Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, tıp eğitimcilerin bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlarda temsil etmek amacı ile 3 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Dernek; Türkiye’de bulunan üniversitelerde uygulanan tıp eğitimini, üniversitelerin içinde ve dışında uygulanan mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve ihtisas çalışmaları ile beraber, bunlarla ilgili tıp eğitim programlarını incelemektedir. Tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerinde görev alan kişi ve kuruluşların görüşlerini saptamaktadır. TTEKD, her düzeyde tıp eğitiminin Türkiye gerçeklerine uyacak şekilde gelişmesini sağlamak için çaba sarf etmek ve kararlarını üniversitelere ve diğer yetkili kurumlara sunmak amacıyla hizmetlerine devam etmektedir. Dernek faaliyetlerini etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

TTEKD, Türkiye’de yürütülen tıp eğitiminin mezuniyet öncesi ve sonrası, sürekli mesleki gelişim aşamalarındaki etkinlikleri gözlemleyerek, kurum içinde değerlendirerek, geliştirmektedir. Ulusal çalışmaları uluslararası platformlara aktarılmasına yönelik çalışmalar yaparak, bu çalışmaları yapan tıp eğitimi alan uzmanları mesleki yeterliklerini belirleme ve değerlendirme, eğitim programlarını geliştirme, tıp eğitimcilerin başta bilimsel olmak üzere, hukuksal ve sosyal alanlarda temsiliyetini sağlamaktadır.

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, Türkiye’deki tıp fakültelerinin tıp eğitimi anabilim dalları akademik kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan ya da doktora eğitimini tamamlamış, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

TTEKD, 2004, 2010 ve 2015 yıllarında Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatlardaki değişikliler nedeniyle tüzük değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Halen Türk Tıp Eğitimi Derneği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Grupları

Standart Hasta Çalışma Grubu: Standart Hasta Çalışma Grubu amacı doğrultusunda; sağlık bilimlerinde eğitim ile beraber değerlendirme ve araştırma alanlarında standart hasta yönteminin kullanımı ve üyelerin mesleksel gelişimlerini özendirmektir.

Tıpta İnsan Bilimleri Çalışma Grubu

Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışma Grubu

Belgeler
  • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programları
  • Tıp Eğitimcisinin Ulusal Yeterlikler Çerçevesi
  • Tıp Eğitimi Bölümlerinin Gelişimi ve Rolleri
  • Tıp Eğiticilerin Mesleki Standartları
İletişim

Adres: Kocatepe Mah. İnkılap Sok. No: 26/A Çankaya / Ankara

E-Posta: yonetim@tipegitimi.org.tr

Web: www.tipegitimi.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak …