Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği; vasküler ve endovasküler cerrahi konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamak amacıyla 1982 yılında Ankara‘da kurulmuştur.

UVCD; ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır. Vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda ki gelişmeleri izlemek bu konu ile uğraşı veren ve verecek olanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamaktadır. UVCD, vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda dünyada ki bilgi ve teknik düzeye erişmek için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

UVCD; gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için vasküler ve endovasküler cerrahi ile ilgili gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaktadır. Dernek; vasküler ve endovasküler cerrahi ile ilgili uygulanan yeniliklerin Türkiye‘de de uygulanması için hekimlerin eğitim amaçlı yurt dışına göndermek ve yurt dışından bu alanda uzman olan hekimleri Türkiye‘ye davet ederek Türkiye’deki hekimler ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongreler ve özel geceler düzenleyerek bilimsel gelişim sürecinde paylaşımı sağlamaktadır.

UVCD; tababet uzmanlık tüzüğünde yapılacak her türlü değişiklik önerilerinde görüş bildirmek ve bu konuda Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışma yapmaktadır. Türk Tabipler Birliği şemsiyesi altında yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak, uzmanlık dalını temsil etmek, bu uzmanlık dalı ile ilgile faaliyette bulunmaktadır. Avrupa Birliği nedeni ile TTBUzman Dernekleri koordinasyon kurulunun faaliyetlerinde çalışmalara katılmak, katkı sağlamak, söz sahibi olmak ve bu konuda ki gerekli sorumlulukları yerine getirmektedir. Dernek; Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlar veya uzman adaylarını ilgilendiren kararları konusunda görüş bildirmek ve alternatif çözümler üretmektedir.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Çalışma Grupları 
  • Aort Cerrahisi ve Endovasküler Tedaviler Çalışma Grubu
  • Kardiyovasküler Temel Bilimler Çalışma Grubu
  • Periferik Arter Hastalıkları Çalışma Grubu
  • Renal Yetmezlikte Damar Erişim Çalışma Grubu
  • Venöz ve Lenfatik Hastalıklar Çalışma Grubu
İletişim

Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi No: 56/6 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 447 43 99

Faks: 0 312 436 72 64

E-Posta: uvcd@uvcd.org.tr

Web: www.uvcd.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının; kar …