Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği; Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Cemiyeti adı ile 28 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Dernek kuruluş amacı doğrultusunda, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında ve bu konulara bağlı olarak; teknik ve sosyal alanlardaki çalışmalar, yenilik ve yayınları takip etmek, bireyin bedensel, ruhsal özürlülük ve hastalıklarını önleme ve tedavileri ile özürlülerin topluma yeniden kazandırılması yönünde, Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonFTR alanlarında faaliyet gösteren; tıp doktorları, sağlık personelleri, teknik ve sosyal elemanların öğrenim, eğitim ve çalışmalarına katkıda bulunacak şekilde tanıtma, yayma ve uygulamasına temin edecek faaliyetlerde bulunmak, bu yolla tıp sanatının ilerlemesine, toplum sağlığına hizmet etmek ve faydalı olmaktadır.

Çalışma Konuları ve Faaliyet Biçimi

Dernek, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman hekimlerin özlük haklarını savunmakta olup; uzmanlık dalının maddi ve manevi haklarını koruyarak FTR mesleğinin gelişmesini sağlamak için çalışmaktadır.

Dernek, FTR uzman hekimleri arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamakta olup; geliştirmek için gerekli olan girişimleri yapmaktadır. Dernek, üyelerinin oluşacak her türlü mesleki ve özlük haklarını; Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olan UDEK, Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Avrupa Tıp Uzmanları BirliğiATUB veya UEMS, Uluslararası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon DerneğiISPRM başta olmak üzere tüm branş ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve federasyonlarda ve diğer resmi ve özel makamlarda temsil etmektedir.

Dernek, FTR alanında uzman Türk hekimlerinin yurt içi ve yurt dışında iyi bir şekilde temsil edilebilmeleri amacıyla; branş ve yan dalları ile ilgili olarak, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılımı ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel, idari ve sosyal ilişkiler kurmaktadır. Dernek, UEMS, UDEK, ISPRM gibi kuruluşların temsilcileri ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişiler ve gerektiğinde yetki verdiği şube ve kişiler aracılığı ile temsil etmektedir.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği alanında, ulusal ve uluslararası kongreler başta olmak üzere; bilimsel konferans, kurs, seminer, mezuniyet sonrası eğitim programları, sempozyum ve benzeri bilimsel konu ile ilgili toplantılar düzenlemekte olup, Türk ve yabancı bilim insanlarını bu gibi etkinliklerine davet etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında konusu ve amaç ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernek, federasyon, konfederasyon ve teşekküller ile ilişkiler kurmaktadır. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olmasının yanı sıra; Türkiye’de Türk fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarını, bu teşekküllerde temsil ederek, yurt içi ve yurt dışında faydalı gördüğü bilimsel toplantılara katılmaktadır.

Çalışma Grupları
 • Afazi ve Kongnitif Bozukluklar
 • Algoloji
 • Akupunktur
 • Asistan Hekimler
 • Balneoloji ve Hidroterapi
 • Beyin Stimulasyonu ve Nörorestorasyon
 • Disfaji
 • El Rehabilitasyonu
 • Engellilik ve Rehabilitasyon
 • Fizik Tedavi Modaliteleri
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • İnme Rehabilitasyonu
 • İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Kanser Rehabilitasyonu
 • Kinesio Taping
 • Klinik Nörofizyoloji
 • Klinik Pilates
 • Nöralterapi
 • Nörojenik ve Non-Nörojenik Mesane
 • Nöromuskuler Hastalıklar Rehabilitasyonu
 • Obezite Rehabilitasyonu
 • Ortez
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Osteopati
 • Osteoporoz
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Proloterapi
 • Robotik Rehabilitasyon
 • Romatolojik Rehabilitasyon
 • Skolyoz ve Rehabilitasyonu
 • Solunum Rehabilitasyonu
 • Sosyal Medya
 • Spastisite
 • Sportif Rehabilitasyon
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Vertigo Rehabilitasyonu
 • Yumuşak Doku Hastalıkları ve Miyafasiyal Ağrı
 • Yürüme Analizi
İletişim

Adres: Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Arzu Apt. No: 99 Daire: 8-9 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul

Telefon: 0 212 236 90 52

Faks: 0 212 236 90 54

E-Posta: tftrdernek@tftr.org.tr

Web: http://www.tftr.org.tr/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı; Vehbi Koç’un önderliğinde, akademisyen, işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri …