Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı olarak 21 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur.

Daire Başkanlığı; 25 Ağustos 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da değişiklik yapılmıştır. İlgili düzenleme ile 02 Ekim 2017 tarihinde ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanlıklarının görevleri, Çalışma Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

Daire Başkanlığı sağlıklı bir toplum için, bünyesinde bulunan laboratuvarların planlanma, yapılandırılması ile beraber; ilgili mevzuat ve kaliteli sistem gereklerine uygun olarak hizmet vermesi amacıyla gerekli koordinasyon ve çalışmaları yürütmeyi kendine misyon edinmiştir.

Daire Başkanlığı; ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, belirlediği normlar ile birlikte toplum sağlığının korunmasına yönelik kaliteli, güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir hizmet veren laboratuvar ağı oluşturmayı kendine vizyon edinmiştir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda bulunan; içme – kullanma suları başta olmak üzere kaynak suları ile doğal mineralli suların ruhsat, denetim, izleme, kontrol analizleri ile beraber piyasa gözetimi ve denetimi kapsamındaki analizleri yapılmaktadır. Daire Başkanlığı; kaplıca, havuz, yüzme, talassoterapi amaçlı deniz suyu analizleri ile birlikte sularda legionella, hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular, peloid, toksikolojik, biyosidal ürün analizlerinin yanı sıra; kimyasal silah sözleşmesi ile ilişkili maddelerin çevresel ve biyolojik örneklerde bulunan tanı ve doğrulamasına yönelik analizler gerçekleştirmektedir.

Daire Başkanlığı; C tipi muayene kuruluşu olarak akredite ve yetkin olduğu testlerde performans nitelendirilmesi ölçümlerini yapmasının yanında kesin tanı için halk sağlığı laboratuvarlarından gelen analizleri de yapmaktadır. Daire Başkanlığı, salgın veya olay araştırması amacıyla; aktif vaka bulma çalışmaları kapsamında veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak ve analizlerini yapmaktadır.

Daire Başkanlığı, halk sağlığı laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarlar için ihtisaslaştığı konularda yeterlilik testleri düzenlemek, bunların değerlendirmesini yaparak sonuçlarını bildirmesinin yanı sıra; yapılan analiz sonuçlarına itiraz olması halinde ihtisaslaştığı konularda şahit numune analizleri yapmaktadır. Halk sağlığı laboratuvarları arasında ortak çalışmalar düzenleyerek; analiz metotlarının geliştirilmesi, metot validasyonunun yapılmasını sağlama ve bunları konuyla ilgili diğer laboratuvarlara yaymaktadır. Halk sağlığı laboratuvarları arasında metot birlikteliği ve standardizasyonu sağlamakta olan Daire Başkanlığı, proje çalışmalarında görev almak ve işbirliği sağlamasının yanı sıra; Üniversitelerle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları, ülkelerin ulusal referans laboratuvarları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurum, kuruluş, laboratuvar, özel sektör ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmakta ve ortak araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Daire Başkanlığı, halk sağlığı laboratuvarlarına talep halinde gerçek ve tüzel kişilere ihtisaslaştığı konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesinin yanında; laboratuvar hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Laboratuvarların etkin ve sürdürülebilir bilimsel hizmetlerinin güncel olarak takip edilmesi ve yürütülmesi, stratejiler geliştirilmesi, bilimsel kalitenin devamlılığının sağlanmasıyla beraber yayın politikası oluşturulması için bilimsel çalışma danışma komisyonu oluşturmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

Daire Başkanlığı, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda talep edilen görev alanına yönelik diğer analizleri yapmakta olup; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev alanıyla ilgili mevzuatta yer alan ürünlere ilişkin şikayetlere; adli soruşturmalara yönelik analizleri yapmak ve görüş bildirmektedir. Halk Sağlığı Laboratuvarlarının planlanması, yapılandırılması ve uygun şartlarda çalışması için koordinasyon ve çalışmaları yapmaktadır. Laboratuvar hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak eğitim programlarını planlama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Halk Sağlığı Laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarların izleme, denetleme işlemlerini yürütme, değerlendirmelerini yapma, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Halk Sağlığı Laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarlar ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirmesinin yanında; laboratuvarların klinik ve klinik dışı numunelere yönelik dış kalite kontrol çalışmalarını izlemek ve değerlendirmektedir. Laboratuvarlarla ilgili verilerin zamanında toplanarak, değerlendirilmesi, işlenmesi ve kullanımını sağlamaktadır. Laboratuvarlarda ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışılacak klinik parametrelerin tespit edilmesi ve izin verilmesi faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra; birinci basamak sağlık kuruluşlarının istediği tetkikleri uygun standartlarda yapacak alt yapının laboratuvarlarda oluşturulmasını sağlamaktadır.

Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer gibi etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamakta olan Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; laboratuvarlarda kalite sistemlerinin kurulması ve kalite alt yapılarının güçlendirilmesi için gerekli desteği vermek, kalite sistemlerini ve akreditasyon süreçlerini izlemekle birlikte değerlendirme ve bu konuda koordinasyonu sağlamaktadır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığının kalite yönetim birimi kapsamındaki çalışmalarını yürütmekte olup; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer analiz ve görevleri yapmaktadır.

İletişim

Adres: Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No: 55 E Blok 1. ve 2. Kat B Blok PK: 06100 Sıhhiye / Ankara

Telefon : 0 312 565 53 63

Faks: 0 312 565 57 08

E-Posta: halksaglabdb@saglik.gov.tr

Web: hsgm.saglik.gov.tr/tr/tghsldb

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı ile 19 Mart 2012 tarihinde Sağlık …

Bir cevap yazın