Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur.

Dernek bilimsel olarak kuruluş amacı; Türkiye’de iklim ve coğrafya’da olan konumu gereği, nüfusun kırsal bölgelerden, kent yaşamına yerleşme durumu ile bölgeler arasındaki dağılımda yaşanan ulaşım koşulları, komşu ülkelerle olan giriş ve çıkışların yoğunluğuna bağlı olarak parazit hastalıkları yayılışı ve gelişimine göre çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de insan ve hayvan sağlığını önemli bir ölçüde tehdit eden; insan yaşamını ve ekonomik olarak zararlara sebep olan parazit hastalıkları ile mücadele yapan kamu kuruluşları ve kuruluşlarda çalışan parazitoloji bilimi uzmanları ve araştırma kurumları, parazitoloji üzerinde çalışacak sağlık personellerine yardımcı olmayı amaç edinmektedir.

Derneğin konusu ile ilgili olarak; Türkiye’de parazitoloji bilimi alanında yapılan araştırmalara çeşitli kaynaklardan doküman toplayarak, araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmaktadır. Parazitoloji bilimi ile ilgili araştırmalardan elde edilen bilgileri sağlık ile ilgili kamu kuruluşları ve meslek mensuplarına duyurmaktadır. Parazitoloji bilim dalı ile uğraş veren uzmanların yenilikleri takip etmek amacı ile ilgili olarak; yapacakları ulusal ve uluslararası temaslar için imkanlar araştırarak, yol göstermektedir. Parazitoloji bilimi kapsamına giren konular üzerinde konferans ve seminerlerle, iki yılda bir bilimsel kongre düzenlemektedir.

Türkiye Parazitoloji Derneği radyo, televizyon, film, broşür ve afiş gibi çeşitli yazılı ve görsel basından yararlanalarak; insan ve hayvanların üzerinde hastalık etkeni olan parazitler ve bunlardan korunma yolları ile ilgili olarak halkı aydınlatarak Sağlık Bakanlığının bu amaçla yapacağı sağlık eğitimi hizmetlerine yardımcı olmaktadır.

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Derneğin “Türkiye Parazitoloji Dergisi” adı altında parazitoloji bilim dalı ve ilgili bilim dalları konularını içeren bilimsel bir dergi yayınlamaktadır. Türkiye’de parazitoloji alanında yapılan araştırma ve çalışmaları topluca Türk parazitoloji bilim dalı uzmanları ve asistanlarına duyurmak ve bilimsel yayınlarla Türk bilim insanlarının uluslararası alanda tanınmasını sağlamaktadır.

Türkiye Parazitoloji Derneği Haber Bülteni

Türkiye Parazitoloji Derneği yılda en az bir defa olmak üzere; “Türkiye Parazitoloji Derneği Haber Bülteni” adı altında bir haber bülteni çıkarmaktadır. Parazitoloji bilimi alanında oluşan değişiklikler ile yeni bilgileri üyelerine sunmaktadır.

Türkiye Parazitoloji Derneği amacını gerçekleştirebilmesi için; gerek görülmesi halinde, parazitoloji alanıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektedir. Dernek uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki parazitoloji bilimi ile ilgili dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmaktadır.

İletişim

Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

Telefon: 0 232 373 00 08

E-posta: yusuf.ozbel@ege.edu.tr

Web: www.turkiyeparazitolojidernegi.org

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının; kar …