Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Yeşilay

Yeşilay, 1920 yılında İngiliz işgal güçlerinin İstanbul limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele etmek amacıyla Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur.

Hilal-i Ahdar” ismi günümüze gelene kadar “Yeşil Hilal” ve son olarak “Yeşilay” olarak değiştirilmiştir. Yeşilay, 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş; alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olmuştur.

Yeşilay

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Amaç ve Faaliyetleri

Cemiyet tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumu ve gençliği, ruh ve beden sağlığını tahrip eden bağımlılıklar başta olmak üzere; kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi, topluma ve gençliğe zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek, milli kültüre bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Cemiyet bağımlılıklarla mücadele kapsamı içinde, toplumu bilinç, güç ve tüm kaynakları ile harekete geçirerek; onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda, her koşul ve şartlarla desteğe muhtaç insanlara yardım etmektedir. Toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmaktadır. Cemiyet amacına uygun olarak, ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirlikleri sağlayarak ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmektedir.

Çalışma Alanları

 • Alkol bağımlılığı
 • Tütün bağımlılığı
 • Madde bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • Teknoloji bağımlılığı

Değer ve İlkeleri

 • İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele
 • Ayrım Gözetmemek
 • Bağımsızlık
 • Halk Sağlığı
 • Bilimsellik
 • Küresellik
 • Toplumsallık

Faaliyetleri

 • Cemiyet çalışmalarını, kalite yönetimini Mükemmeliyet Merkezi Modeli’ni esas alarak; toplumsal beklentiler çerçevesinde, ihtiyaçlara yönelik üye, gönüllü ve paydaşlarının taleplerini bu vizyonla karşılamaktadır.
 • Bağımlılıklarla mücadele kapsamında, bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak; araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek aldığı sonuçlara göre projeler üreterek uygulamaktadır.
 • Cemiyet, bilimsel ve akademik çalışmaları destekleyerek; dökümantasyon merkezi oluşturarak, Yeşilay Yayınları aracılığı ile gazete, dergi, kitap ve bültenler yayınlamaktadır.
 • Türkiye’de ve dünyada üye ve gönüllü ağını güçlendirerek teşkilatlanma çalışmalarını geniş kitlelere ulaşarak amaçlamaktadır.
 • Bağımlılıklarla mücadelede; yazılı ve görsel medya, internet ve sosyal medya ağlarını aktif bir mücadele alanı olarak görerek, mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılmasını sağlamaktadır.
 • Tüm eğitim kurumlarında Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında, çocuklar ve gençlerin Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalığı sağlamaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte işbirliği yaparak, bağımlılıklar ile mücadelenin yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlayarak, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturmuştur. Cemiyet bağımlılıklarla ilgili mücadele kapsamında eğitim mecralarında aktif olarak yer almaktadır.
 • Cemiyet çalışma alanlarında amacına uygun olarak; uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapmaktadır. Yurt dışında Yeşilay şubeleri kurulmasına öncülük etmektedir.
 • Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden uluslararası kuruluşların oluşumunda yer alarak, destek sağlamaktadır.
 • Bağımlılıklarla mücadele kapsamında, yasal mevzuatların geliştirilmesi amacıyla, savunuculuk çalışmaları yaparak toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır.
 • Türkiye’de faaliyet ve etkinliklerle bağımlılıklar ile ilgili farkındalığı arttırmak için çalışmaktadır.
 • Ulusal ve uluslararası birliklere, kuruluşlara ve federasyonlara katılarak; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde geliştirmektedir.
İletişim

Adres: Sepetçiler Kasrı, Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK. 34110 Fatih / İstanbul

Telefon: 0 212 527 16 83

Randevu: 444 79 75

Faks: 0 212 522 84 63

E-Posta: info@yesilay.org.tr

Web: www.yesilay.org.tr   

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası – TİTUBB; Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Çalışma …