Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Üroonkoloji Derneği

Üroonkoloji Derneği

Üroonkoloji Derneği; üriner sistem kanserleri alanındaki hızlı gelişmelerin yanı sıra mesleki ve bilimsel üretkenliği yüksek meslektaşlarının üroonkolojiye eğilimlerinin fazla olması alanında uzmanları zaman içerisinde bir dernek çatısı altında bilgi ve deneyimlerini paylaşma, sosyal bir dayanışma yaratma düşüncesine götürmüştür.

Deneyimli uzmanların öncülüğünde yurt çapında bazı toplantılar ve çok merkezli çalışmalarla sınırlı kalan birliktelikleri sonraları Türk Üroloji Derneği çatısı altında Üroonkoloji Alt Çalışma grubu olarak kısmen derlemeye çalışılmış. Ancak bu gayretler üroonkolojiyi günlük pratiğinde yoğun uğraşı haline getiren ürolog için yeterli olmadığı ve çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya yönelik beklentiler tam olarak karşılanmamış.

Bu gereksinimleri karşılayabilmek amacı ile 1999 yılında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler düzenlemek, üroonkoloji eğitiminde kullanılacak dergi, kitap gibi yayınları hazırlamak, fakülte ve uzmanlık sonrası akademik geliştirme çalışmalarını sürdürmek, araştırmalar yapmak, üyelerinin mesleki çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamak, haklarını korumak ve arttırmak, gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurarak güç birliği ve yararlık sağlamak amacıyla  Üroonkoloji Derneği çatısı altında bir araya gelinmiş.

Üroonkoloji Derneği Kurucu Üyeler

Üroonkoloji Derneği; ilk Yönetim Kurulu Kurucu Başkan Dr. Atıf Akdaş’ ın yanı sıra Dr. Haluk ÖzenDr. Ahmet ErözenciDr. Yaşar BedükDr. Erdinç ÜnlüerDr. Levent Türkeri ve Dr. Ziya Kırkalı tarafından oluşturuldu. Derneğin sonraki dönemlerinde oluşan Yönetim Kurulları dernek internet sayfasından ulaşılabilir.

Üroonkoloji Derneği kuruluşundan itibaren tüzüğünde belirtilen hedeflerine uygun olarak yoğun bir bilimsel ve mesleki toplantı programı oluşturdu. İki yıl aralarla düzenlenen kongrelerin dışında yılda en az üç kez olmak üzere büyük merkezlerin dışında görev yapan uzmanları desteklemek amacı ile bölgesel toplantılar, yılda 2 kez üyelerinin katıldığı, güncel bilimsel konuların konuşulduğu  ve araştırmaların planlandığı bahar toplantıları rutin aktiviteler olarak gerçekleştiriliyor.

Üroonkoloji Kongresi

En büyük bilimsel organizasyonu olan Üroonkoloji Kongresi’nin kökeni 1992 yılında ilk defa Dr. Haluk Özen önderliğinde düzenlenen uluslararası katılımlı Ankara Üroonkoloji Kursu’na dayanmaktadır. Derneğin kuruluş yılındaki ilk kurs alanlarında birbirlerinden önemli 9 yabancı konuşmacı ile yüksek katılımlı birliktelik sağlanmış. Antalya’da gerçekleştirdiği 2001 yılındaki kursta da talihsiz 11 Eylül olayları nedeniyle bir konuşmacı dışında yabancı konukları katılamadılar ancak çok sayıda yetkin yerli konuşmacı ve 650 katılım ile kursu başarıyla tamamlamıştır.

14 yabancı konuşmacı ve 1000’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiği 8. Üroonkoloji Kursun ardından gelen toplantı Üroonkoloji Kongresi yapısında uzmanları bir araya gelmeye başlamıştır.

Türk ürolojisinde bir klasik haline gelen, ulusal toplantıların ve üroonkolojinin güncel standartlarını belirleyen Üroonkoloji Kongreleri toplumsal ve sosyal gereksinimlere yönelik programlarıyla da uzmanların beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Prof. Emre Kongar, İlhan Selçuk gibi fikir insanlarını kongrelerinde ağırlamaktadır.

Üroonkoloji Okulu

Üroonkoloji alanındaki hizmetlerin ve bilginin ülke genelinde standardize edilmesini hedefleyen dernek 2008 yılından itibaren üroloji uzmanı yetiştiren kliniklerin asistan eğitimini desteklemek amacıyla “Üroonkoloji Okulu” çalışmalarını başlattı. Dr. Ahmet Erözenci ve Dr. Çağ Çal’ın önderliğinde teorik ve pratik üroonkoloji eğitimi verilmesine uygun kurgulanan okul çalışmalarına Türkiye’nin her yerinden uzmanlık öğrencisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde konuk edildi. Programa kabul edilen öğrenciler dernek tarafından sağlanan olanaklarla 2 günlük teorik eğitim sonrasında 15 gün süreyle lider üroonkoloji kliniklerinde uygulama çalışmalarına katılma fırsatı bulabiliyor.

Üroonkoloji Derneği eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen meslektaşlarına da verdiği burslarla desteklemektedir.

Üroonkoloji alanında bilimsel çalışmalar ve hizmetleri ile öne çıkan meslektaşlarına emekleri derneğin Bilim ve Araştırma Ödülleri ile taçlandırılmaktadır.

Derneğin oldukça nitelikli ve yaygın bir yayın politikası geliştirmiştir. Yayım hayatına 2002 Şubat ayından başlayan Üroonkoloji Bülteni periyodik olarak yılda 4 defa basılmakta olup, her sayısı belirli bir konuyu ayrıntısı ile irdeleyen derleme yazılar ve eğitici olgu sunumları içermektedir. Ayrıca tüm ürologlara yönelik hazırlanan üroonkoloji ameliyatlarının görsel olarak sunulduğu dijital görüntüler de bülten ile birlikte sunulmaktadır. Üroonkoloji Bülteni  Türkiye çapında yaklaşık 2000 meslektaşına ulaştırmaktadır.

Üroonkoloji Kitabı

Üroonkoloji Derneği bugüne kadar çalışma alanında yayınladığı 5 adet kapsamlı ve özgün kitapla meslektaşlarına eğitim hizmetini her yönüyle verme iddiasını kanıtlamıştır. İlk olarak 2007 yılında editörlüğünü Dr.Haluk Özen ve Dr.Levent Türkeri’nin yaptığı ve 125 yazarın katkısı ile hazırlanan Üroonkoloji Kitabı meslektaşlarının hizmetine sunuldu. Daha sonraları sırasıyla; editörlüğünü Dr.Sümer Baltacı’nın yaptığı Ürolojide Yeni Ufuklar: Üroonkoloji,Editörlüklerini Dr. Sinan Sözen ve Dr. Cenk Bilen’in yaptığı Üroonkolojik Laparoskopi Atlası, editörlüklerini Dr. Aydın MunganDr.Bülent Akdoğan ve Dr. Kamil Çam’ın yaptığı Üroonkoloji Açık Cerrahi Atlası ve son olarak editörlüğünü Dr. Levent TürkeriDr. Ayşe Özer ve Dr. Fehmi Narter’in yaptığı Moleküler Üroloji kitabı yayımlandı.

Üroonkoloji Derneği 300 den fazla üyesiyle ülkemiz üroonkolojisine uzmanlaşmış çalışma grupları (Prostat Hastalıkları, Mesane Tümörleri, BöbrekTestis Tümörleri, Yaşam Kalitesi, Minimal İnvazif Üroonkoloji, Patoloji) ile hizmet etmektedir.

İletişim

Adres: Atatürk caddesi Mor Orkide Sokak No:3 Küçükbakkalköy / Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0216 594 52 85

Faks: 0 216 594 57 99

Ankara Ofisi

Adres: Turan Güneş Bulv., 5. Cad. No:13 Çankaya, Ankara

Telefon: 0 312 440 50 11

Faks: 0 312 441 45 62

E-Posta: uroonkoloji@uroonkoloji.org

Web: uroonkoloji.org

Hakkında hipokratist

Check Also

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki …