Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Türk Sağlık-Sen

Türk Sağlık-Sen

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, kısa adı Türk Sağlık-Sen; 12 Temmuz 2001 tarihinde Sağlık Sendikaları arasında yerini almak için Ankara‘da kurulmuştur.

Türk Sağlık-Sen; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesi ve belirlenen 3 sıra nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda kurulmuştur. Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda olup, işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kamu görevlilerinin görev aldığı kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerlerinde Türkiye çapında faaliyet göstermektedir.

Türkiye genelinde teşkilatlanan Türk Sağlık-Sen; 82 şube, 12 il temsilciliği birlikte; hizmet kolu içerisindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında 2019 yılı itibariyle yaklaşık olarak 3500 işyeri temsilcisi bulunmaktadır. Sendika; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu gibi kamu kurumlarına bağlı tüm birimlerde sendika çalışma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Sağlık-Sen Amaç ve İlkeleri

Türk Sağlık-Sen, hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin sosyal, kültürel, mesleki ve ortak ekonomi yönünden hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesinin korunması ve yaşatılması beraber; anayasada yer alan ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adalet çerçevesinde gerçekleştirilmesi, çalışma barışının sağlanması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşımaktadır.

Türk Sağlık-Sen; üyelerinin yaptıkları işe uygun olarak, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek adil bir ücret sağlamaya çalışmaktadır. Sendika, ünvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın, tüm üyelerinin iş güvenliği başta olmak üzere, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartlarını sağlamaya çalışarak; üyeler ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlıklarını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirler almaktadır.

Türk Sağlık-Sen; geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf ederek; mesleki anlamda bilgi ve becerilerini yüksek seviyede tutmaları, görülen hizmetin kalitesinin de yükselmesi amacıyla; sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını düzenlemektedir. Sendika, üyelerinin adil ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme sağlamaya çalışmaktadır.

Evrensel Haklar

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası; engelli üyelerinin haklarının korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Sendika insan hakları çerçevesinde hiç bir şekilde; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep farklılıkları gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolü başta olmak üzere; değerini anlayan, kavrayan, hakları ile görev bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışmaktadır.

Türk Sağlık-Sen; kamu ve özel sektörde görev yapan tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun olarak grevli toplu sözleşme hakkı tanınması için mücadele etmektedir. Katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerinin siyaset hakkı, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan tüm hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir ve çalışma hayatı başta olmak üzere, her alanlarda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmaktadır.

Türk Sağlık-Sen; çevre bilinci ile tarihi ve kültürel mirasların korunması, sürdürülebilir kalkınma sağlanması, sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalarda destekte bulunmaktadır. Sendika, yirmibirinci yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında tüm üyelerinin sağlık teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmelerine olanak sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Sendika, kadın üyelerinin kadın olmaktan ileri gelen sorunları için ek haklar almaya çalışmaktadır.

İletişim

Adres: Erzurum Mah.Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat: 5 Cebeci, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 424 22 22

Faks: 0 312 424 22 29

E-Posta: genelmerkez@turksagliksen.org.tr

Web: www.turksagliksen.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kısa adı ile Tüm Sağlık-Sen 2009 yılında Ankara‘da …