Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Toraks Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Toraks Derneği, akciğer sağlığı alanında; eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek için kurulmuştur.

Bir meslek örgütü olarak alanıyla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir. Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği, hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği, hekim, hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabilmelerini sağlamaktadır.

Hastalıklar
 • Astım
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 • Akciğer Kanseri
 • Verem (Tüberküloz)
 • Zatürre (Pnömoni)
 • Uykuda Solunum Bozuklukları
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
Türk Toraks Derneği Misyonu, Vizyonu, İlkeleri ve Amaçları

Misyonu

Akciğer sağlığı alanında;

Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,
Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek,
Bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

Vizyonu

Akciğer sağlığı alanında;

Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği, Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği, Hekim, hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği. Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

İlkeleri

 • İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı
 • Katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik
 • Bilimsel ve kanıta dayalı tıp
 • Etik kurallara uyum

Amaçları

Akciğer sağlığını geliştirmek için;

 • Eğitimi iyileştirmek
 • Araştırmaları desteklemek
 • Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek
 • En etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamak
 • Ulusal sağlık politikalarını geliştirmek
 • Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek
 • Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak
 • Güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme
İletişim

Adres: Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran – Ankara

Web: www.toraks.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV Enfeksiyonu Derneği – HIVEND; HIV enfeksiyonu ile ilgili toplumda farkındalık yaratma ve hastalara daha …