Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluşu 05 Ağustos 1996 tarihinde 7 kurucu üye Bülent Berkarda, Metin Aran, Haluk Onat, Süheyla Serdengeçti, Necdet Üskent, Erkan Topuz ve Evin Büyükünal tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş amaçları Türkiye’deki tıbbi onkoloji uzmanlarının haklarını korumak, yurt dışı muhataplarıyla karşılıklı ilişkiler kurmak, tıbbi onkoloji eğitimini düzenlemek, denetimini sağlamak ve bu doğrultuda mezuniyet sonrası kurs, toplantı ve kongreler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu tüzüğünün kabul edilmesi ile 15 Mart 1997 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır. Derneğin kuruluşunda Türkiye’de bulunan 30 tıbbi onkoloji uzmanının hepsi derneğe üye olmuştur. İlk 4 dönem Dernek Başkanlığını Bülent Berkarda yapmıştır. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bu dönemde çeşitli kurslar düzenlemiş, proje ve yurt dışı eğitim destekleri vermiş ve 2001 yılında düzenlenen Ulusal Kanser Kongresi düzenleyicileri arasında yer almıştır.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği kuruluşundan itibaren 2 yılda bir 10 olağan genel kurul ve tüzük değişiklikleri gerektiren önemli kararlar için 3 olağanüstü genel kurul yapmıştır. Derneğin 2004 yılında yaptığı 1. olağanüstü Genel Kurul’unda başkanlık süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması, geçmiş ve gelecek dönem başkanlarının ve farklı bölgelerden temsilcilerin yönetim kurullarında yer alması gibi sürekliliği ve temsiliyeti sağlayacak olan maddeler tüzüğe eklenmiştir. Bu sayede derneğin kurumsallaşması ve katılımcı olması özellikleri açısından önemli adımlar atılmıştır.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 2003 yılında yapılan Türkiye’nin en önemli kanser kongresi olan Ulusal Kanser Kongresi (UKK) Genel Kurul’unda; Ulusal Kanser Kongrelerinin Türk Tıbbi Onkoloji DerneğiTürk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği ile ortaklaşa bir konsorsiyum ile düzenlenmesi kararı almıştır. Bu yıldan itibaren Ulusal Kanser Kongreleri bu üç dernek tarafından 2 yılda bir yapılmaktadır.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 2. Olağanüstü Genel Kurulu

Haluk Onat’ın Başkanlık yaptığı 2004-2006 döneminde dernek kurumsallaşma aşamasına geçmiştir. Bu dönemde Yeterlilik Kurulu, Eğitim ve Koordinasyon Kurulu, Bölge Temsilciliği yönergeleri oluşturulmuş ve bu kurullar 2005 yılında yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda dernek tüzüğüne eklenmiştir. Derneğin Uzman Temsilcileri, Yan dal Temsilcileri, Bölge Temsilcileri 2005 yılından itibaren seçilmeye ve dernek kurullarında yer almaya başlamıştır.

Hukuk Danışmanlığı, kurumsal web sitesi hizmetleri bu dönemde verilmeye başlanmış, daha sonraki dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerinin katkıları ile geliştirilmiş ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. İlk yeterlilik sınavı 2005 yılında yapılmış ve dernek eğitim kadrosunda olan üyelerine Yeterlilik Belgeleri verilmiştir. Bu dönemde oluşturulan araştırma, yayın ve eğitim destek programlarından üyeleri halen yararlanmaya devam etmektedir.

Tıbbı Onkoloji Kongresi

Derneğin düzenlediği ilk Tıbbı Onkoloji Kongresi 2006 yılında yapılmıştır ve 2 yılda bir yapılmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve Yunanistanlı meslektaşlarının işbirliği ile ortak sempozyumlar 2005 yılından itibaren yapılmaya başlamıştır. Derneğin katkılarıyla Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği’nin düzenlediği o yıla kadar olan en yüksek katılımlı ESMO kongresi 2006 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir.

İdris Yücel’in Başkanlık yaptığı 2006-2008 döneminde üye sayısı 222‘ye yükselmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası ortak sempozyumlar, kurslar ve eğitim faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul’daki dernek merkezinin dekorasyonu tamamlanarak Mayıs 2007’de açılışı yapılmıştır. Bu dönemde basın faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatılarak kanserle ilgili yayınlar takip edilmiş ve basın toplantıları düzenlenmiştir. Yunanistanlı meslektaşlarıyla bir önceki dönemde başlatılmış olan işbirliği diğer Akdeniz ülkelerinin katılımı ile geliştirilerek Mediterrenean Multidisiplinary Oncology Forum adı altında düzenli kurumsal bir yapıya dönüştürülmüştür.

Ahmet Demirkazık’ın Başkanlık yaptığı 2008-2010 döneminde Derneğin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, “Tıbbi Onkoloji Derneği İktisadi İşletmesi” kurulmuştur. Bu dönemde Tıbbi Onkoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı oluşturularak Tıbbi Onkoloji Okulu adı altında düzenli eğitim programları başlatılmıştır. Bu programlar halen mezuniyet sonrası Eğitim Kursları kapsamında devam etmekte ve  www.kanser.org adlı web sitelerinden yayınlanmaktadır.

Disiplinler Arası Üroonkoloji

‘’Best of ASCO’’ toplantıları ASCO ile işbirliği ile kurumsal olarak 2010 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Üroonkoloji Derneği ile birlikte “Disiplinler Arası Üroonkoloji” toplantıları yapılmaya başlanmış ve halen devam etmektedir.

Tıbbi Onkoloji’nin Türkiye’deki durumu, Sorunlarımız ve Üniversitelerdeki Rotasyon Problemi Türkiye’de Yan dal Zorunlu Hizmet Sorunu ve Çözüm Önerileri konularında raporlar hazırlanarak TBBM Başkanı ve Sağlık komisyonu başkanı ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de pilot merkez olarak seçilen tıbbi onkoloji kliniklerine Tıbbi Onkoloji Eğitim Hemşiresi Yetiştirilmesi Projesi kapsamında eğitim hemşireliğinin kurumsallaşması amacına yönelik girişimler başlatılmıştır.

Derneğin 2010-2012 yılları arasındaki Başkan’lığı Şuayib Yalçın tarafından yapılmıştır. Bu dönem dernek üye sayısı 393’ e ulaşmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, isminin başında “Türk” kelimesini kullanmak için yapmış olduğu başvurusu, 31.08.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve derneğin isminin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olması uygun bulunmuştur. Derneğin 2012 yılında ‘’Union for International Cancer Control’’ UICC’ye üye olmuştur. Web sitesi üzerinden uluslararası yayınlara ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Van Depremi nedeniyle Van Bölge Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesine dernek tarafından 2 adet konteyner bağışlanmıştır.

Onur Kurulu ve Genç Onkologlar Kurulu

Derneğin Onur Kurulu ve Genç Onkologlar Kurulu oluşturulması bu dönemde karar alınarak 2012 yılında yapılan olağan Genel Kurul’da tüzüğe eklenmiştir. “Genç Onkologlar’’ ESMO tarafından da onaylanarak uluslararası bir statüye kavuşmuştur. Genç Onkologlar’dan oluşan bir ekip ESMO’nun “hastalar için kanser kılavuzları’’ rehberini türkçeye çevirmektedir. Tamamlandığında ESMO web sayfasında Türkçe olarak yer alacaktır.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin kuruluşundan itibaren hekimlerin ve tıbbi onkologların sorunları ve çıkarılan yasalarla ilgili konularda hem tek başına, hem de diğer derneklerle ve Türk Tabipler Birliği ile birlikte özlük hakları için çaba sarfetmiş ve halen de bu konudaki aktiviteleri devam etmektedir.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş olan tüm kurumları çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim faaliyetleri kurslar kongreler, araştırma, proje, yurt dışı eğitim destekleri; web sitesi faaliyetleri kesintisiz olarak düzenli olarak yürütülmektedir.

İletişim

Adres: Cumhuriyet Cad. Eren Apt.No:81 K:7 D:7 Elmadağ / Taksim / İstanbul

Telefon: 0212 291 78 040532 284 93 16

Faks: 0212 291 78 94

E-posta:  tibbionkolojidernegi@gmail.com

Web: www.kanser.org

Hakkında hipokratist

Check Also

Uyku Derneği

Uyku Derneği

Uyku Derneği – UYKUDER; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki …