Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının; kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2006 yılında Ankara‘da kurulmuştur.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

EKMUD, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için; aktiviteler düzenlemesinin yanı sıra, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, kontrolü ve korunmayı teşvik etme ile birlikte; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirme, mezuniyet öncesi ile uzmanlık sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. EKMUD kuruluş amacına uygun olarak; üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkiler ile üyelerinin haklarını korumakla birlikte, tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almaktadır.

Eğitim

EKMUD; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel bilgileri toplama, yorumlama ve yaymakta olup; kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemenin yanı sıra dergi, kitap gibi hakemli bilimsel yayınlar yapmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları nedenlerinin, tanı, tedavi ve önlenmesi ile ilgili; sağlık çalışanları, yöneticileri, kamuoyu ve hasta eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda yayınlar yapmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamakta olup; ulusal enfeksiyon politikaları oluşturarak resmi otoritelerle işbirliği yapmaktadır.

EKMUD, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini geliştirmek amacıyla; “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlilik Kurulu” kurarak, ulusal ve uluslararası tüm birlik ve kuruluşlar nezdinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanını temsil etmektedir. Dernek, üyeleri veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmakta olup; yurtiçi ve yurtdışında burslar sağlamakta ve toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamaktadır.

Araştırma

EKMUD, enfeksiyon hastalıkları ile ilgili korunma, tanı ve tedavi alanında klinik, laboratuvar, epidemiyolojik ve bilimsel çalışmaları teşvik etmesinin yanı sıra, yönlendirmekte ve desteklemektedir. Dernek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili ulusal veriler oluşturma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamasının yanında; araştırmalara destek amacıyla kaynak bulma, teşvik etme, işbirliği ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmesi ile birlikte; araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamakta, üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişi ve üretimi sağlamak amacıyla çalışma grupları, komite ve görev grupları oluşturmaktadır.

Hasta Bakımı ve Laboratuvar Hizmeti

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili hasta bakımı ile tanı, tedavi ve korunma hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etme, destekleme ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapma ve standartlar oluşturmaktadır. Tanı, tedavi ve önlenmesi konularında ulusal standartlarla birlikte; oluşturma, rehberler hazırlama ve bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetlerinin gerekli alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konularında araştırmalar, izleme ve değerlendirmeler yapma, öneriler geliştirme ve ilgili yerlere sunmaktadır.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
EKMUD Çalışma Grupları
 • Akılcı Antimikrobiyal
 • Bağışıklama
 • CMV Enfeksiyonu ve Yönetimi
 • İmmünoloji
 • Geriatrik Enfeksiyonlar
 • HIV / AIDS
 • İntraabdominal Enfeksiyonlar
 • İnvazif Fungal Enfeksiyonlar
 • Kemik-Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
 • Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar ve Dezenfeksiyon – Sterilizasyon
 • Sepsis
 • Tüberküloz
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Viral Hepatit
 • Viral Kanamalı Ateşler
 • Zoonotik Hastalıklar
İletişim

Adres: Bükreş Sokak No: 3/7 PK: 06680 Kavaklıdere / Ankara

Telefon: 0 312 467 67 45

Mobil: 0 533 694 74 82

Faks: 0 312 467 67 46

E-Posta: trekmud@gmail.com

Web: www.ekmud.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği – HIVEND; HIV enfeksiyonu ile ilgili toplumda farkındalık yaratma ve hastalara daha …

Bir cevap yazın