Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD); 38 kurucu üye ile 02.Ocak 1996 tarihinde kan merkezi sorumluları ve transfüzyon alanında çalışan doktorlar tarafından kurulmuştur.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği‘nin tıp doktorları, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ile biyologlardan oluşan asil, medikal firma temsilcilerinden oluşan fahri olmak üzere 549 üyesi vardır. Üyelerin %75’i tıp doktoru, %18’i kan bankası hemşiresi, teknisyeni ve biyologlarıdır.

Kan merkezlerinde çalışan hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı sırasıyla; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Hematoloji uzmanları şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kan merkezleri hekimlerinin %89’u; Kızılay kan merkezleri hekimlerinin hemen hemen tamamı, Üniversite Kan Merkezleri hekimlerinin %86’sı Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği üyesidir. Türkiye’deki Bölgesel Kan Merkezi ve Süreli Bölgesel Kan Merkezlerinde çalışan bütün tıbbi personelin %82’si TKMTD üyesidir. Özetle TKMTD, kan merkezi hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını geniş bir katılımla temsil eden bir sivil toplum örgütüdür.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği; Türkiye’deki kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerde; kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisinin, güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesini sağlamaktadır. Bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaların desteklenmesine; ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimin arttırılmaktadır. Konu ile ilgili halen mevcut ve doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik politikalar ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği; kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerin kendi aralarında haberleşme, yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve etik sorunların çözülmesine yardımcı olmaktadır. Kan ve kan ürünleri hazırlanması, saklanması ve kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurulları oluşturmaktadır.

Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde transfüzyon tıbbi alanında hizmet veren ve araştırma yapan; hekim, koordinatör, hemşire, laborant, teknik ve idari benzeri personelin; mezuniyet öncesi eğitimi sırasında, mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri sırasında gerekli bilgi ve becerileri elde edebilmeleri için standart müfredat geliştirip ilgili kurum ve kuruluşlara önermek, gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, gerektiğinde kurumlar arası rotasyonu sağlamaya çalışmak ve uzmanlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği; kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde çalışanlara eğitimle ilgili maddi ve manevi destekte bulunmak ve bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

İletişim

Adres: Bağdat Cad. Kumbaracılar Çıkmazı Birlik Apt. B Blok No:16/24 Feneryolu Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 414 44 17

Faks: 0216 414 44 19

E-Posta: kmtd@kmtd.org.tr

Web: kmtd.org.tr

Hakkında hipokratist

Check Also

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki …