Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ile birlikte aday ve askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla 12 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği amacı; TSK mensubu olan askeri, sivil personel ve askeri öğrencilerle birlikte bu görevlere adaylar ve askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların TSK‘nın görevlere uyarlılık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmenin yanında savaşta ve barışta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; 16 Haziran 1927 tarihli Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21 Haziran 1927 tarihli Askerlik Kanunu, 4 Ocak 1961 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 14 Temmuz 1965 tarihli Devlet Memurları Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 18 Mart 1986 tarihli Uzman Erbaş Kanunu, 28 Mayıs 1988 tarihli Uzman Jandarma Kanunu, 13 Haziran 2001 tarihli Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10 Mart 2011 tarihli Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gereğince TSK mensubu olan askeri, sivil personeli ve askeri öğrencilerle birlikte bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşları kapsamaktadır.

Sağlık Muayeneleri

Yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerler ile kayıtlı olduğu aile hekimi veya resmi sivil sağlık kuruluşları ya da askeri hastanelerde tek tabip tarafından yapılmaktadır.

Yükümlüler tam fizik muayeneleri, boy ve ağırlıkları tespit edilmesinin yanı sıra; asker alma yönergesinde belirlenen yükümlülere yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formu doldurularak imzalanmalıdır. Formda yer alan “Aile Hekimi / Tek Tabip Değerlendirmesi” bölümünde sorgu ve değerlendirmelere ilişkin bilgiler muayeneyi yapan tabip tarafından doldurulmaktadır. Muayene sonucunda; sağlamlar ile tespit edilen hastalık veya arızaları nedeniyle Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında “Askerliğe Elverişlidir” kararı; tespit edilen hastalık ve arızası nedeniyle askerliğe elverişli olma durumu hakkında karar; karar verilemeyenlerin ise askeri hastanenin ilgili birimlerine sevk edilmesi gerektiğine dair karar yoklama belgesine yazılmaktadır.
Muayene sırasında yükümlünün rızası ile özgeçmişine ilişkin tıbbi belgelerin suretleriyle birlikte yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formuna eklenmektedir. Askerlik şubeleri tarafından formun ve ekli belgelerinin birer sureti dosyasında alıkonulmakta olup; diğer sureti duruma uygun olarak yükümlünün birliği ya da ileri tetkik için hastaneye sevk belgesine eklenerek yükümlüye teslim edilmektedir.

Yükümlünün beyan ettiği hastalık, arıza ya da fiziki muayene ile saptanan bozukluklar nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenler ile; gözlem altında bulunmalarının yanında uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuvar ya da tıbbi görüntüleme gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenlerle beraber aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşundaki tabip tarafından muayene edilmiş ise askerlik şubesi tarafından ilgili uzman tabibin bulunduğu askeri hastaneye sevk edilmektedir. Yükümlü, askeri hastanede tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzman tabibe yönlendirilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Sağlık Raporları

Yükümlüler hakkında “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirme” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam; askeri hastanenin sağlık kurullarıdır. Yatalak hastalar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirme” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporları; askerlik şubesi başkanı ile mülki amirliklerin görevlendirdiği resmi iki sivil tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilmektedir. Geçici sağlık kurulu tarafından haklarında karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubesi tarafından en yakın askeri hastaneye sevk edilmektedir.

Yükümlüler tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti ve bulgulara rastlanmayan çeşitli hastalık, arıza konması ve taranması için laboratuvar veya tıbbi görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkikler yapılması gerekmemektedir.Bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde sağlıklı olduklarını göstermemekte beraber silah altına alındıktan sonra saptanan hastalık ve arızalarının askerlik sırasında ortaya çıktığının kanıtı veya karinesini tek başına oluşturmamaktadır.

Askerlik görevinin bitimi ile birlikte erbaş ve erler hakkında birlik tabibi veya birliğin bulunduğu yerdeki resmi sivil sağlık kuruluşunda bulunan tabip ve aile hekimi tarafından, içeriği asker alma yönergesinde belirlenen terhis öncesi uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formu düzenlenmekte olup; diğer formlarla birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği için tıklayınız.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği; organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile …

Bir cevap yazın