Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler / Temel Tıp Bölümleri

Temel Tıp Bölümleri

Temel Tıp Bölümleri programlarının amacı; insan sağlığının korunması ve geliştirmesine yönelik olarak, hastalık ve sakatlıkları iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır.

Temel Tıp Bölümleri

Fakültelerde öğretim programı 6 yıl “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsamakta ve anatomi, biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, mikrobiyoloji temel tıp dersleri olarak verilmektedir.

Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel tıp bilimleri bölümlerinde ön lisans kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversite tıp fakültelerinden ayrılmaları durumunda “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilmektedir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri bölümlerinde ön lisans ve temel tıp bilimleri lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara üniversite tıp fakültelerinden “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilmektedir.

Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diplomasına sahip olanlar, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve beraberinde Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilmektedir.

Tıp doktorluğu diploması alanlar “Pratisyen Doktor” unvanını taşımasının yanı sıra; tıp doktoru olan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan TUS’ta başarılı olanlar ilgi duydukları alanların birinde uzmanlaşmaktadır.

Temel Tıp Bölümleri

Anatomi Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Biyofizik

Biyofizik

Biyofizik, fizik prensipleri ile teknikleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda; biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında …