Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Tıp uzmanlarının ve Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin; ulusal mesleki ve bilimsel eğitim, bilimsel araştırma, hasta tanı ve tedavisi ile halk sağlığı alanlarında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak amacıyla 1975 yılında Ankara‘da kurulmuştur. Nükleer Tıp uzmanlık alanı ve kapsadığı bilim dalları ile benzer amaçla kullanılan diğer korelatif görüntüleme ve tedavi yöntemleri; radyasyonun biyolojik etkileri konularındaki gelişmeleri izleyerek ülke çapında üst düzeyde Nükleer Tıp uygulamalarının yapılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği; Nükleer Tıp uzmanlarının ve Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. İlk ulusal kongresini “I. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi” adı altında Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu‘nun başkanlığında 26-28 Ekim 1981 tarihlerinde İstanbul‘da yapmıştır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği; ülke çapında Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim alanlarında en yüksek bilimsel ve mesleki standartların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlamaktadır. Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi düzeyinin yükseltilmesini sağlaması amacıyla; standardizasyonun sağlanması, mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları düzenlenmesi, bu çalışmalara katkıda bulunulması ile eğitimde standardizasyon ve yeterlilik kurulları oluşturmaktadır. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dallarında; bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb.) düzenlemek, bilimsel yayınlar (dergi, kitap, elektronik yayın vb.) yapmaktadır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Eğitim ve Araştırma

Nükleer Tıp uygulamaları, tanı ve tedavi yöntemleri ile radyasyon ve radyasyon sağlığı ile ilgili konularda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmesi için çaba göstermektedir. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dalları ile ilgili olarak diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamaktadır. Türkiye’de Nükleer Tıp alanında verilen her düzeydeki sağlık hizmetinin alt yapısı, niteliği, maliyeti konularında politikalar geliştirmek, insan gücü planlaması çalışmaları yapmaktadır. Üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılara katılmasını teşvik etmek, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini Türkiye‘deki toplantılara katılmaya davet etmektedir. Nükleer Tıp Derneği‘nin amaçlarına uygun olarak çalışan diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlara üye olmak, toplantılarına katılmak veya birlikte bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Nükleer Tıp ve ilgili bilim dallarında tanı ve tedavi ile ilgili yüksek kalitede bilimsel çalışmaların üretilmesini özendirmek, yönlendirmek ve desteklemektedir. Nükleer Tıp’ta bilgi üretimine katkıda bulunacak üst düzey bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için çalışma grupları, kurullar, komiteler ve görev grupları oluşturmaktadır.

Çalışma Grupları

  • Endokrin Terapi
  • Kardiyoloji
  • Kemik Dansitometri
  • Klinik Öncesi Görüntüleme
  • Nefroüroloji – Pediatri
  • Nöropsikiatri
  • Onkoloji
  • Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol
  • Radyofarmasi
  • Teranostik

İletişim

Adres: Cinnah Caddesi Pilot Sokak No: 10/12 – 06690, Çankaya / ANKARA

Telefon: 0312 441 00 45

Mobil: 0535 047 20 73

Faks: 0312 441 12 97

E-Posta: dernekmerkezi@tsnm.org

Web: www.tsnm.org

About hipokratist

Check Also

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 1987 yılından itibaren Türkiye‘de her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında …