konusunda sorumludurlar. ZKTB, taslak dili ve gramer konularında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Taslak uygun görülürse hakemlere değerlendirme amacıyla gönderilerek, editör uygun görmediği taslakları hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. Yayınlanmış olan makale derginin mülkiyetinde olup; yayım hakları dergiye geçmektedir. Makaleler daha önce herhangi bir şekilde başka bir yerde yayınlanmış hiçbir taslak dergide yayınlanmak için kabul edilmemektedir. Yazarlar göndermiş oldukları taslağı başka bir dergiye aynı anda gönderemez. Taslaktaki tüm değişiklikler yazar ve yayımcının yazılı izni alındıktan sonra yapılmaktadır.

Hakemler ve Değerlendirme SüresiZeynep Kamil Tıp Bülteni

ZKTB, çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup, yazarlar ve hakemler birbirinden habersiz olarak, taslaklar editör yardımcıları tarafından incelenerek uygun olanlar Editöryal kurulda görüşülerek hakemler belirlenmektedir. Taslaklar incelenmek üzere en az 2 adet ilgili hakeme gönderilmektedir. Taslaklarda yazar isimleri veya kimlikleri ile ilgili açıklayıcı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Taslak isimleri ve hakemlik önerileri hakemlere gönderildikten sonraki belirtilen 1 hafta içerisinde hakemlerden hakemlik işini kabul ettiklerine dair cevap beklenmektedir. Geçen süre içerisinde süresi geçerse uygun olmayan hakemin yerine yenisi belirlenmektedir. Hakemler taslağın değerlendirme süresi en fazla 28 gün olup; 28 günü geçen cevaplarda editör tarafından başka bir hakem tayin etme hakkını saklı tutmaktadır.

İletişim

Adres: Zeynep Kamil Mah. Opr.Dr. Burhanettin Üstünel Cad. No: 10 PK: 34668 Üsküdar / İstanbul

Web: dergipark.org.tr/Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi

Çocuk Cerrahisi Dergisi, Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla Türkiye’de tıp alanında 1987 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. …